Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 17 december 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Erelonen en verplaatsingskosten toegekend aan de tolken en vertalers werkzaam voor bepaalde diensten van of verbonden aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken - Tarief 2016 Tabel der vergoedingen voorzien door het ministerieel besluit 1. Arti

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2015000719
pub.
17/12/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015000719

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Erelonen en verplaatsingskosten toegekend aan de tolken en vertalers werkzaam voor bepaalde diensten van of verbonden aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken - Tarief 2016 Tabel der vergoedingen voorzien door het ministerieel besluit van 9 mei 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/05/2003 pub. 28/07/2003 numac 2003000599 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de erelonen en verplaatsingskosten toegekend aan de tolken en vertalers werkzaam voor bepaalde diensten van of verbonden aan de Federale Overheidsdienst van Binnenlandse Zaken sluiten. 1. Artikel van het ministerieel besluit : artikel 1. Bedrag van de erelonen voor de tolken in 2016 : Tweeënveertig euro en tien eurocent (42,10 euro), voor een oproeping en een minimumprestatie van één uur en één kwartier (bedragen exclusief btw).

Nadien : ereloon per schijf van één kwartier à rato van vierendertig euro en zeven eurocent (34,07 euro) per uur (zonder plafond) (bedragen exclusief btw). 2. Artikel van het ministerieel besluit : artikel 2, § 1 en § 2. Bedrag van de erelonen van de vertalers in 2016 : Zestien euro en drieënveertig eurocent (16,43 euro) per handgeschreven bladzijde en vijfentwintig euro en zesentwintig eurocent (25,26 euro) per getypte bladzijde (bedragen exclusief btw).

Ongeacht het aantal te vertalen of vertaalde regels : steeds een minimale vergoeding van zestien euro en drieënveertig eurocent (16,43 euro) en vijfentwintig euro en zesentwintig eurocent (25,26 euro) naargelang het een handgeschreven of getypte vertaling betreft. 3. Artikel van het ministerieel besluit : artikel 3. Bedrag van de vervoersonkosten in 2016 : Zevenenveertig eurocent (0,47 euro) per kilometer, ongeacht het aantal prestaties per dag, met een plafond van 100 km heen en terug (bedragen exclusief btw).


begin


Publicatie : 2015-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^