Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 04 maart 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ruimtelijke ordening Bij ministerieel besluit van 17 september 2014 wordt de aan de "SPRL Arcadus Architecte" toegekende erkenning voor de uitwerking, de wijziging of de herziening van gemeentelijke plannen van aanleg met ingang van 29 Bij ministerieel

bron
waalse overheidsdienst
numac
2015201002
pub.
04/03/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Ruimtelijke ordening Bij ministerieel besluit van 17 september 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/09/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014205948 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie sluiten wordt de aan de "SPRL Arcadus Architecte" toegekende erkenning voor de uitwerking, de wijziging of de herziening van gemeentelijke plannen van aanleg met ingang van 29 september 2014 voor vier jaar verlengd.

Bij ministerieel besluit van 20 november 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/11/2014 pub. 16/12/2014 numac 2014029772 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van activiteitenverslag dat ingevuld moet worden door de plaatselijke sportcentra en de geïntegreerde plaatselijke sportcentra type ministerieel besluit prom. 20/11/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014024400 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 1.456.000 euro voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten type ministerieel besluit prom. 20/11/2014 pub. 22/12/2014 numac 2014024406 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 516.000 euro voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten sluiten wordt de aan de intercommunale Igretec toegekende erkenning voor de uitwerking, de wijziging of de herziening van gemeentelijke plannen van aanleg met ingang van 26 november 2014 voor een termijn van vier jaar verlengd.

Bij ministerieel besluit van 12 januari 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/01/2015 pub. 26/01/2015 numac 2015035077 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitstel van de uiterste indieningsdatum van een steunaanvraag voor de maatregel teelt van vlinderbloemigen sluiten wordt de aan de intercommunale Igretec toegekende erkenning voor de uitwerking, de wijziging of de herziening van gemeentelijke plannen van aanleg met ingang van 19 januari 2015 voor een termijn van vier jaar verlengd.

Bij ministerieel besluit van 30 januari 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/01/2015 pub. 19/02/2015 numac 2015009080 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van de beroepscommissie bevoegd voor de beroepen tegen het evaluatieverslag en de toegekende eindvermelding bij de evaluatie type ministerieel besluit prom. 30/01/2015 pub. 15/04/2015 numac 2015035397 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 september 2011 tot erkenning van verenigingen, organisaties en ondernemingen ter uitvoering van artikelen 4, 5, 6, 7 en 59, § 1, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010, wat bet type ministerieel besluit prom. 30/01/2015 pub. 18/02/2015 numac 2015031100 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de toekenning aan de vennootschap Axpo Benelux NV van een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten wordt de aan de "SPRL IMPACT" toegekende erkenning voor de uitwerking, de wijziging of de herziening van gemeentelijke plannen van aanleg met ingang van 11 februari 2015 voor een termijn van vier jaar verlengd.

Bij ministerieel besluit van 30 januari 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/01/2015 pub. 19/02/2015 numac 2015009080 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van de beroepscommissie bevoegd voor de beroepen tegen het evaluatieverslag en de toegekende eindvermelding bij de evaluatie type ministerieel besluit prom. 30/01/2015 pub. 15/04/2015 numac 2015035397 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 september 2011 tot erkenning van verenigingen, organisaties en ondernemingen ter uitvoering van artikelen 4, 5, 6, 7 en 59, § 1, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010, wat bet type ministerieel besluit prom. 30/01/2015 pub. 18/02/2015 numac 2015031100 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de toekenning aan de vennootschap Axpo Benelux NV van een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten wordt de aan de "SPRL IMPACT" toegekende erkenning voor de uitwerking, de wijziging of de herziening van gemeentelijke structuurplannen en van gemeentelijk stedenbouwkundige verordeningen met ingang van 11 februari 2015 voor een termijn van vier jaar verlengd.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^