Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 28 januari 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 17 december 2014 wordt het laboratorium Euraceta vanaf 22 juli 2014 uitzonderlijk voor drie jaar erkend als analyselaboratorium voor afval. Bij ministerieel besluit van 6 januari 2015 wordt de heer Bij ministerie

bron
waalse overheidsdienst
numac
2015200318
pub.
28/01/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 17 december 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/12/2014 pub. 04/02/2015 numac 2015027020 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vaststelling van een aangifteformulier en een formulier voor het indienen van een beroep tegen de bijkomende voorwaarden type ministerieel besluit prom. 17/12/2014 pub. 16/01/2015 numac 2015200064 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij bepaalde types visvangst in de Mehaigne tijdelijk toegelaten zijn sluiten wordt het laboratorium Euraceta vanaf 22 juli 2014 uitzonderlijk voor drie jaar erkend als analyselaboratorium voor afval.

Bij ministerieel besluit van 6 januari 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/01/2015 pub. 30/01/2015 numac 2015000017 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 mei 2013 houdende de oprichting en de organisatie van de overlegorganen binnen de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken type ministerieel besluit prom. 06/01/2015 pub. 09/01/2015 numac 2015009014 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 oktober 2014 houdende aanwijzing van een selectiecomité belast met de evaluatie van de kandidaturen voor de post van stafdirecteur van de Veiligheid van de Staat type ministerieel besluit prom. 06/01/2015 pub. 15/01/2015 numac 2015011010 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 94 houdende intrekking van erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur sluiten wordt de heer Michel Deweer vanaf 6 januari 2015 voor drie jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 6 januari 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/01/2015 pub. 30/01/2015 numac 2015000017 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 mei 2013 houdende de oprichting en de organisatie van de overlegorganen binnen de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken type ministerieel besluit prom. 06/01/2015 pub. 09/01/2015 numac 2015009014 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 oktober 2014 houdende aanwijzing van een selectiecomité belast met de evaluatie van de kandidaturen voor de post van stafdirecteur van de Veiligheid van de Staat type ministerieel besluit prom. 06/01/2015 pub. 15/01/2015 numac 2015011010 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 94 houdende intrekking van erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur sluiten wordt de "SA Mewa Servibel" vanaf 6 januari 2015 voor drie jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 9 januari 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/01/2015 pub. 28/01/2015 numac 2015035075 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 mei 2010 houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake onderwijs aan de inspecteur-generaal, wat betreft enkele aspecten naar aanleiding van een ongunstig advies en de rapporterin type ministerieel besluit prom. 09/01/2015 pub. 21/01/2015 numac 2015003019 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 0.80 % - 22 juni 2025 » sluiten wordt de heer Marc Paquer vanaf 9 januari 2015 voor vijf jaar erkend als verantwoordelijke voor de handelingen tot valorisatie en verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen en afgewerkte oliën die uitgevoerd worden binnen de exploitatiezetel van de "SA Holcim Belgique" te Obourg.

Bij ministerieel besluit van 9 januari 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/01/2015 pub. 28/01/2015 numac 2015035075 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 mei 2010 houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake onderwijs aan de inspecteur-generaal, wat betreft enkele aspecten naar aanleiding van een ongunstig advies en de rapporterin type ministerieel besluit prom. 09/01/2015 pub. 21/01/2015 numac 2015003019 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 0.80 % - 22 juni 2025 » sluiten wordt de heer Michel Di Silvestro vanaf 9 januari 2015 voor vijf jaar erkend als verantwoordelijke voor de verrichtingen m.b.t. de verwijdering van ziekenhuis- en gezondheidszorgafval van klasse B2 die uitgevoerd worden binnen de exploitatiezetel van de "SCRL Ipalle" te Thumaide.

Bij ministerieel besluit van 9 januari 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/01/2015 pub. 28/01/2015 numac 2015035075 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 mei 2010 houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake onderwijs aan de inspecteur-generaal, wat betreft enkele aspecten naar aanleiding van een ongunstig advies en de rapporterin type ministerieel besluit prom. 09/01/2015 pub. 21/01/2015 numac 2015003019 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 0.80 % - 22 juni 2025 » sluiten wordt de heer Bernard Hanquet vanaf 9 januari 2015 voor vijf jaar erkend als verantwoordelijke voor de handelingen tot hergroepering van gevaarlijke afvalstoffen die uitgevoerd worden binnen de exploitatiezetel van de "SCRL BEP-Environnement" te Ciney.

Bij ministerieel besluit van 9 januari 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/01/2015 pub. 28/01/2015 numac 2015035075 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 mei 2010 houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake onderwijs aan de inspecteur-generaal, wat betreft enkele aspecten naar aanleiding van een ongunstig advies en de rapporterin type ministerieel besluit prom. 09/01/2015 pub. 21/01/2015 numac 2015003019 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 0.80 % - 22 juni 2025 » sluiten, dat in werking treedt op 9 januari 2015, wordt de bij ministerieel besluit van 9 september 2014 aan de "SA Van Damme, R." verleende erkenning als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen geschorst.

Bij ministerieel besluit van 9 januari 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/01/2015 pub. 28/01/2015 numac 2015035075 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 mei 2010 houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake onderwijs aan de inspecteur-generaal, wat betreft enkele aspecten naar aanleiding van een ongunstig advies en de rapporterin type ministerieel besluit prom. 09/01/2015 pub. 21/01/2015 numac 2015003019 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 0.80 % - 22 juni 2025 » sluiten, dat in werking treedt op 9 januari 2015, wordt de bij ministerieel besluit van 21 augustus 2012 aan de BVBA Adensol verleende erkenning als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen geschorst.

Bij ministerieel besluit van 9 januari 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/01/2015 pub. 28/01/2015 numac 2015035075 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 mei 2010 houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake onderwijs aan de inspecteur-generaal, wat betreft enkele aspecten naar aanleiding van een ongunstig advies en de rapporterin type ministerieel besluit prom. 09/01/2015 pub. 21/01/2015 numac 2015003019 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 0.80 % - 22 juni 2025 » sluiten wordt de heer Pascal Pecher vanaf 9 januari 2015 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 9 januari 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/01/2015 pub. 28/01/2015 numac 2015035075 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 mei 2010 houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake onderwijs aan de inspecteur-generaal, wat betreft enkele aspecten naar aanleiding van een ongunstig advies en de rapporterin type ministerieel besluit prom. 09/01/2015 pub. 21/01/2015 numac 2015003019 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 0.80 % - 22 juni 2025 » sluiten wordt de "SAS Van-Haecke" vanaf 9 januari 2015 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 13 januari 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/01/2015 pub. 23/01/2015 numac 2015200259 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type ministerieel besluit prom. 13/01/2015 pub. 11/03/2015 numac 2015029069 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de commissie voor de erkenning van geneesheren-specialisten in anesthesie-reanimatie sluiten, dat in werking treedt op 13 januari 2015, wordt de bij ministerieel besluit van 6 maart 2012 aan de "SPRL Michel Prévot" verleende erkenning als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen geschorst.

Bij ministerieel besluit van 13 januari 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/01/2015 pub. 23/01/2015 numac 2015200259 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type ministerieel besluit prom. 13/01/2015 pub. 11/03/2015 numac 2015029069 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de commissie voor de erkenning van geneesheren-specialisten in anesthesie-reanimatie sluiten wordt de BVBA "Clement Cleaning" vanaf 13 januari 2015 voor drie jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^