Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 27 februari 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Benoeming van de leden van de GPBHO-Commissie Bij ministerieel besluit van 25 november 2014, in artikel 2, 4° van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 ap(...)

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2015029055
pub.
27/02/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


Benoeming van de leden van de GPBHO-Commissie (leden van de raad bevoegd voor het hoger onderwijs in Hogescholen) Bij ministerieel besluit van 25 november 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/11/2014 pub. 10/12/2014 numac 2014014909 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit nr. A/99131/162 van 22 februari 2000 type ministerieel besluit prom. 25/11/2014 pub. 10/12/2014 numac 2014014908 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit nr. 99160/34 van 23 maart 2000 tot vaststelling van, onder andere, de veiligheidsinrichtingen van de overwegen nrs. 8 en 20A op de spoorlijn nr. 34, baanvak Luik - districtsgrens, gelegen res sluiten, in artikel 2, 4° van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 april 2008 houdende aanstelling van de leden van de GPBHO-Commissie (leden van de raad bevoegd voor het hoger onderwijs in Hogescholen) zoals gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 december 2009, 28 januari 2010, 18 oktober 2011, 26 augustus 2013 en 17 december 2013, worden de woorden "de heer Michel BETTENS" vervangen door de woorden "Mevr. Valérie LEONET", en dit vanaf 1 december 2014.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^