Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 10 april 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Federale Wetenschappelijke Instellingen Bij ministerieel besluit van 28 februari 2014 wordt de heer Gubel, Eric, geboren op 25 maart 1954, met ingang van 1 maart 2014 aangesteld als Algemeen Directeur ad interim bij de Koninklijke Musea voor Kun Bij kon

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2014021048
pub.
10/04/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID


Federale Wetenschappelijke Instellingen Bij ministerieel besluit van 28 februari 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/02/2014 pub. 12/03/2014 numac 2014022084 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 28/02/2014 pub. 09/04/2014 numac 2014035301 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de Herculessleutel voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 28/02/2014 pub. 07/03/2014 numac 2014024077 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de experten in oncologie van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de pneumologie type ministerieel besluit prom. 28/02/2014 pub. 07/03/2014 numac 2014024078 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de experten in oncologie van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de gastro-enterologie type ministerieel besluit prom. 28/02/2014 pub. 05/08/2014 numac 2014204851 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type ministerieel besluit prom. 28/02/2014 pub. 12/08/2014 numac 2014000370 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende het afsluiten van de vernieuwingsperiode van de identiteitskaarten. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 28/02/2014 pub. 05/08/2014 numac 2014204849 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 sluiten wordt de heer Gubel, Eric, geboren op 25 maart 1954, met ingang van 1 maart 2014 aangesteld als Algemeen Directeur ad interim bij de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis.

Bij koninklijk besluit van 9 maart 2014 dat uitwerking heeft op 1 maart 2014 wordt Mevr. Janssen, Colette, geboren op 25 augustus 1970, aangeduid als houder van de functie van directeur van de ondersteunende dienst van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, bezoldigd in klasse 3, voor een periode van zes jaar.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1000 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^