Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 17 maart 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 29 januari 2015 wordt de « GmbH Lente Transporte », vanaf 29 januari 2015 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen en afgewerkte oliën. Bij ministerieel besluit van 30 jan Bij minist

bron
waalse overheidsdienst
numac
2015201223
pub.
17/03/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 29 januari 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/01/2015 pub. 06/03/2015 numac 2015035232 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot het bepalen van het vaccinatieschema voor Vlaanderen type ministerieel besluit prom. 29/01/2015 pub. 25/03/2015 numac 2015035315 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de hulpcoördinatie in de integrale jeugdhulp type ministerieel besluit prom. 29/01/2015 pub. 06/03/2015 numac 2015029067 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 september 2013 betreffende de samenstelling van de Commissie voor Engelse taal belast met de organisatie van taalexamens type ministerieel besluit prom. 29/01/2015 pub. 06/03/2015 numac 2015029066 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 september 2013 betreffende de samenstelling van de Commissie voor Nederlandse taal belast met het organiseren van taalexamens type ministerieel besluit prom. 29/01/2015 pub. 04/02/2015 numac 2015009066 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot erkenning van de "Dienst Forensische Geneeskunde - KULeuven " en het " Forensisch DNA Laboratorium - UHasselt" als laboratorium voor DNA-onderzoek in strafzaken sluiten wordt de « GmbH Lente Transporte », vanaf 29 januari 2015 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen en afgewerkte oliën.

Bij ministerieel besluit van 30 januari 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/01/2015 pub. 15/04/2015 numac 2015035397 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 september 2011 tot erkenning van verenigingen, organisaties en ondernemingen ter uitvoering van artikelen 4, 5, 6, 7 en 59, § 1, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010, wat bet type ministerieel besluit prom. 30/01/2015 pub. 18/02/2015 numac 2015031100 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de toekenning aan de vennootschap Axpo Benelux NV van een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 30/01/2015 pub. 19/02/2015 numac 2015009080 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van de beroepscommissie bevoegd voor de beroepen tegen het evaluatieverslag en de toegekende eindvermelding bij de evaluatie type ministerieel besluit prom. 30/01/2015 pub. 11/02/2015 numac 2015011063 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de werkend griffier en houdende benoeming van de plaatsvervangende griffier van de Franstalige Kamer van de Federale Raad van Beroep van landmeters-experten sluiten wordt de « GmbH Bernhard Geller », vanaf 30 januari 2015 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 30 januari 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/01/2015 pub. 15/04/2015 numac 2015035397 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 september 2011 tot erkenning van verenigingen, organisaties en ondernemingen ter uitvoering van artikelen 4, 5, 6, 7 en 59, § 1, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010, wat bet type ministerieel besluit prom. 30/01/2015 pub. 18/02/2015 numac 2015031100 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de toekenning aan de vennootschap Axpo Benelux NV van een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 30/01/2015 pub. 19/02/2015 numac 2015009080 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van de beroepscommissie bevoegd voor de beroepen tegen het evaluatieverslag en de toegekende eindvermelding bij de evaluatie type ministerieel besluit prom. 30/01/2015 pub. 11/02/2015 numac 2015011063 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de werkend griffier en houdende benoeming van de plaatsvervangende griffier van de Franstalige Kamer van de Federale Raad van Beroep van landmeters-experten sluiten wordt de heer Alain Missa vanaf 30 januari 2015 voor vijf jaar erkend als verantwoordelijke voor de handelingen tot wegwerking van gevaarlijke afvalstoffen binnen de « BVBA Ineos Feluy ».

Bij ministerieel besluit van 30 januari 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/01/2015 pub. 15/04/2015 numac 2015035397 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 september 2011 tot erkenning van verenigingen, organisaties en ondernemingen ter uitvoering van artikelen 4, 5, 6, 7 en 59, § 1, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010, wat bet type ministerieel besluit prom. 30/01/2015 pub. 18/02/2015 numac 2015031100 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de toekenning aan de vennootschap Axpo Benelux NV van een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 30/01/2015 pub. 19/02/2015 numac 2015009080 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van de beroepscommissie bevoegd voor de beroepen tegen het evaluatieverslag en de toegekende eindvermelding bij de evaluatie type ministerieel besluit prom. 30/01/2015 pub. 11/02/2015 numac 2015011063 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de werkend griffier en houdende benoeming van de plaatsvervangende griffier van de Franstalige Kamer van de Federale Raad van Beroep van landmeters-experten sluiten, dat in werking treedt op 30 januari 2015, wordt artikel 1, § 2, van het ministerieel besluit van 19 augustus 2011 gewijzigd, waarbij de « SA Brussels Recycling Metal », erkend werd als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 30 januari 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/01/2015 pub. 15/04/2015 numac 2015035397 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 september 2011 tot erkenning van verenigingen, organisaties en ondernemingen ter uitvoering van artikelen 4, 5, 6, 7 en 59, § 1, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010, wat bet type ministerieel besluit prom. 30/01/2015 pub. 18/02/2015 numac 2015031100 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de toekenning aan de vennootschap Axpo Benelux NV van een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 30/01/2015 pub. 19/02/2015 numac 2015009080 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van de beroepscommissie bevoegd voor de beroepen tegen het evaluatieverslag en de toegekende eindvermelding bij de evaluatie type ministerieel besluit prom. 30/01/2015 pub. 11/02/2015 numac 2015011063 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de werkend griffier en houdende benoeming van de plaatsvervangende griffier van de Franstalige Kamer van de Federale Raad van Beroep van landmeters-experten sluiten, dat in werking treedt op 30 januari 2015, wordt artikel 1, § 2, van het ministerieel besluit van 6 november 2014 gewijzigd, waarbij de « SARL C.L.L. », erkend werd als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 30 januari 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/01/2015 pub. 15/04/2015 numac 2015035397 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 september 2011 tot erkenning van verenigingen, organisaties en ondernemingen ter uitvoering van artikelen 4, 5, 6, 7 en 59, § 1, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010, wat bet type ministerieel besluit prom. 30/01/2015 pub. 18/02/2015 numac 2015031100 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de toekenning aan de vennootschap Axpo Benelux NV van een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 30/01/2015 pub. 19/02/2015 numac 2015009080 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van de beroepscommissie bevoegd voor de beroepen tegen het evaluatieverslag en de toegekende eindvermelding bij de evaluatie type ministerieel besluit prom. 30/01/2015 pub. 11/02/2015 numac 2015011063 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de werkend griffier en houdende benoeming van de plaatsvervangende griffier van de Franstalige Kamer van de Federale Raad van Beroep van landmeters-experten sluiten, dat in werking treedt op 30 januari 2015, wordt artikel 1, § 2, van het ministerieel besluit van 23 december 2011 gewijzigd, waarbij de « GmbH Stockhausen Transporte », erkend werd als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 17 februari 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/02/2015 pub. 03/03/2015 numac 2015022054 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende goedkeuring van de verordening van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering tot wijziging van de verordening van 22 mei 2006 tot uitvoering v type ministerieel besluit prom. 17/02/2015 pub. 24/02/2015 numac 2015021009 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de voorzitters en de plaatsvervangende voorzitters van de jury's voor de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen die onder het gezag staan van de minister tot wiens sluiten, dat in werking treedt op 17 februari 2015, wordt de schorsing van de aan de « SA Van Damme R. », verleende erkenning als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen opgeheven.

Bij ministerieel besluit van 17 februari 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/02/2015 pub. 03/03/2015 numac 2015022054 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende goedkeuring van de verordening van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering tot wijziging van de verordening van 22 mei 2006 tot uitvoering v type ministerieel besluit prom. 17/02/2015 pub. 24/02/2015 numac 2015021009 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de voorzitters en de plaatsvervangende voorzitters van de jury's voor de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen die onder het gezag staan van de minister tot wiens sluiten, dat in werking treedt op 17 februari 2015, wordt artikel 1, § 2, van het ministerieel besluit van 6 november 2014 gewijzigd waarbij de « SPRL Transnet », als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen erkend werd.

Bij ministerieel besluit van 17 februari 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/02/2015 pub. 03/03/2015 numac 2015022054 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende goedkeuring van de verordening van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering tot wijziging van de verordening van 22 mei 2006 tot uitvoering v type ministerieel besluit prom. 17/02/2015 pub. 24/02/2015 numac 2015021009 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de voorzitters en de plaatsvervangende voorzitters van de jury's voor de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen die onder het gezag staan van de minister tot wiens sluiten, dat in werking treedt op 17 februari 2015, wordt de schorsing van de aan de « SPRL Michel Prévot », verleende erkenning als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen opgeheven.

Bij ministerieel besluit van 17 februari 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/02/2015 pub. 03/03/2015 numac 2015022054 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende goedkeuring van de verordening van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering tot wijziging van de verordening van 22 mei 2006 tot uitvoering v type ministerieel besluit prom. 17/02/2015 pub. 24/02/2015 numac 2015021009 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de voorzitters en de plaatsvervangende voorzitters van de jury's voor de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen die onder het gezag staan van de minister tot wiens sluiten wordt de « GmbH Fromberger », vanaf 17 februari 2015 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 23 februari 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/02/2015 pub. 10/04/2015 numac 2015035323 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 oktober 2013 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 tot toekenning van strategische transformatiesteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest, wat betr type ministerieel besluit prom. 23/02/2015 pub. 12/03/2015 numac 2015024072 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juni 1999 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor het zorgprogramma "reproductieve geneeskunde" type ministerieel besluit prom. 23/02/2015 pub. 20/03/2015 numac 2015029089 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 juni 2012 houdende aanstelling van de leden van het beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidiee type ministerieel besluit prom. 23/02/2015 pub. 20/03/2015 numac 2015029107 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling « Kapper » gerangschikt op het niveau van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1 type ministerieel besluit prom. 23/02/2015 pub. 20/03/2015 numac 2015029111 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van een lid van de Raad van Bestuur van de « Haute Ecole Albert Jacquard » sluiten wordt de « SAS GES International » vanaf 23 februari 2015 voor drie jaar erkend als auteur van milieueffectonderzoeken voor de volgende categorieën projecten : 4. "industriële processen inzake energie";5. "industriële processen inzake stoffenverwerking";6. "afvalbeheer";7. "waterbeheer (winning, zuivering, distributie en behandeling)";8. "vergunningen voor landbouwexploitatie". Bij ministerieel besluit van 23 februari 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/02/2015 pub. 10/04/2015 numac 2015035323 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 oktober 2013 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 tot toekenning van strategische transformatiesteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest, wat betr type ministerieel besluit prom. 23/02/2015 pub. 12/03/2015 numac 2015024072 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juni 1999 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor het zorgprogramma "reproductieve geneeskunde" type ministerieel besluit prom. 23/02/2015 pub. 20/03/2015 numac 2015029089 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 juni 2012 houdende aanstelling van de leden van het beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidiee type ministerieel besluit prom. 23/02/2015 pub. 20/03/2015 numac 2015029107 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling « Kapper » gerangschikt op het niveau van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1 type ministerieel besluit prom. 23/02/2015 pub. 20/03/2015 numac 2015029111 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van een lid van de Raad van Bestuur van de « Haute Ecole Albert Jacquard » sluiten : - wordt de « SA Altran », vanaf 6 maart 2015 tot 18 maart 2019 erkend als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de volgende categorieën projecten : 2. "projecten inzake infrastructuur, vervoer en communicatie";6. "afvalbeheer"; - wordt de « SA Altran » vanaf 6 maart 2015 voor drie jaar erkend als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de volgende categorieën projecten: 4. "industriële processen inzake energie";5. "industriële processen inzake stoffenverwerking";7. "waterbeheer (winning, zuivering, distributie en behandeling)"; - wordt de aanvraag tot erkenning geweigerd voor de volgende categorieën projecten: 8. "vergunningen voor landbouwexploitatie". Bij ministerieel besluit van 23 februari 23 wordt de « SAS Ghestem », vanaf 23 februari 2015 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 23 februari 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/02/2015 pub. 10/04/2015 numac 2015035323 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 oktober 2013 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 tot toekenning van strategische transformatiesteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest, wat betr type ministerieel besluit prom. 23/02/2015 pub. 12/03/2015 numac 2015024072 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juni 1999 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor het zorgprogramma "reproductieve geneeskunde" type ministerieel besluit prom. 23/02/2015 pub. 20/03/2015 numac 2015029089 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 juni 2012 houdende aanstelling van de leden van het beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidiee type ministerieel besluit prom. 23/02/2015 pub. 20/03/2015 numac 2015029107 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling « Kapper » gerangschikt op het niveau van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1 type ministerieel besluit prom. 23/02/2015 pub. 20/03/2015 numac 2015029111 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van een lid van de Raad van Bestuur van de « Haute Ecole Albert Jacquard » sluiten wordt de « BVBA Vervoeronderneming Darvan », vanaf 23 februari 2015 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^