Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 25 februari 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Energie Bij ministerieel besluit van 2 december 2014, dat in werking treedt op 2 december 2014, wordt de bij ministerieel besluit van 14 oktober 2014 aan de vennootschap « GDF Suez SA » , place(...) Bij ministerieel besluit van 29 december 2014, dat i

bron
waalse overheidsdienst
numac
2015200843
pub.
25/02/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Energie Bij ministerieel besluit van 2 december 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/12/2014 pub. 17/12/2014 numac 2014029769 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van de verboden stoffen en methodes voor het jaar 2015 type ministerieel besluit prom. 02/12/2014 pub. 18/12/2014 numac 2014207555 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 1 juni 2006 tot vastlegging van de erkenningsmodaliteiten voor de auditeurs die energieaudits in de huisvestingssector uitvoeren type ministerieel besluit prom. 02/12/2014 pub. 18/12/2014 numac 2014206704 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende vervanging van een lid van de Commissie "Ondernemingsplannen" sluiten, dat in werking treedt op 2 december 2014, wordt de bij ministerieel besluit van 14 oktober 2014 aan de vennootschap « GDF Suez SA » (maatschappelijke zetel 92400 Courbevoie (Frankrijk), place Samuel de Champlain 1) toegekende vergunning voor gaslevering, op verzoek van de eigenaar van de vergunning ingetrokken.

Bij ministerieel besluit van 29 december 2014, dat in werking treedt op 29 december 2014, wordt voor een hernieuwbare duur van 10 jaar een algemene gasleveringsvergunning verleend aan de vennootschap « Arcelormittal Energy sca » (maatschappelijke zetel boulevard d'Avranches 24-26, te 1160 Luxemburg (Luxemburg)).

Bij ministerieel besluit van 30 januari 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/01/2015 pub. 18/02/2015 numac 2015031100 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de toekenning aan de vennootschap Axpo Benelux NV van een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 30/01/2015 pub. 19/02/2015 numac 2015009080 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van de beroepscommissie bevoegd voor de beroepen tegen het evaluatieverslag en de toegekende eindvermelding bij de evaluatie sluiten, dat in werking treedt op 30 januari 2015, wordt voor een hernieuwbare duur van 10 jaar een algemene gasleveringsvergunning verleend aan de vennootschap « Vlaams Energiebedrijf NV » (maatschappelijke zetel Tour & Taxis, Havenlaan 86C, te 1000 Brussel).

Bij ministerieel besluit van 2 februari 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/02/2015 pub. 11/03/2015 numac 2015029082 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 02/02/2015 pub. 11/03/2015 numac 2015029083 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 02/02/2015 pub. 11/03/2015 numac 2015029084 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten sluiten, dat in werking treedt op 2 februari 2015, wordt voor een hernieuwbare duur van 10 jaar een algemene gasleveringsvergunning verleend aan de vennootschap « Comfort Energy SA » (maatschappelijke zetel Slachthuiskaai 28, te 3500 Hasselt).

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^