Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 28 juli 2014

Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 21 mei 2014 wordt de BVBA "Transports Degive and Co" vanaf 21 mei 2014 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen. Bij ministerieel besluit van 21 mei 2014, dat in w Bij ministerieel besluit

bron
waalse overheidsdienst
numac
2014204646
pub.
28/07/2014
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 21 mei 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/05/2014 pub. 27/10/2014 numac 2014029599 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 september 2011 houdende de samenstelling van de Hoge Adviesraad voor filosofische cursussen type ministerieel besluit prom. 21/05/2014 pub. 23/06/2014 numac 2014203901 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot hernieuwing van de erkenning van instellingen voor natuur- en boseducatie type ministerieel besluit prom. 21/05/2014 pub. 11/07/2014 numac 2014018224 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 juli 2013 houdende benoeming van de leden van de Commissie van Toezicht op de reclame voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik type ministerieel besluit prom. 21/05/2014 pub. 08/09/2014 numac 2014035748 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 mei 2012 tot benoeming van de leden van de Raad van het Fonds voor Landbouw en Visserij type ministerieel besluit prom. 21/05/2014 pub. 26/06/2014 numac 2014015151 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Adviesraad inzake beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling type ministerieel besluit prom. 21/05/2014 pub. 02/07/2014 numac 2014015152 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Adviesraad Gender en Ontwikkeling sluiten wordt de BVBA "Transports Degive and Co" vanaf 21 mei 2014 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 21 mei 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/05/2014 pub. 27/10/2014 numac 2014029599 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 september 2011 houdende de samenstelling van de Hoge Adviesraad voor filosofische cursussen type ministerieel besluit prom. 21/05/2014 pub. 23/06/2014 numac 2014203901 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot hernieuwing van de erkenning van instellingen voor natuur- en boseducatie type ministerieel besluit prom. 21/05/2014 pub. 11/07/2014 numac 2014018224 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 juli 2013 houdende benoeming van de leden van de Commissie van Toezicht op de reclame voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik type ministerieel besluit prom. 21/05/2014 pub. 08/09/2014 numac 2014035748 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 mei 2012 tot benoeming van de leden van de Raad van het Fonds voor Landbouw en Visserij type ministerieel besluit prom. 21/05/2014 pub. 26/06/2014 numac 2014015151 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Adviesraad inzake beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling type ministerieel besluit prom. 21/05/2014 pub. 02/07/2014 numac 2014015152 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Adviesraad Gender en Ontwikkeling sluiten, dat in werking treedt op 21 mei 2014, wordt de schorsing van de bij ministerieel besluit van 11 maart 2013 aan de BVBA BE-CON verleende erkenning als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen opgeheven.

Bij ministerieel besluit van 21 mei 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/05/2014 pub. 27/10/2014 numac 2014029599 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 september 2011 houdende de samenstelling van de Hoge Adviesraad voor filosofische cursussen type ministerieel besluit prom. 21/05/2014 pub. 23/06/2014 numac 2014203901 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot hernieuwing van de erkenning van instellingen voor natuur- en boseducatie type ministerieel besluit prom. 21/05/2014 pub. 11/07/2014 numac 2014018224 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 juli 2013 houdende benoeming van de leden van de Commissie van Toezicht op de reclame voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik type ministerieel besluit prom. 21/05/2014 pub. 08/09/2014 numac 2014035748 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 mei 2012 tot benoeming van de leden van de Raad van het Fonds voor Landbouw en Visserij type ministerieel besluit prom. 21/05/2014 pub. 26/06/2014 numac 2014015151 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Adviesraad inzake beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling type ministerieel besluit prom. 21/05/2014 pub. 02/07/2014 numac 2014015152 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Adviesraad Gender en Ontwikkeling sluiten, dat in werking treedt op 21 mei 2014, wordt de schorsing van de bij ministerieel besluit van 18 juni 2012 aan de NV Guy Ghijsens verleende erkenning als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen opgeheven.

Bij ministerieel besluit van 21 mei 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/05/2014 pub. 27/10/2014 numac 2014029599 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 september 2011 houdende de samenstelling van de Hoge Adviesraad voor filosofische cursussen type ministerieel besluit prom. 21/05/2014 pub. 23/06/2014 numac 2014203901 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot hernieuwing van de erkenning van instellingen voor natuur- en boseducatie type ministerieel besluit prom. 21/05/2014 pub. 11/07/2014 numac 2014018224 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 juli 2013 houdende benoeming van de leden van de Commissie van Toezicht op de reclame voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik type ministerieel besluit prom. 21/05/2014 pub. 08/09/2014 numac 2014035748 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 mei 2012 tot benoeming van de leden van de Raad van het Fonds voor Landbouw en Visserij type ministerieel besluit prom. 21/05/2014 pub. 26/06/2014 numac 2014015151 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Adviesraad inzake beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling type ministerieel besluit prom. 21/05/2014 pub. 02/07/2014 numac 2014015152 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Adviesraad Gender en Ontwikkeling sluiten wordt de NV Galloo vanaf 21 mei 2014 voor drie jaar erkend als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 21 mei 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/05/2014 pub. 27/10/2014 numac 2014029599 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 september 2011 houdende de samenstelling van de Hoge Adviesraad voor filosofische cursussen type ministerieel besluit prom. 21/05/2014 pub. 23/06/2014 numac 2014203901 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot hernieuwing van de erkenning van instellingen voor natuur- en boseducatie type ministerieel besluit prom. 21/05/2014 pub. 11/07/2014 numac 2014018224 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 juli 2013 houdende benoeming van de leden van de Commissie van Toezicht op de reclame voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik type ministerieel besluit prom. 21/05/2014 pub. 08/09/2014 numac 2014035748 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 mei 2012 tot benoeming van de leden van de Raad van het Fonds voor Landbouw en Visserij type ministerieel besluit prom. 21/05/2014 pub. 26/06/2014 numac 2014015151 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Adviesraad inzake beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling type ministerieel besluit prom. 21/05/2014 pub. 02/07/2014 numac 2014015152 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Adviesraad Gender en Ontwikkeling sluiten wordt de BVBA "Maintenance industrielle wallonne" vanaf 21 mei 2014 voor drie jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen en afgewerkte oliën.

Bij ministerieel besluit van 28 mei 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/05/2014 pub. 04/07/2014 numac 2014014333 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de tijdelijke toelating tot vliegen van bepaalde autogiros type ministerieel besluit prom. 28/05/2014 pub. 16/09/2014 numac 2014035754 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2007 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest, het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 tot toekennin type ministerieel besluit prom. 28/05/2014 pub. 02/10/2014 numac 2014029582 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 april 2010 tot vaststelling van de samenstelling van de Commissie voor de erkenning van de nuttige ervaring en de bekendheid voor de leden van het onderwij type ministerieel besluit prom. 28/05/2014 pub. 18/10/2017 numac 2017013319 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de tijdelijke toelating tot vliegen van bepaalde autogiros. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 28/05/2014 pub. 23/09/2014 numac 2014035891 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot instelling van het natuurinrichtingsproject Berlare Broek - Donkmeer type ministerieel besluit prom. 28/05/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014203460 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de Commissie opleidingsfonds dienstencheques sluiten wordt de "SARL Koch Transporte" vanaf 28 mei 2014 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 28 mei 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/05/2014 pub. 04/07/2014 numac 2014014333 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de tijdelijke toelating tot vliegen van bepaalde autogiros type ministerieel besluit prom. 28/05/2014 pub. 16/09/2014 numac 2014035754 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2007 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest, het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 tot toekennin type ministerieel besluit prom. 28/05/2014 pub. 02/10/2014 numac 2014029582 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 april 2010 tot vaststelling van de samenstelling van de Commissie voor de erkenning van de nuttige ervaring en de bekendheid voor de leden van het onderwij type ministerieel besluit prom. 28/05/2014 pub. 18/10/2017 numac 2017013319 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de tijdelijke toelating tot vliegen van bepaalde autogiros. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 28/05/2014 pub. 23/09/2014 numac 2014035891 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot instelling van het natuurinrichtingsproject Berlare Broek - Donkmeer type ministerieel besluit prom. 28/05/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014203460 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de Commissie opleidingsfonds dienstencheques sluiten wordt de NV "Out of Waste" vanaf 28 mei 2014 voor drie jaar erkend als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 28 mei 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/05/2014 pub. 04/07/2014 numac 2014014333 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de tijdelijke toelating tot vliegen van bepaalde autogiros type ministerieel besluit prom. 28/05/2014 pub. 16/09/2014 numac 2014035754 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2007 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest, het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 tot toekennin type ministerieel besluit prom. 28/05/2014 pub. 02/10/2014 numac 2014029582 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 april 2010 tot vaststelling van de samenstelling van de Commissie voor de erkenning van de nuttige ervaring en de bekendheid voor de leden van het onderwij type ministerieel besluit prom. 28/05/2014 pub. 18/10/2017 numac 2017013319 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de tijdelijke toelating tot vliegen van bepaalde autogiros. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 28/05/2014 pub. 23/09/2014 numac 2014035891 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot instelling van het natuurinrichtingsproject Berlare Broek - Donkmeer type ministerieel besluit prom. 28/05/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014203460 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de Commissie opleidingsfonds dienstencheques sluiten wordt de heer Eric Wayenbergh vanaf 28 mei 2014 voor vijf jaar erkend als verantwoordelijke voor de handelingen tot hergroepering, voorbehandeling en valorisatie van gevaarlijke afvalstoffen en afgewerkte oliën en PCB/PCT's binnen de exploitatiezetel van de NV Geocycle te Seneffe.

Bij ministerieel besluit van 28 mei 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/05/2014 pub. 04/07/2014 numac 2014014333 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de tijdelijke toelating tot vliegen van bepaalde autogiros type ministerieel besluit prom. 28/05/2014 pub. 16/09/2014 numac 2014035754 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2007 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest, het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 tot toekennin type ministerieel besluit prom. 28/05/2014 pub. 02/10/2014 numac 2014029582 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 april 2010 tot vaststelling van de samenstelling van de Commissie voor de erkenning van de nuttige ervaring en de bekendheid voor de leden van het onderwij type ministerieel besluit prom. 28/05/2014 pub. 18/10/2017 numac 2017013319 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de tijdelijke toelating tot vliegen van bepaalde autogiros. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 28/05/2014 pub. 23/09/2014 numac 2014035891 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot instelling van het natuurinrichtingsproject Berlare Broek - Donkmeer type ministerieel besluit prom. 28/05/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014203460 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de Commissie opleidingsfonds dienstencheques sluiten wordt de heer Thibault Lecrenier vanaf 28 mei 2014 voor vijf jaar erkend als verantwoordelijke voor de handelingen tot hergroepering van dierlijke afvalstoffen en afgewerkte oliën binnen de exploitatiezetel van de NV "Remondis Industrial Services" te Milmort.

Bij ministerieel besluit van 28 mei 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/05/2014 pub. 04/07/2014 numac 2014014333 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de tijdelijke toelating tot vliegen van bepaalde autogiros type ministerieel besluit prom. 28/05/2014 pub. 16/09/2014 numac 2014035754 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2007 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest, het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 tot toekennin type ministerieel besluit prom. 28/05/2014 pub. 02/10/2014 numac 2014029582 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 april 2010 tot vaststelling van de samenstelling van de Commissie voor de erkenning van de nuttige ervaring en de bekendheid voor de leden van het onderwij type ministerieel besluit prom. 28/05/2014 pub. 18/10/2017 numac 2017013319 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de tijdelijke toelating tot vliegen van bepaalde autogiros. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 28/05/2014 pub. 23/09/2014 numac 2014035891 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot instelling van het natuurinrichtingsproject Berlare Broek - Donkmeer type ministerieel besluit prom. 28/05/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014203460 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de Commissie opleidingsfonds dienstencheques sluiten wordt Mevr. Christelle Hivre vanaf 28 mei 2014 voor vijf jaar erkend als verantwoordelijke voor de handelingen tot hergroepering, voorbehandeling en valorisatie van gevaarlijke afvalstoffen en afgewerkte oliën binnen de exploitatiezetel van de NV Wos te Hautrage.

Bij ministerieel besluit van 28 mei 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/05/2014 pub. 04/07/2014 numac 2014014333 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de tijdelijke toelating tot vliegen van bepaalde autogiros type ministerieel besluit prom. 28/05/2014 pub. 16/09/2014 numac 2014035754 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2007 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest, het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 tot toekennin type ministerieel besluit prom. 28/05/2014 pub. 02/10/2014 numac 2014029582 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 april 2010 tot vaststelling van de samenstelling van de Commissie voor de erkenning van de nuttige ervaring en de bekendheid voor de leden van het onderwij type ministerieel besluit prom. 28/05/2014 pub. 18/10/2017 numac 2017013319 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de tijdelijke toelating tot vliegen van bepaalde autogiros. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 28/05/2014 pub. 23/09/2014 numac 2014035891 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot instelling van het natuurinrichtingsproject Berlare Broek - Donkmeer type ministerieel besluit prom. 28/05/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014203460 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de Commissie opleidingsfonds dienstencheques sluiten wordt de NV "Alders Internationaal Transport" vanaf 28 mei 2014 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen en afgewerkte oliën.

Bij ministerieel besluit van 28 mei 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/05/2014 pub. 04/07/2014 numac 2014014333 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de tijdelijke toelating tot vliegen van bepaalde autogiros type ministerieel besluit prom. 28/05/2014 pub. 16/09/2014 numac 2014035754 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2007 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest, het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 tot toekennin type ministerieel besluit prom. 28/05/2014 pub. 02/10/2014 numac 2014029582 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 april 2010 tot vaststelling van de samenstelling van de Commissie voor de erkenning van de nuttige ervaring en de bekendheid voor de leden van het onderwij type ministerieel besluit prom. 28/05/2014 pub. 18/10/2017 numac 2017013319 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de tijdelijke toelating tot vliegen van bepaalde autogiros. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 28/05/2014 pub. 23/09/2014 numac 2014035891 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot instelling van het natuurinrichtingsproject Berlare Broek - Donkmeer type ministerieel besluit prom. 28/05/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014203460 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de Commissie opleidingsfonds dienstencheques sluiten wordt de "GmbH DTC Projekt-Logistik & Co" vanaf 28 mei 2014 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 28 mei 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/05/2014 pub. 04/07/2014 numac 2014014333 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de tijdelijke toelating tot vliegen van bepaalde autogiros type ministerieel besluit prom. 28/05/2014 pub. 16/09/2014 numac 2014035754 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2007 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest, het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 tot toekennin type ministerieel besluit prom. 28/05/2014 pub. 02/10/2014 numac 2014029582 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 april 2010 tot vaststelling van de samenstelling van de Commissie voor de erkenning van de nuttige ervaring en de bekendheid voor de leden van het onderwij type ministerieel besluit prom. 28/05/2014 pub. 18/10/2017 numac 2017013319 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de tijdelijke toelating tot vliegen van bepaalde autogiros. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 28/05/2014 pub. 23/09/2014 numac 2014035891 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot instelling van het natuurinrichtingsproject Berlare Broek - Donkmeer type ministerieel besluit prom. 28/05/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014203460 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de Commissie opleidingsfonds dienstencheques sluiten wordt de "GmbH Erhard Wagner & Sohn" vanaf 28 mei 2014 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 28 mei 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/05/2014 pub. 04/07/2014 numac 2014014333 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de tijdelijke toelating tot vliegen van bepaalde autogiros type ministerieel besluit prom. 28/05/2014 pub. 16/09/2014 numac 2014035754 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2007 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest, het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 tot toekennin type ministerieel besluit prom. 28/05/2014 pub. 02/10/2014 numac 2014029582 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 april 2010 tot vaststelling van de samenstelling van de Commissie voor de erkenning van de nuttige ervaring en de bekendheid voor de leden van het onderwij type ministerieel besluit prom. 28/05/2014 pub. 18/10/2017 numac 2017013319 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de tijdelijke toelating tot vliegen van bepaalde autogiros. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 28/05/2014 pub. 23/09/2014 numac 2014035891 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot instelling van het natuurinrichtingsproject Berlare Broek - Donkmeer type ministerieel besluit prom. 28/05/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014203460 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de Commissie opleidingsfonds dienstencheques sluiten wordt de "BVBA All Clean Milieutechniek" vanaf 28 mei 2014 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 2 juni 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/06/2014 pub. 22/09/2014 numac 2014035888 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 januari 2011 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest, w type ministerieel besluit prom. 02/06/2014 pub. 24/10/2014 numac 2014029565 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanwijzing van leraren bij de dienst afstandsonderwijs sluiten, dat in werking treedt op 20 augustus 2014, wordt de erkenning als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest van het studiebureau "Aquale-Ecofox Developpement SPRL" voor de volgende categorieën projecten voor drie jaar hernieuwd : 3. "Mijnen en steengroeven";6. "Afvalbeheer";7. "Waterbeheer (winning, zuivering, distributie en behandeling)". Bij ministerieel besluit van 2 juni 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/06/2014 pub. 22/09/2014 numac 2014035888 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 januari 2011 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest, w type ministerieel besluit prom. 02/06/2014 pub. 24/10/2014 numac 2014029565 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanwijzing van leraren bij de dienst afstandsonderwijs sluiten wordt de BVBA "URS Belgium" vanaf 2 juni 2014 voor drie jaar erkend als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de volgende categorie projecten : 3. "Mijnen en steengroeven";4. "Industriële processen inzake energie";5. "Industriële processen inzake stoffenverwerking";6. "Afvalbeheer";7. "Waterbeheer (winning, zuivering, distributie en behandeling)". Bij hetzelfde besluit wordt de aanvraag geweigerd voor de volgende categorieën projecten : 1. "Ruimtelijke ordening, stedenbouw, handels- en recreatieactiviteiten";2. "Projecten inzake infrastructuur, vervoer en communicatie". Bij ministerieel besluit van 2 juni 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/06/2014 pub. 22/09/2014 numac 2014035888 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 januari 2011 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest, w type ministerieel besluit prom. 02/06/2014 pub. 24/10/2014 numac 2014029565 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanwijzing van leraren bij de dienst afstandsonderwijs sluiten : - wordt de erkenning als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest van de vennootschap "scrl Igretec" tot 12 april 2019 hernieuwd voor de volgende categorieën projecten : 2. "Projecten inzake infrastructuur, vervoer en communicatie". - wordt de erkenning als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest van de "scrl Igretec" tot 12 april 2016 hernieuwd voor de volgende categorieën projecten : 5. "Industriële processen inzake stoffenverwerking";8. "Vergunningen voor landbouwexploitatie". - wordt de op 12 september 2013 aangevraagde verlenging van erkenning als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest van de "scrl Igretec" tot 12 april 2019 hernieuwd voor de volgende categorieën projecten : 3. "Mijnen en steengroeven";7. "Waterbeheer (winning, zuivering, distributie en behandeling)". Bij ministerieel besluit van 2 juni 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/06/2014 pub. 22/09/2014 numac 2014035888 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 januari 2011 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest, w type ministerieel besluit prom. 02/06/2014 pub. 24/10/2014 numac 2014029565 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanwijzing van leraren bij de dienst afstandsonderwijs sluiten wordt het bureau "CSD Ingénieurs Conseils" van 24 juni 2014 voor vijf jaar erkend voor de volgende categorieën projecten : 1. geluidsniveaumetingen met het oog op de beoordeling van de naleving van de wetgevingen, de algemene, sectorale, integrale, bijzondere of aanvullende voorwaarden gesteld door een milieuvergunning, een eenmalige vergunning, een aangifte of elke andere machtiging, registratie of toestemming, zonder akoestische modellering;2. akoestische onderzoeken uitgevoerd in het kader van : - andere onderzoeken met het oog op de beoordeling van de naleving van de wetgevingen, de algemene, sectorale, integrale, bijzondere of aanvullende voorwaarden gesteld door een milieuvergunning, een eenmalige vergunning, een aangifte of elke andere machtiging, registratie of toestemming, met akoestische modellering; - technisch-economische onderzoeken bedoeld in artikel 26 van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 tot bepaling van de algemene voorwaarden voor de exploitatie van de inrichtingen bedoeld in het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning; - een milieueffectonderzoek; 3. akoestische onderzoeken gedaan in het kader van geluidsbelastingkaarten en actieplannen uitgevoerd overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering van 13 mei 2004 betreffende de evaluatie en het beheer van omgevingslawaai. Bij ministerieel besluit van 2 juni 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/06/2014 pub. 22/09/2014 numac 2014035888 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 januari 2011 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest, w type ministerieel besluit prom. 02/06/2014 pub. 24/10/2014 numac 2014029565 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanwijzing van leraren bij de dienst afstandsonderwijs sluiten wordt het studiebureau "ARIES Consultants" vanaf 5 oktober 2014 voor vijf jaar erkend voor de volgende categorieën projecten : 1. geluidsniveaumetingen met het oog op de beoordeling van de naleving van de wetgevingen, de algemene, sectorale, integrale, bijzondere of aanvullende voorwaarden gesteld door een milieuvergunning, een eenmalige vergunning, een aangifte of elke andere machtiging, registratie of toestemming, zonder akoestische modellering;2. akoestische onderzoeken uitgevoerd in het kader van : - andere onderzoeken met het oog op de beoordeling van de naleving van de wetgevingen, de algemene, sectorale, integrale, bijzondere of aanvullende voorwaarden gesteld door een milieuvergunning, een eenmalige vergunning, een aangifte of elke andere machtiging, registratie of toestemming, met akoestische modellering; - technisch-economische onderzoeken bedoeld in artikel 26 van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 tot bepaling van de algemene voorwaarden voor de exploitatie van de inrichtingen bedoeld in het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning; - een milieueffectonderzoek; 3. akoestische onderzoeken gedaan in het kader van geluidsbelastingkaarten en actieplannen uitgevoerd overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering van 13 mei 2004 betreffende de evaluatie en het beheer van omgevingslawaai. Bij ministerieel besluit van 4 juni 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/06/2014 pub. 23/06/2014 numac 2014003269 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar - 4 juni 2014-2019 en van de Staatsbon op 8 jaar - 4 juni 2014-2022 type ministerieel besluit prom. 04/06/2014 pub. 12/01/2015 numac 2014207811 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 21 van organisatieafdeling 16 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 sluiten wordt de "BV Visser Visresten" vanaf 4 juni 2014 voor drie jaar erkend als ophaler en vervoerder van dierlijke afval van categorie 3, beperkt tot visafval.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^