Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 11 februari 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Kathodische bescherming Bij ministerieel besluit van 23/01/2015, werd de vzw APRAGAZ erkend als studiebureau op het vlak van "Kathodische bescherming" voor een periode van 15 jaar die loopt vanaf de datu(...) De erkenning draagt het nummer AGR/CAT/0013

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2015031049
pub.
11/02/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Kathodische bescherming Bij ministerieel besluit van 23/01/2015, werd de vzw APRAGAZ (ondernemingsnummer 0407199070) erkend als studiebureau op het vlak van "Kathodische bescherming" voor een periode van 15 jaar die loopt vanaf de datum van de ondertekening van het besluit.

De erkenning draagt het nummer AGR/CAT/001367791.

Bij ministerieel besluit van 3 december 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/12/2014 pub. 26/02/2015 numac 2015029049 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor jeugdhuizen en -centra bepaald door het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor jeugdhu type ministerieel besluit prom. 03/12/2014 pub. 11/12/2014 numac 2014207306 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 september 1999 tot oprichting van het Paritair leercomité voor het hotelbedrijf type ministerieel besluit prom. 03/12/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014207572 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij het nachtelijk vissen op karper op de meren van Bütgenbach en Robertville tijdelijk wordt toegestaan sluiten, werd de vzw AIB-VINCOTTE (ondernemingsnummer 0402.726.875) erkend als studiebureau op het vlak van "Kathodische bescherming" voor een periode van 15 jaar die loopt vanaf de vervaldatum van de erkenning die werd toegekend door "het besluit van 01/10/1999" (dit is 06/10/2014).

De erkenning draagt het nummer AGR/CAT/001281367.

Bij ministerieel besluit van 9 january 2015, werd de vzw ASBLVERENINGING VOOR ARBEIDSVEILIGHEID DOOR TECHNIEK EN CONTROLE (ATK) (ondernemingsnummer 0406.583.319) erkend als studiebureau op het vlak van "Kathodische bescherming" voor een periode van 15 jaar die loopt vanaf de vervaldatum van de erkenning die werd toegekend door "het besluit van 14/01/2000" (dit is 18/01/2015).

De erkenning draagt het nummer AGR/CAT/001367709.

Bij ministerieel besluit van 23/01/2015, werd de vzw OCB (ondernemingsnummer 0404312034) erkend als studiebureau op het vlak van "Kathodische bescherming" voor een periode van 15 jaar die loopt vanaf de datum van de ondertekening van het besluit.

De erkenning draagt het nummer AGR/CAT/001372987.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^