Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 07 september 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Benoeming Bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, wordt in vast dienstverband benoemd in de betrekking van Attaché in de klas A1 : Bij ministerieel besluit van 16 juli 2015 : Met ingang van 1 juli 2015 :

bron
federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
numac
2015018285
pub.
07/09/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015018285

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN


Benoeming Bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, wordt in vast dienstverband benoemd in de betrekking van Attaché in de klas A1 : Bij ministerieel besluit van 16 juli 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/07/2015 pub. 29/07/2015 numac 2015009369 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming, hernieuwing van mandaat en ontslag van leden van commissies van toezicht type ministerieel besluit prom. 16/07/2015 pub. 14/08/2015 numac 2015029371 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de tijdelijke vervanging van de rekenplichtige van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs type ministerieel besluit prom. 16/07/2015 pub. 14/08/2015 numac 2015029369 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Bachelor markering » , gerangschikt op het niveau van de economische wetenschappen en het beheer van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type en van ste type ministerieel besluit prom. 16/07/2015 pub. 14/08/2015 numac 2015029368 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « bekwaamheid tot het opvoeden van leerlingen met specifieke behoeften » , gerangschikt op het niveau van de psychologische wetenschappen en de opvoeding van het hoger onder sluiten : Met ingang van 1 juli 2015 : - Mevr. Demuynck Helena op het Nederlands taalkader, Hoofdbestuur.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, te worden toegezonden.


begin


Publicatie : 2015-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^