Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 12 januari 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 23 september 2014 wordt de "SCRL Service de Déchets médicaux et vétérinaires" vanaf 23 september 2014 voor vijf jaar erkend als ophaler en vervoerder van ziekenhuis- en gezondheidszorgafval van k Bij ministeri

bron
waalse overheidsdienst
numac
2014207775
pub.
12/01/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 23 september 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/09/2014 pub. 26/09/2014 numac 2014000753 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de vaststelling van de bezoldiging van de beheerder van de Raad van State en van de adjunct-mandaten van stafdirecteur budget en beheer en stafdirecteur personeel en organisatie bij de Raad van State bedoeld in artikel 102 type ministerieel besluit prom. 23/09/2014 pub. 19/11/2014 numac 2014014813 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 107 op de spoorlijn nr. 73, baanvak Diksmuide - De Panne, gelegen te Veurne ter hoogte van de kilometerpaal 80.126 type ministerieel besluit prom. 23/09/2014 pub. 19/11/2014 numac 2014014814 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 104 op de spoorlijn nr. 73, baanvak Diksmuide - De Panne, gelegen te Veurne ter hoogte van de kilometerpaal 77.300 type ministerieel besluit prom. 23/09/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014014811 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 85 op de spoorlijn nr. 69, baanvak Ieper - Poperinge, gelegen te Ieper ter hoogte van de kilometerpaal 33.814 sluiten wordt de "SCRL Service de Déchets médicaux et vétérinaires" vanaf 23 september 2014 voor vijf jaar erkend als ophaler en vervoerder van ziekenhuis- en gezondheidszorgafval van klasse B2.

Bij ministerieel besluit van 27 november 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/11/2014 pub. 05/12/2014 numac 2014024402 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende vaststelling van de aanvullende subsidie toegekend aan sommige associaties voor palliatieve zorgen voor het jaar 2013 type ministerieel besluit prom. 27/11/2014 pub. 23/12/2014 numac 2014009652 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de aangestelde voor de gegevensbescherming inzake het DNA-onderzoek in strafzaken sluiten wordt de NV Transport van Heesvelde vanaf 27 november 2014 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en PCB/PCT's.

Bij ministerieel besluit van 27 november 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/11/2014 pub. 05/12/2014 numac 2014024402 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende vaststelling van de aanvullende subsidie toegekend aan sommige associaties voor palliatieve zorgen voor het jaar 2013 type ministerieel besluit prom. 27/11/2014 pub. 23/12/2014 numac 2014009652 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de aangestelde voor de gegevensbescherming inzake het DNA-onderzoek in strafzaken sluiten wordt de "GmbH Spedition Bäulme" vanaf 27 november 2014 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en PCB/PCT's.

Bij ministerieel besluit van 27 november 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/11/2014 pub. 05/12/2014 numac 2014024402 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende vaststelling van de aanvullende subsidie toegekend aan sommige associaties voor palliatieve zorgen voor het jaar 2013 type ministerieel besluit prom. 27/11/2014 pub. 23/12/2014 numac 2014009652 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de aangestelde voor de gegevensbescherming inzake het DNA-onderzoek in strafzaken sluiten wordt de "SA Transportes Iruna" vanaf 27 november 2014 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 27 november 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/11/2014 pub. 05/12/2014 numac 2014024402 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende vaststelling van de aanvullende subsidie toegekend aan sommige associaties voor palliatieve zorgen voor het jaar 2013 type ministerieel besluit prom. 27/11/2014 pub. 23/12/2014 numac 2014009652 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de aangestelde voor de gegevensbescherming inzake het DNA-onderzoek in strafzaken sluiten, dat op 27 november 2014 in werking treedt, wordt de aan de heer Grégory Dehon verleende erkenning als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen op zijn verzoek ingetrokken.

Bij ministerieel besluit van 27 november 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/11/2014 pub. 05/12/2014 numac 2014024402 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende vaststelling van de aanvullende subsidie toegekend aan sommige associaties voor palliatieve zorgen voor het jaar 2013 type ministerieel besluit prom. 27/11/2014 pub. 23/12/2014 numac 2014009652 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de aangestelde voor de gegevensbescherming inzake het DNA-onderzoek in strafzaken sluiten wordt de "SA Etablissements Maurice Wanty" vanaf 27 november 2014 voor twee jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 27 november 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/11/2014 pub. 05/12/2014 numac 2014024402 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende vaststelling van de aanvullende subsidie toegekend aan sommige associaties voor palliatieve zorgen voor het jaar 2013 type ministerieel besluit prom. 27/11/2014 pub. 23/12/2014 numac 2014009652 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de aangestelde voor de gegevensbescherming inzake het DNA-onderzoek in strafzaken sluiten, dat in werking treedt op 27 november 2014, wordt artikel 1, § 2, van het ministerieel besluit van 16 mei 2013 gewijzigd waarbij de "NV Sigtraco" erkend werd als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 27 november 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/11/2014 pub. 05/12/2014 numac 2014024402 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende vaststelling van de aanvullende subsidie toegekend aan sommige associaties voor palliatieve zorgen voor het jaar 2013 type ministerieel besluit prom. 27/11/2014 pub. 23/12/2014 numac 2014009652 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de aangestelde voor de gegevensbescherming inzake het DNA-onderzoek in strafzaken sluiten wordt de "SPRL Transmétaux" vanaf 27 november 2014 voor drie jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 2 december 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/12/2014 pub. 17/12/2014 numac 2014029769 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van de verboden stoffen en methodes voor het jaar 2015 type ministerieel besluit prom. 02/12/2014 pub. 18/12/2014 numac 2014207555 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 1 juni 2006 tot vastlegging van de erkenningsmodaliteiten voor de auditeurs die energieaudits in de huisvestingssector uitvoeren sluiten wordt de "SARL STD" vanaf 2 december 2014 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 2 december 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/12/2014 pub. 17/12/2014 numac 2014029769 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van de verboden stoffen en methodes voor het jaar 2015 type ministerieel besluit prom. 02/12/2014 pub. 18/12/2014 numac 2014207555 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 1 juni 2006 tot vastlegging van de erkenningsmodaliteiten voor de auditeurs die energieaudits in de huisvestingssector uitvoeren sluiten, dat in werking treedt op 2 december 2014, wordt artikel 1, § 2, van het ministerieel besluit van 23 december 2011 gewijzigd, waarbij de "GmbH Stockhausen Transporte" erkend werd als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 3 december 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/12/2014 pub. 26/02/2015 numac 2015029049 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor jeugdhuizen en -centra bepaald door het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor jeugdhu type ministerieel besluit prom. 03/12/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014207572 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij het nachtelijk vissen op karper op de meren van Bütgenbach en Robertville tijdelijk wordt toegestaan type ministerieel besluit prom. 03/12/2014 pub. 11/12/2014 numac 2014207306 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 september 1999 tot oprichting van het Paritair leercomité voor het hotelbedrijf sluiten wordt de "BV Den Hartogh Trucking" vanaf 3 december 2014 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen en afgewerkte oliën.

Bij ministerieel besluit van 3 december 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/12/2014 pub. 26/02/2015 numac 2015029049 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor jeugdhuizen en -centra bepaald door het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor jeugdhu type ministerieel besluit prom. 03/12/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014207572 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij het nachtelijk vissen op karper op de meren van Bütgenbach en Robertville tijdelijk wordt toegestaan type ministerieel besluit prom. 03/12/2014 pub. 11/12/2014 numac 2014207306 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 september 1999 tot oprichting van het Paritair leercomité voor het hotelbedrijf sluiten wordt de heer José Martin Eguiguren Zabaleta vanaf 3 december 2014 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 3 december 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/12/2014 pub. 26/02/2015 numac 2015029049 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor jeugdhuizen en -centra bepaald door het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor jeugdhu type ministerieel besluit prom. 03/12/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014207572 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij het nachtelijk vissen op karper op de meren van Bütgenbach en Robertville tijdelijk wordt toegestaan type ministerieel besluit prom. 03/12/2014 pub. 11/12/2014 numac 2014207306 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 september 1999 tot oprichting van het Paritair leercomité voor het hotelbedrijf sluiten wordt de heer Alberto Marcotegui Izcue vanaf 3 december 2014 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^