Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 21 december 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 12 oktober 2015 dat uitwerking heeft met ingang van 1 december 2015, wordt eervol ontslag uit zijn functies van Attaché verleend aan de heer Benoît DELMOTTE. Bij hetzelfde besluit wordt d Bij min

bron
federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
numac
2015018386
pub.
21/12/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015018386

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN


Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 12 oktober 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/10/2015 pub. 03/02/2016 numac 2016200305 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type ministerieel besluit prom. 12/10/2015 pub. 04/11/2015 numac 2015022381 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van aansluitingsattest beoogd in artikel 50 § 2, 2°, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vre type ministerieel besluit prom. 12/10/2015 pub. 16/11/2015 numac 2015029554 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 37 van het decreet van 2 februari 2007 betreffende de aanstelling van de leden van de Commissie voor de evaluatie van de directeurs voor het basis- en secundair onderwijs type ministerieel besluit prom. 12/10/2015 pub. 04/02/2016 numac 2016200311 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02 en 03 van de organisatieafdelingen 14, 15 en 16 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 sluiten dat uitwerking heeft met ingang van 1 december 2015, wordt eervol ontslag uit zijn functies van Attaché verleend aan de heer Benoît DELMOTTE. Bij hetzelfde besluit wordt de betrokkene ertoe gemachtigd om zijn aanspraak op een rustpensioen doen gelden en de eretitel van zijn ambt te voeren.

Bij ministerieel besluit van 27 oktober 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015003361 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 26 oktober 2015 tot uitvoering van artikel 427 van de programmawet van 27 december 2004 type ministerieel besluit prom. 27/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015003363 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit 26 oktober 2015 tot uitvoering van artikel 420, § 3, 4° van de programmawet van 27 december 2004 type ministerieel besluit prom. 27/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015003365 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 26 oktober 2015 tot uitvoering van artikel 420, § 3, 5° van de programmawet van 27 december 2004 type ministerieel besluit prom. 27/10/2015 pub. 09/11/2015 numac 2015003386 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 26 oktober 2015 tot uitvoering van artikel 420, § 3, 5° van de programmawet van 27 december 2004. - Rechtzetting sluiten dat uitwerking heeft met ingang van 1 december 2015, wordt eervol ontslag uit zijn functies van Adviseur-generaal verleend aan de heer Peter SCHANDEVYL. Bij hetzelfde besluit wordt de betrokkene ertoe gemachtigd om zijn aanspraak op een rustpensioen doen gelden en de eretitel van zijn ambt te voeren.


begin


Publicatie : 2015-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^