Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 14 januari 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Gezondheid Bij ministerieel besluit van 10 december 2013 wordt het bedrijf "ASBL Ambu-Gembloux" vanaf 10 december 2013 voor zes maanden erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer . Bij ministerieel be(...) Bij ministerieel besluit van 14 april 201

bron
waalse overheidsdienst
numac
2014207844
pub.
14/01/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Gezondheid

Bij ministerieel besluit van 10 december 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/12/2013 pub. 11/03/2014 numac 2014029067 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 november 2011 tot benoeming van de leden van de Beroepscommissie voor het onderwijs voor sociale promotie sluiten wordt het bedrijf "ASBL Ambu-Gembloux" vanaf 10 december 2013 voor zes maanden erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer (erkenning nr. 155).

Bij ministerieel besluit van 5 maart 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/07/2014 pub. 13/08/2014 numac 2014024319 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de voorzitter van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk type ministerieel besluit prom. 15/07/2014 pub. 18/07/2014 numac 2014022413 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 15/07/2014 pub. 13/08/2014 numac 2014024318 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk type ministerieel besluit prom. 15/07/2014 pub. 18/07/2014 numac 2014022412 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 15/07/2014 pub. 08/09/2014 numac 2014009416 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de bekrachtiging van de programma's van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage sluiten0 wordt het bedrijf « Trans Ambulance SPRL » vanaf 3 oktober 2013 voor onbepaalde duur erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer per ambulance (erkenning nr. 146).

Bij ministerieel besluit van 14 april 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/04/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014000360 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 april 2013 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor beveiliging tegen brand en ontploffing type ministerieel besluit prom. 14/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014202845 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden sluiten wordt het bedrijf « SPRL Sprint Ambulance » vanaf 29 december 2013 voor onbepaalde duur erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer per ambulance (erkenning nr. 145).

Bij ministerieel besluit van 15 april 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/07/2014 pub. 13/08/2014 numac 2014024319 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de voorzitter van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk type ministerieel besluit prom. 15/07/2014 pub. 18/07/2014 numac 2014022413 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 15/07/2014 pub. 13/08/2014 numac 2014024318 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk type ministerieel besluit prom. 15/07/2014 pub. 18/07/2014 numac 2014022412 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 15/07/2014 pub. 08/09/2014 numac 2014009416 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de bekrachtiging van de programma's van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage sluiten1 wordt het bedrijf « ASR Ambulances » vanaf 26 mei 2014 voor onbepaalde duur erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer per ambulance (erkenning nr. 126).

Bij ministerieel besluit van 16 april 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/04/2014 pub. 21/05/2014 numac 2014000348 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan SEVESO Christeyns van de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen type ministerieel besluit prom. 16/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014000345 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan SEVESO Gasbottling NV van de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen type ministerieel besluit prom. 16/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014000331 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan SEVESO Allnex Belgium van de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen type ministerieel besluit prom. 16/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014000329 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan SEVESO Recticel BVBA van de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen type ministerieel besluit prom. 16/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014000330 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan SEVESO Monument Chemical BVBA van de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen type ministerieel besluit prom. 16/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014000328 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan SEVESO EOC Group - Site Oudenaarde van de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen type ministerieel besluit prom. 16/04/2014 pub. 19/05/2014 numac 2014000326 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan SEVESO EOC Belgium Latex Division II van de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen sluiten wordt het bedrijf « SCRI Save my live » vanaf 16 april 2014 voor onbepaalde duur erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer per ambulance (erkenning nr. 153).

Bij ministerieel besluit van 21 mei 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/05/2014 pub. 23/06/2014 numac 2014203901 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot hernieuwing van de erkenning van instellingen voor natuur- en boseducatie type ministerieel besluit prom. 21/05/2014 pub. 27/10/2014 numac 2014029599 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 september 2011 houdende de samenstelling van de Hoge Adviesraad voor filosofische cursussen type ministerieel besluit prom. 21/05/2014 pub. 11/07/2014 numac 2014018224 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 juli 2013 houdende benoeming van de leden van de Commissie van Toezicht op de reclame voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik type ministerieel besluit prom. 21/05/2014 pub. 08/09/2014 numac 2014035748 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 mei 2012 tot benoeming van de leden van de Raad van het Fonds voor Landbouw en Visserij sluiten wordt het bedrijf « AMS-Oudar Laetitia » vanaf 3 april 2014 voor onbepaalde duur erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer per ambulance (erkenning nr. 147).

Bij ministerieel besluit van 22 mei 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/05/2014 pub. 27/06/2014 numac 2014022343 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 41ter van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers type ministerieel besluit prom. 22/05/2014 pub. 27/10/2014 numac 2014029598 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor gezondheidspromotie type ministerieel besluit prom. 22/05/2014 pub. 02/10/2014 numac 2014035912 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van nadere regels voor de subsidiëring van bepaalde werken, leveringen en diensten die in het Vlaamse Gewest door of op initiatief van lokale besturen worden uitgevoerd sluiten wordt het bedrijf « O2 Ambulances » vanaf 13 mei 2014 voor onbepaalde duur erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer per ambulance (erkenning nr. 154).

Bij ministerieel besluit van 24 juni 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/06/2014 pub. 10/09/2014 numac 2014205553 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij de technische voorwaarden worden bepaald voor woningen die in aanmerking komen voor een renovatiepremie in het kader van het besluit van de Waalse Regering van 13 maart 2014 type ministerieel besluit prom. 24/06/2014 pub. 25/09/2014 numac 2014035918 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 1 van het ministerieel besluit van 24 februari 2014 tot bepaling van de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg die in aanmerking komen voor subsidiëring van aanvullende thuiszorg en tot bepaling v type ministerieel besluit prom. 24/06/2014 pub. 17/07/2014 numac 2014024287 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen type ministerieel besluit prom. 24/06/2014 pub. 04/08/2014 numac 2014204848 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende het in toepassing brengen van de bepalingen inzake de eenmalige aanvraag en het in aanmerking komen van de oppervlaktes bedoeld in het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2006 tot invoering van de regelingen inz type ministerieel besluit prom. 24/06/2014 pub. 29/07/2014 numac 2014002048 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot oprichting van een speciaal overlegcomité voor de personeelsleden die werkzaam zijn in het Agentschap Plantentuin Meise sluiten wordt het bedrijf « Ambulances UMS SPRL » vanaf 24 juni 2014 voor onbepaalde duur erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer per ambulance (erkenning nr. 006).

Bij ministerieel besluit van 24 juni 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/06/2014 pub. 10/09/2014 numac 2014205553 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij de technische voorwaarden worden bepaald voor woningen die in aanmerking komen voor een renovatiepremie in het kader van het besluit van de Waalse Regering van 13 maart 2014 type ministerieel besluit prom. 24/06/2014 pub. 25/09/2014 numac 2014035918 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 1 van het ministerieel besluit van 24 februari 2014 tot bepaling van de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg die in aanmerking komen voor subsidiëring van aanvullende thuiszorg en tot bepaling v type ministerieel besluit prom. 24/06/2014 pub. 17/07/2014 numac 2014024287 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen type ministerieel besluit prom. 24/06/2014 pub. 04/08/2014 numac 2014204848 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende het in toepassing brengen van de bepalingen inzake de eenmalige aanvraag en het in aanmerking komen van de oppervlaktes bedoeld in het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2006 tot invoering van de regelingen inz type ministerieel besluit prom. 24/06/2014 pub. 29/07/2014 numac 2014002048 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot oprichting van een speciaal overlegcomité voor de personeelsleden die werkzaam zijn in het Agentschap Plantentuin Meise sluiten wordt het bedrijf « ACS La Hulpe » vanaf 24 juni 2014 voor onbepaalde duur erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer per ambulance (erkenning nr. 012).

Bij ministerieel besluit van 24 juni 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/06/2014 pub. 10/09/2014 numac 2014205553 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij de technische voorwaarden worden bepaald voor woningen die in aanmerking komen voor een renovatiepremie in het kader van het besluit van de Waalse Regering van 13 maart 2014 type ministerieel besluit prom. 24/06/2014 pub. 25/09/2014 numac 2014035918 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 1 van het ministerieel besluit van 24 februari 2014 tot bepaling van de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg die in aanmerking komen voor subsidiëring van aanvullende thuiszorg en tot bepaling v type ministerieel besluit prom. 24/06/2014 pub. 17/07/2014 numac 2014024287 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen type ministerieel besluit prom. 24/06/2014 pub. 04/08/2014 numac 2014204848 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende het in toepassing brengen van de bepalingen inzake de eenmalige aanvraag en het in aanmerking komen van de oppervlaktes bedoeld in het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2006 tot invoering van de regelingen inz type ministerieel besluit prom. 24/06/2014 pub. 29/07/2014 numac 2014002048 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot oprichting van een speciaal overlegcomité voor de personeelsleden die werkzaam zijn in het Agentschap Plantentuin Meise sluiten wordt het bedrijf « Ambulances Cobaux » vanaf 24 juni 2014 voor onbepaalde duur erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer per ambulance (erkenning nr. 013).

Bij ministerieel besluit van 24 juni 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/06/2014 pub. 10/09/2014 numac 2014205553 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij de technische voorwaarden worden bepaald voor woningen die in aanmerking komen voor een renovatiepremie in het kader van het besluit van de Waalse Regering van 13 maart 2014 type ministerieel besluit prom. 24/06/2014 pub. 25/09/2014 numac 2014035918 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 1 van het ministerieel besluit van 24 februari 2014 tot bepaling van de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg die in aanmerking komen voor subsidiëring van aanvullende thuiszorg en tot bepaling v type ministerieel besluit prom. 24/06/2014 pub. 17/07/2014 numac 2014024287 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen type ministerieel besluit prom. 24/06/2014 pub. 04/08/2014 numac 2014204848 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende het in toepassing brengen van de bepalingen inzake de eenmalige aanvraag en het in aanmerking komen van de oppervlaktes bedoeld in het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2006 tot invoering van de regelingen inz type ministerieel besluit prom. 24/06/2014 pub. 29/07/2014 numac 2014002048 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot oprichting van een speciaal overlegcomité voor de personeelsleden die werkzaam zijn in het Agentschap Plantentuin Meise sluiten wordt het bedrijf « Service TMS de la Mutualité Libérale Hainaut Ouest » vanaf 24 juni 2014 voor onbepaalde duur erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer per ambulance (erkenning nr. 028).

Bij ministerieel besluit van 24 juni 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/06/2014 pub. 10/09/2014 numac 2014205553 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij de technische voorwaarden worden bepaald voor woningen die in aanmerking komen voor een renovatiepremie in het kader van het besluit van de Waalse Regering van 13 maart 2014 type ministerieel besluit prom. 24/06/2014 pub. 25/09/2014 numac 2014035918 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 1 van het ministerieel besluit van 24 februari 2014 tot bepaling van de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg die in aanmerking komen voor subsidiëring van aanvullende thuiszorg en tot bepaling v type ministerieel besluit prom. 24/06/2014 pub. 17/07/2014 numac 2014024287 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen type ministerieel besluit prom. 24/06/2014 pub. 04/08/2014 numac 2014204848 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende het in toepassing brengen van de bepalingen inzake de eenmalige aanvraag en het in aanmerking komen van de oppervlaktes bedoeld in het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2006 tot invoering van de regelingen inz type ministerieel besluit prom. 24/06/2014 pub. 29/07/2014 numac 2014002048 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot oprichting van een speciaal overlegcomité voor de personeelsleden die werkzaam zijn in het Agentschap Plantentuin Meise sluiten wordt het bedrijf « Ambulances Jaegers Moreau » vanaf 24 juni 2014 voor onbepaalde duur erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer per ambulance (erkenning nr. 048).

Bij ministerieel besluit van 24 juni 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/06/2014 pub. 10/09/2014 numac 2014205553 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij de technische voorwaarden worden bepaald voor woningen die in aanmerking komen voor een renovatiepremie in het kader van het besluit van de Waalse Regering van 13 maart 2014 type ministerieel besluit prom. 24/06/2014 pub. 25/09/2014 numac 2014035918 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 1 van het ministerieel besluit van 24 februari 2014 tot bepaling van de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg die in aanmerking komen voor subsidiëring van aanvullende thuiszorg en tot bepaling v type ministerieel besluit prom. 24/06/2014 pub. 17/07/2014 numac 2014024287 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen type ministerieel besluit prom. 24/06/2014 pub. 04/08/2014 numac 2014204848 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende het in toepassing brengen van de bepalingen inzake de eenmalige aanvraag en het in aanmerking komen van de oppervlaktes bedoeld in het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2006 tot invoering van de regelingen inz type ministerieel besluit prom. 24/06/2014 pub. 29/07/2014 numac 2014002048 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot oprichting van een speciaal overlegcomité voor de personeelsleden die werkzaam zijn in het Agentschap Plantentuin Meise sluiten wordt het bedrijf « Dhodelco SPRL » vanaf 24 juni 2014 voor onbepaalde duur erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer per ambulance (erkenning nr. 091).

Bij ministerieel besluit van 24 juni 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/06/2014 pub. 10/09/2014 numac 2014205553 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij de technische voorwaarden worden bepaald voor woningen die in aanmerking komen voor een renovatiepremie in het kader van het besluit van de Waalse Regering van 13 maart 2014 type ministerieel besluit prom. 24/06/2014 pub. 25/09/2014 numac 2014035918 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 1 van het ministerieel besluit van 24 februari 2014 tot bepaling van de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg die in aanmerking komen voor subsidiëring van aanvullende thuiszorg en tot bepaling v type ministerieel besluit prom. 24/06/2014 pub. 17/07/2014 numac 2014024287 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen type ministerieel besluit prom. 24/06/2014 pub. 04/08/2014 numac 2014204848 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende het in toepassing brengen van de bepalingen inzake de eenmalige aanvraag en het in aanmerking komen van de oppervlaktes bedoeld in het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2006 tot invoering van de regelingen inz type ministerieel besluit prom. 24/06/2014 pub. 29/07/2014 numac 2014002048 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot oprichting van een speciaal overlegcomité voor de personeelsleden die werkzaam zijn in het Agentschap Plantentuin Meise sluiten wordt het bedrijf « Assist ASBL » vanaf 24 juni 2014 voor onbepaalde duur erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer per ambulance (erkenning nr. 137).

Bij ministerieel besluit van 24 juni 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/06/2014 pub. 10/09/2014 numac 2014205553 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij de technische voorwaarden worden bepaald voor woningen die in aanmerking komen voor een renovatiepremie in het kader van het besluit van de Waalse Regering van 13 maart 2014 type ministerieel besluit prom. 24/06/2014 pub. 25/09/2014 numac 2014035918 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 1 van het ministerieel besluit van 24 februari 2014 tot bepaling van de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg die in aanmerking komen voor subsidiëring van aanvullende thuiszorg en tot bepaling v type ministerieel besluit prom. 24/06/2014 pub. 17/07/2014 numac 2014024287 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen type ministerieel besluit prom. 24/06/2014 pub. 04/08/2014 numac 2014204848 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende het in toepassing brengen van de bepalingen inzake de eenmalige aanvraag en het in aanmerking komen van de oppervlaktes bedoeld in het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2006 tot invoering van de regelingen inz type ministerieel besluit prom. 24/06/2014 pub. 29/07/2014 numac 2014002048 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot oprichting van een speciaal overlegcomité voor de personeelsleden die werkzaam zijn in het Agentschap Plantentuin Meise sluiten wordt het bedrijf « Medic Assistance » vanaf 24 juni 2014 voor onbepaalde duur erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer per ambulance (erkenning nr. 140).

Bij ministerieel besluit van 24 juni 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/06/2014 pub. 10/09/2014 numac 2014205553 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij de technische voorwaarden worden bepaald voor woningen die in aanmerking komen voor een renovatiepremie in het kader van het besluit van de Waalse Regering van 13 maart 2014 type ministerieel besluit prom. 24/06/2014 pub. 25/09/2014 numac 2014035918 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 1 van het ministerieel besluit van 24 februari 2014 tot bepaling van de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg die in aanmerking komen voor subsidiëring van aanvullende thuiszorg en tot bepaling v type ministerieel besluit prom. 24/06/2014 pub. 17/07/2014 numac 2014024287 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen type ministerieel besluit prom. 24/06/2014 pub. 04/08/2014 numac 2014204848 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende het in toepassing brengen van de bepalingen inzake de eenmalige aanvraag en het in aanmerking komen van de oppervlaktes bedoeld in het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2006 tot invoering van de regelingen inz type ministerieel besluit prom. 24/06/2014 pub. 29/07/2014 numac 2014002048 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot oprichting van een speciaal overlegcomité voor de personeelsleden die werkzaam zijn in het Agentschap Plantentuin Meise sluiten wordt het bedrijf « Ambu Gembloux » vanaf 24 juni 2014 voor onbepaalde duur erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer per ambulance (erkenning nr. 155).

Bij ministerieel besluit van 8 juli 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/07/2014 pub. 01/08/2014 numac 2014204162 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van de artikelen 70 en 71 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering in het kader van de overgangsuitkering toegekend in geval van een overlevingsp type ministerieel besluit prom. 08/07/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014024297 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Wetenschappelijk Comité REACH, opgericht krachtens artikel 3, § 3 van het Samenwerkingsakkoord van 17 oktober 2011 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussel sluiten wordt het bedrijf « ASBL Ambulances » vanaf 8 juli 2014 voor onbepaalde duur erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer per ambulance (erkenning nr. 151).

Bij ministerieel besluit van 15 juli 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/07/2014 pub. 13/08/2014 numac 2014024319 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de voorzitter van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk type ministerieel besluit prom. 15/07/2014 pub. 18/07/2014 numac 2014022413 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 15/07/2014 pub. 13/08/2014 numac 2014024318 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk type ministerieel besluit prom. 15/07/2014 pub. 18/07/2014 numac 2014022412 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 15/07/2014 pub. 08/09/2014 numac 2014009416 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de bekrachtiging van de programma's van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage sluiten wordt het bedrijf « Maison médicale de Dampremy » vanaf 1 januari 2014 voor onbepaalde duur erkend als geïntegreerde gezondheidsvereniging (erkenning nr. 057).

Bij ministerieel besluit van 15 juli 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/07/2014 pub. 13/08/2014 numac 2014024319 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de voorzitter van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk type ministerieel besluit prom. 15/07/2014 pub. 18/07/2014 numac 2014022413 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 15/07/2014 pub. 13/08/2014 numac 2014024318 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk type ministerieel besluit prom. 15/07/2014 pub. 18/07/2014 numac 2014022412 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 15/07/2014 pub. 08/09/2014 numac 2014009416 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de bekrachtiging van de programma's van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage sluiten wordt het bedrijf « Centre de santé intégrée Hélios » vanaf 1 januari 2014 voor onbepaalde duur erkend als geïntegreerde gezondheidsvereniging (erkenning nr. 058).

Bij ministerieel besluit van 29 augustus 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/08/2014 pub. 05/11/2014 numac 2014007378 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 december 2011 houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging sluiten wordt het bedrijf « Ambulances boraines » vanaf 29 augustus 2014 voor onbepaalde duur erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer per ambulance (erkenning nr. 107).

Bij ministerieel besluit van 30 oktober 2014 wordt het bedrijf « Ambulances Courtois » vanaf 30 oktober 2014 voor onbepaalde duur erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer per ambulance (erkenning nr. 001).

Bij ministerieel besluit van 30 oktober 2014 wordt het bedrijf « Ambulance Performance » vanaf 30 oktober 2014 voor onbepaalde duur erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer per ambulance (erkenning nr. 022).

Bij ministerieel besluit van 30 oktober 2014 wordt het bedrijf « SCRL Person-Aid » vanaf 30 oktober 2014 voor onbepaalde duur erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer per ambulance (erkenning nr. 041).

Bij ministerieel besluit van 30 oktober 2014 wordt het bedrijf « Paramedical Team » vanaf 30 oktober 2014 voor onbepaalde duur erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer per ambulance (erkenning nr. 047).

Bij ministerieel besluit van 30 oktober 2014 wordt het bedrijf « SCRL Joye » vanaf 30 oktober 2014 voor onbepaalde duur erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer per ambulance (erkenning nr. 110).

Bij ministerieel besluit van 30 oktober 2014 wordt het bedrijf « Ambulance Horizon » vanaf 30 oktober 2014 voor onbepaalde duur erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer per ambulance (erkenning nr. 134).

Bij ministerieel besluit van 30 oktober 2014 wordt het bedrijf « Ambuhuy » vanaf 30 oktober 2014 voor onbepaalde duur erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer per ambulance (erkenning nr. 143).

Bij ministerieel besluit van 12 november 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/11/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014024396 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 25 juli 2014 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de maïswortelboorder, Diabrotica virgifera Le Conte type ministerieel besluit prom. 12/11/2014 pub. 07/01/2015 numac 2014036939 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van drie rode lijsten ter uitvoering van artikel 5 van het Soortenbesluit van 15 mei 2009 type ministerieel besluit prom. 12/11/2014 pub. 27/11/2014 numac 2014015263 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot ontheffing, benoeming en vergoeding van de regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht "Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden/BIO NV" sluiten wordt het bedrijf « Burg Ambulance » vanaf 12 november 2014 voor onbepaalde duur erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer per ambulance (erkenning nr. 007).

Bij ministerieel besluit van 12 november 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/11/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014024396 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 25 juli 2014 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de maïswortelboorder, Diabrotica virgifera Le Conte type ministerieel besluit prom. 12/11/2014 pub. 07/01/2015 numac 2014036939 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van drie rode lijsten ter uitvoering van artikel 5 van het Soortenbesluit van 15 mei 2009 type ministerieel besluit prom. 12/11/2014 pub. 27/11/2014 numac 2014015263 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot ontheffing, benoeming en vergoeding van de regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht "Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden/BIO NV" sluiten wordt het bedrijf « Ambulances Eurosamu ASBL » vanaf 12 november 2014 voor onbepaalde duur erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer per ambulance (erkenning nr. 016).

Bij ministerieel besluit van 12 november 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/11/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014024396 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 25 juli 2014 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de maïswortelboorder, Diabrotica virgifera Le Conte type ministerieel besluit prom. 12/11/2014 pub. 07/01/2015 numac 2014036939 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van drie rode lijsten ter uitvoering van artikel 5 van het Soortenbesluit van 15 mei 2009 type ministerieel besluit prom. 12/11/2014 pub. 27/11/2014 numac 2014015263 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot ontheffing, benoeming en vergoeding van de regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht "Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden/BIO NV" sluiten wordt het bedrijf « Croix Rouge de Belgique - Zone Liège » vanaf 12 november 2014 voor onbepaalde duur erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer per ambulance (erkenning nr. 050).

Bij ministerieel besluit van 12 november 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/11/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014024396 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 25 juli 2014 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de maïswortelboorder, Diabrotica virgifera Le Conte type ministerieel besluit prom. 12/11/2014 pub. 07/01/2015 numac 2014036939 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van drie rode lijsten ter uitvoering van artikel 5 van het Soortenbesluit van 15 mei 2009 type ministerieel besluit prom. 12/11/2014 pub. 27/11/2014 numac 2014015263 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot ontheffing, benoeming en vergoeding van de regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht "Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden/BIO NV" sluiten wordt het bedrijf « Croix Rouge de Belgique - Zone Brabant wallon » vanaf 12 november 2014 voor onbepaalde duur erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer per ambulance (erkenning nr. 051).

Bij ministerieel besluit van 12 november 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/11/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014024396 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 25 juli 2014 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de maïswortelboorder, Diabrotica virgifera Le Conte type ministerieel besluit prom. 12/11/2014 pub. 07/01/2015 numac 2014036939 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van drie rode lijsten ter uitvoering van artikel 5 van het Soortenbesluit van 15 mei 2009 type ministerieel besluit prom. 12/11/2014 pub. 27/11/2014 numac 2014015263 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot ontheffing, benoeming en vergoeding van de regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht "Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden/BIO NV" sluiten wordt het bedrijf « Croix Rouge de Belgique - Zone Luxembourg » vanaf 12 november 2014 voor onbepaalde duur erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer per ambulance (erkenning nr. 052).

Bij ministerieel besluit van 12 november 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/11/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014024396 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 25 juli 2014 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de maïswortelboorder, Diabrotica virgifera Le Conte type ministerieel besluit prom. 12/11/2014 pub. 07/01/2015 numac 2014036939 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van drie rode lijsten ter uitvoering van artikel 5 van het Soortenbesluit van 15 mei 2009 type ministerieel besluit prom. 12/11/2014 pub. 27/11/2014 numac 2014015263 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot ontheffing, benoeming en vergoeding van de regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht "Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden/BIO NV" sluiten wordt het bedrijf « Croix Rouge de Belgique - Zone Namur » vanaf 12 november 2014 voor onbepaalde duur erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer per ambulance (erkenning nr. 053).

Bij ministerieel besluit van 12 november 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/11/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014024396 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 25 juli 2014 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de maïswortelboorder, Diabrotica virgifera Le Conte type ministerieel besluit prom. 12/11/2014 pub. 07/01/2015 numac 2014036939 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van drie rode lijsten ter uitvoering van artikel 5 van het Soortenbesluit van 15 mei 2009 type ministerieel besluit prom. 12/11/2014 pub. 27/11/2014 numac 2014015263 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot ontheffing, benoeming en vergoeding van de regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht "Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden/BIO NV" sluiten wordt het bedrijf « Croix Rouge de Belgique - Zone Hainaut » vanaf 12 november 2014 voor onbepaalde duur erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer per ambulance (erkenning nr. 054).

Bij ministerieel besluit van 12 november 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/11/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014024396 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 25 juli 2014 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de maïswortelboorder, Diabrotica virgifera Le Conte type ministerieel besluit prom. 12/11/2014 pub. 07/01/2015 numac 2014036939 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van drie rode lijsten ter uitvoering van artikel 5 van het Soortenbesluit van 15 mei 2009 type ministerieel besluit prom. 12/11/2014 pub. 27/11/2014 numac 2014015263 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot ontheffing, benoeming en vergoeding van de regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht "Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden/BIO NV" sluiten wordt het bedrijf « Ambuteam » vanaf 12 november 2014 voor onbepaalde duur erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer per ambulance (erkenning nr. 099).

Bij ministerieel besluit van 12 november 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/11/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014024396 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 25 juli 2014 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de maïswortelboorder, Diabrotica virgifera Le Conte type ministerieel besluit prom. 12/11/2014 pub. 07/01/2015 numac 2014036939 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van drie rode lijsten ter uitvoering van artikel 5 van het Soortenbesluit van 15 mei 2009 type ministerieel besluit prom. 12/11/2014 pub. 27/11/2014 numac 2014015263 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot ontheffing, benoeming en vergoeding van de regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht "Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden/BIO NV" sluiten wordt het bedrijf « Ambulance Transports Services » vanaf 12 november 2014 voor onbepaalde duur erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer per ambulance (erkenning nr. 106).

Bij ministerieel besluit van 12 november 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/11/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014024396 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 25 juli 2014 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de maïswortelboorder, Diabrotica virgifera Le Conte type ministerieel besluit prom. 12/11/2014 pub. 07/01/2015 numac 2014036939 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van drie rode lijsten ter uitvoering van artikel 5 van het Soortenbesluit van 15 mei 2009 type ministerieel besluit prom. 12/11/2014 pub. 27/11/2014 numac 2014015263 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot ontheffing, benoeming en vergoeding van de regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht "Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden/BIO NV" sluiten wordt het bedrijf « SPRL Ath Ambu » vanaf 12 november 2014 voor onbepaalde duur erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer per ambulance (erkenning nr. 136).

Bij ministerieel besluit van 12 november 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/11/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014024396 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 25 juli 2014 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de maïswortelboorder, Diabrotica virgifera Le Conte type ministerieel besluit prom. 12/11/2014 pub. 07/01/2015 numac 2014036939 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van drie rode lijsten ter uitvoering van artikel 5 van het Soortenbesluit van 15 mei 2009 type ministerieel besluit prom. 12/11/2014 pub. 27/11/2014 numac 2014015263 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot ontheffing, benoeming en vergoeding van de regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht "Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden/BIO NV" sluiten wordt het bedrijf « Hainaut Ambulances » vanaf 12 november 2014 voor onbepaalde duur erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer per ambulance (erkenning nr. 144).

Bij ministerieel besluit van 25 november 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/07/2014 pub. 13/08/2014 numac 2014024319 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de voorzitter van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk type ministerieel besluit prom. 15/07/2014 pub. 18/07/2014 numac 2014022413 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 15/07/2014 pub. 13/08/2014 numac 2014024318 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk type ministerieel besluit prom. 15/07/2014 pub. 18/07/2014 numac 2014022412 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 15/07/2014 pub. 08/09/2014 numac 2014009416 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de bekrachtiging van de programma's van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage sluiten2 wordt het bedrijf « BHN Ambu ASBL » vanaf 25 november 2014 voor onbepaalde duur erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer per ambulance (erkenning nr. 015).

Bij ministerieel besluit van 25 november 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/07/2014 pub. 13/08/2014 numac 2014024319 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de voorzitter van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk type ministerieel besluit prom. 15/07/2014 pub. 18/07/2014 numac 2014022413 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 15/07/2014 pub. 13/08/2014 numac 2014024318 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk type ministerieel besluit prom. 15/07/2014 pub. 18/07/2014 numac 2014022412 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 15/07/2014 pub. 08/09/2014 numac 2014009416 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de bekrachtiging van de programma's van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage sluiten2 wordt het bedrijf « ASBL Assist Ambulances » vanaf 25 november 2014 voor onbepaalde duur erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer per ambulance (erkenning nr. 083).

Bij ministerieel besluit van 25 november 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/07/2014 pub. 13/08/2014 numac 2014024319 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de voorzitter van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk type ministerieel besluit prom. 15/07/2014 pub. 18/07/2014 numac 2014022413 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 15/07/2014 pub. 13/08/2014 numac 2014024318 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk type ministerieel besluit prom. 15/07/2014 pub. 18/07/2014 numac 2014022412 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 15/07/2014 pub. 08/09/2014 numac 2014009416 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de bekrachtiging van de programma's van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage sluiten2 wordt het bedrijf « CJP Ambulances » vanaf 25 november 2014 voor onbepaalde duur erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer per ambulance (erkenning nr. 121).

Bij ministerieel besluit van 25 november 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/07/2014 pub. 13/08/2014 numac 2014024319 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de voorzitter van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk type ministerieel besluit prom. 15/07/2014 pub. 18/07/2014 numac 2014022413 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 15/07/2014 pub. 13/08/2014 numac 2014024318 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk type ministerieel besluit prom. 15/07/2014 pub. 18/07/2014 numac 2014022412 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 15/07/2014 pub. 08/09/2014 numac 2014009416 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de bekrachtiging van de programma's van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage sluiten2 wordt de erkenning van de opleidingscycli die door de VZW « Amicale des corps de sauvetage » in het kader van het medisch-sanitair vervoer georganiseerd wordt voor drie jaar verlengd vanaf 14 juli 2014.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^