Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 16 november 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Commissie tot regeling der prijzen Ontslag en benoeming van twee leden Bij ministerieel besluit van 3 november 2015 dat in werking treedt op de dag van deze bekendmaking : - wordt aanvaard het ontslag aangeboden door de heer Michiel VERHAM - wordt aanva

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2015011455
pub.
16/11/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015011455

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Commissie tot regeling der prijzen Ontslag en benoeming van twee leden Bij ministerieel besluit van 3 november 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/11/2015 pub. 12/11/2015 numac 2015003390 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot aanstelling bij de Federale Overheidsdienst Financiën van een vertrouwenspersoon integriteit type ministerieel besluit prom. 03/11/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015029599 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 maart 2014 tot aanstelling van de leden van de Zonale en Interzonale Affectatiecommissies van het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinricht type ministerieel besluit prom. 03/11/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015029603 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 maart 2014 tot aanstelling van de leden van de Zonale en Interzonale Affectatiecommissies van het administratief personeel van de onderwijsinrichtingen van type ministerieel besluit prom. 03/11/2015 pub. 12/11/2015 numac 2015009004 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van het competentieprofiel van de adjunct-directeur van het Instituut voor gerechtelijke opleiding type ministerieel besluit prom. 03/11/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015029602 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 maart 2014 tot aanstelling van de leden van de zonale en interzonale affectatiecommissies opgericht bij toepassing van de artikelen 14sexies en 14septies v type ministerieel besluit prom. 03/11/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015029600 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 maart 2014 tot aanstelling van de leden van de Zonale affectatiecommissies opgericht bij toepassing van de artikelen 14ter en 14quater van het koninklijk b type ministerieel besluit prom. 03/11/2015 pub. 02/12/2015 numac 2015015170 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de gemachtigd ordonnateur en de plaatsvervangende leden van het beheerscomité van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van het Centrum voor Internationale Conferenties Egmont II - Egmo sluiten dat in werking treedt op de dag van deze bekendmaking : - wordt aanvaard het ontslag aangeboden door de heer Michiel VERHAMME, effectief lid van de Commissie tot regeling der prijzen; - wordt aanvaard het ontslag aangeboden door de heer Joseph WALRAVENS, effectief lid van de Commissie tot regeling der prijzen; - wordt benoemd binnen de Commissie tot regeling der prijzen : de heer René VAN REETH, effectief lid, als vertegenwoordiger van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de K.M.O.; - wordt benoemd binnen de Commissie tot regeling der prijzen : mevrouw Carol DANNEVOYE, effectief lid, als vertegenwoordigster van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de K.M.O.


begin


Publicatie : 2015-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^