Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 26 oktober 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Raad van State. - ****. - Machtiging Bij ministerieel besluit van 21 oktober 2015, wordt de heer **** ****, **** bij de Raad van State, gemachtigd om deel uit te maken van de examencommissie van het examen voor de werving van

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2015000611
pub.
26/10/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

**** ****


einde


Publicatie : 2015-10-26 **** : 2015000611

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Raad van State. - ****. - Machtiging Bij ministerieel besluit van 21 oktober 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/10/2015 pub. 17/11/2015 numac 2015029568 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 februari 2014 tot benoeming van de leden van de Algemene Raad voor het onderwijs voor sociale promotie en van zijn vast secretariaat type ministerieel besluit prom. 21/10/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015029592 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de afdeling « theologie » van de Commissie voor de gelijkwaardigheid van buitenlandse universitaire diploma's type ministerieel besluit prom. 21/10/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015029594 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de afdeling « wetenschappen » van de Commissie voor de gelijkwaardigheid van buitenlandse universitaire diploma's type ministerieel besluit prom. 21/10/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015029593 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de afdeling « motorische wetenschappen » van de Commissie voor de gelijkwaardigheid van de buitenlandse universitaire diploma's type ministerieel besluit prom. 21/10/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015029604 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de afdeling « informatie en communicatie » van de Commissie voor de gelijkwaardigheid van buitenlandse universitaire diploma's type ministerieel besluit prom. 21/10/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015029597 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de afdelingen « rechtswetenschappen » en « criminologie » van de Commissie voor de gelijkwaardigheid van buitenlandse universitaire diploma's type ministerieel besluit prom. 21/10/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015029596 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de afdelingen « wijsbegeerte », « talen, letteren en traductologie », « geschiedenis, kunstgeschiedenis en « archeologie » van de Commissie voor de gelijkwaardigheid van buitenlandse universitaire sluiten, wordt de heer **** ****, **** bij de Raad van State, gemachtigd om deel uit te maken van de examencommissie van het examen voor de werving van een **** **** en van het examen voor de bevordering tot afdelingschef van de administratieve diensten bij de gemeente ****.


begin


Publicatie : 2015-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^