Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 23 maart 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 12 februari 2015 wordt de aan de BVBA "Transmétaux" verleende erkenning als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen op haar verzoek ingetrokken. Bij ministerieel besluit van 12 Bij ministerieel beslu

bron
waalse overheidsdienst
numac
2015201387
pub.
23/03/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 12 februari 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/02/2015 pub. 28/05/2015 numac 2015202459 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 31 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 sluiten wordt de aan de BVBA "Transmétaux" verleende erkenning als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen op haar verzoek ingetrokken.

Bij ministerieel besluit van 12 februari 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/02/2015 pub. 28/05/2015 numac 2015202459 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 31 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 sluiten, dat in werking treedt op 12 februari 2015, wordt artikel 1, § 2, van het ministerieel besluit van 30 december 2014 gewijzigd waarbij de "BV Holding Coumans Beheer en Exploitatie" erkend wordt als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 24 februari 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/02/2015 pub. 28/05/2015 numac 2015202460 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 22 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type ministerieel besluit prom. 24/02/2015 pub. 22/01/2016 numac 2016029016 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden, voorzitter en ondervoorzitter van de Hoge Raad voor de adoptie type ministerieel besluit prom. 24/02/2015 pub. 09/03/2015 numac 2015007060 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging type ministerieel besluit prom. 24/02/2015 pub. 13/03/2015 numac 2015035284 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende aanpassing van de sectorale regelgeving naar aanleiding van de integratie van het Departement Landbouw en Visserij en het Agentschap voor Landbouw en Visserij sluiten : - wordt de BVBA Beeawall vanaf 24 februari 2015 voor drie jaar erkend voor de volgende categorieën projecten : 4. "industriële processen inzake energie";5. "industriële processen inzake stoffenverwerking";6. "afvalbeheer";7. "waterbeheer (winning, zuivering, distributie en behandeling)";8. "vergunningen voor landbouwexploitatie"; - wordt de aanvraag tot erkenning geweigerd voor de volgende categorieën projecten : 1. "ruimtelijke ordening, stedenbouw, handels- en recreatieactiviteiten". Bij ministerieel besluit van 26 februari 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/02/2015 pub. 27/02/2015 numac 2015022047 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de praktische organisatie van de verkiezingen van de vertegenwoordigers van de tandartsen zoals bedoeld in artikel 211, § 2, en 212 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorgi type ministerieel besluit prom. 26/02/2015 pub. 20/04/2015 numac 2015201899 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 oktober 1994 houdende aanwijzing van de voorzitter en de leden van de afvaardiging van de overheid, van het Basisoverlegcomité voor het geheel van de personeelsleden van de Kruispuntba type ministerieel besluit prom. 26/02/2015 pub. 13/03/2015 numac 2015031139 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot benoeming van de werkende en plaatsvervangende ambtenaren en de griffiers van de Vestigingsraad, alsook van de regeringscommissaris en plaatsvervanger voor de centrale examencommissies type ministerieel besluit prom. 26/02/2015 pub. 20/04/2015 numac 2015201898 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de voorzitter en de leden van de afvaardiging van de overheid, van het Basisoverlegcomité voor het geheel van de personeelsleden van het eHealth-platform type ministerieel besluit prom. 26/02/2015 pub. 16/03/2015 numac 2015035281 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vastlegging van de specificaties van het systeem waarmee de digitale communicatie in het kader van het bestuurlijk toezicht verloopt sluiten wordt de heer Dimitri Descamps vanaf 26 februari 2015 voor vijf jaar erkend als verantwoordelijke voor de handelingen tot valorisatie van gevaarlijke afvalstoffen die uitgevoerd worden binnen de "NV Sol & Val" te Baudour en wordt de heer Benoît Van Geerbergen ontheven uit zijn ambten van verantwoordelijke voor de handelingen tot wegwerking van gevaarlijke afvalstoffen binnen bedoelde vennootschap.

Bij ministerieel besluit van 26 februari 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/02/2015 pub. 27/02/2015 numac 2015022047 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de praktische organisatie van de verkiezingen van de vertegenwoordigers van de tandartsen zoals bedoeld in artikel 211, § 2, en 212 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorgi type ministerieel besluit prom. 26/02/2015 pub. 20/04/2015 numac 2015201899 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 oktober 1994 houdende aanwijzing van de voorzitter en de leden van de afvaardiging van de overheid, van het Basisoverlegcomité voor het geheel van de personeelsleden van de Kruispuntba type ministerieel besluit prom. 26/02/2015 pub. 13/03/2015 numac 2015031139 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot benoeming van de werkende en plaatsvervangende ambtenaren en de griffiers van de Vestigingsraad, alsook van de regeringscommissaris en plaatsvervanger voor de centrale examencommissies type ministerieel besluit prom. 26/02/2015 pub. 20/04/2015 numac 2015201898 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de voorzitter en de leden van de afvaardiging van de overheid, van het Basisoverlegcomité voor het geheel van de personeelsleden van het eHealth-platform type ministerieel besluit prom. 26/02/2015 pub. 16/03/2015 numac 2015035281 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vastlegging van de specificaties van het systeem waarmee de digitale communicatie in het kader van het bestuurlijk toezicht verloopt sluiten wordt de heer Jacques De Meyer vanaf 26 februari 2015 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 26 februari 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/02/2015 pub. 27/02/2015 numac 2015022047 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de praktische organisatie van de verkiezingen van de vertegenwoordigers van de tandartsen zoals bedoeld in artikel 211, § 2, en 212 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorgi type ministerieel besluit prom. 26/02/2015 pub. 20/04/2015 numac 2015201899 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 oktober 1994 houdende aanwijzing van de voorzitter en de leden van de afvaardiging van de overheid, van het Basisoverlegcomité voor het geheel van de personeelsleden van de Kruispuntba type ministerieel besluit prom. 26/02/2015 pub. 13/03/2015 numac 2015031139 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot benoeming van de werkende en plaatsvervangende ambtenaren en de griffiers van de Vestigingsraad, alsook van de regeringscommissaris en plaatsvervanger voor de centrale examencommissies type ministerieel besluit prom. 26/02/2015 pub. 20/04/2015 numac 2015201898 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de voorzitter en de leden van de afvaardiging van de overheid, van het Basisoverlegcomité voor het geheel van de personeelsleden van het eHealth-platform type ministerieel besluit prom. 26/02/2015 pub. 16/03/2015 numac 2015035281 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vastlegging van de specificaties van het systeem waarmee de digitale communicatie in het kader van het bestuurlijk toezicht verloopt sluiten wordt de "GmbH Star Internationale Transporte Deutschland" vanaf 26 februari 2015 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en PCB/PCT's.

Bij ministerieel besluit van 26 februari 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/02/2015 pub. 27/02/2015 numac 2015022047 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de praktische organisatie van de verkiezingen van de vertegenwoordigers van de tandartsen zoals bedoeld in artikel 211, § 2, en 212 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorgi type ministerieel besluit prom. 26/02/2015 pub. 20/04/2015 numac 2015201899 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 oktober 1994 houdende aanwijzing van de voorzitter en de leden van de afvaardiging van de overheid, van het Basisoverlegcomité voor het geheel van de personeelsleden van de Kruispuntba type ministerieel besluit prom. 26/02/2015 pub. 13/03/2015 numac 2015031139 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot benoeming van de werkende en plaatsvervangende ambtenaren en de griffiers van de Vestigingsraad, alsook van de regeringscommissaris en plaatsvervanger voor de centrale examencommissies type ministerieel besluit prom. 26/02/2015 pub. 20/04/2015 numac 2015201898 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de voorzitter en de leden van de afvaardiging van de overheid, van het Basisoverlegcomité voor het geheel van de personeelsleden van het eHealth-platform type ministerieel besluit prom. 26/02/2015 pub. 16/03/2015 numac 2015035281 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vastlegging van de specificaties van het systeem waarmee de digitale communicatie in het kader van het bestuurlijk toezicht verloopt sluiten wordt de "SRL Trasporti Vecchi-Zironi" vanaf 26 februari 2015 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en PCB/PCT's.

Bij ministerieel besluit van 26 februari 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/02/2015 pub. 27/02/2015 numac 2015022047 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de praktische organisatie van de verkiezingen van de vertegenwoordigers van de tandartsen zoals bedoeld in artikel 211, § 2, en 212 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorgi type ministerieel besluit prom. 26/02/2015 pub. 20/04/2015 numac 2015201899 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 oktober 1994 houdende aanwijzing van de voorzitter en de leden van de afvaardiging van de overheid, van het Basisoverlegcomité voor het geheel van de personeelsleden van de Kruispuntba type ministerieel besluit prom. 26/02/2015 pub. 13/03/2015 numac 2015031139 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot benoeming van de werkende en plaatsvervangende ambtenaren en de griffiers van de Vestigingsraad, alsook van de regeringscommissaris en plaatsvervanger voor de centrale examencommissies type ministerieel besluit prom. 26/02/2015 pub. 20/04/2015 numac 2015201898 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de voorzitter en de leden van de afvaardiging van de overheid, van het Basisoverlegcomité voor het geheel van de personeelsleden van het eHealth-platform type ministerieel besluit prom. 26/02/2015 pub. 16/03/2015 numac 2015035281 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vastlegging van de specificaties van het systeem waarmee de digitale communicatie in het kader van het bestuurlijk toezicht verloopt sluiten wordt de "NV Gobert & fils" vanaf 26 februari 2015 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen en afgewerkte oliën.

Bij ministerieel besluit van 26 februari 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/02/2015 pub. 27/02/2015 numac 2015022047 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de praktische organisatie van de verkiezingen van de vertegenwoordigers van de tandartsen zoals bedoeld in artikel 211, § 2, en 212 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorgi type ministerieel besluit prom. 26/02/2015 pub. 20/04/2015 numac 2015201899 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 oktober 1994 houdende aanwijzing van de voorzitter en de leden van de afvaardiging van de overheid, van het Basisoverlegcomité voor het geheel van de personeelsleden van de Kruispuntba type ministerieel besluit prom. 26/02/2015 pub. 13/03/2015 numac 2015031139 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot benoeming van de werkende en plaatsvervangende ambtenaren en de griffiers van de Vestigingsraad, alsook van de regeringscommissaris en plaatsvervanger voor de centrale examencommissies type ministerieel besluit prom. 26/02/2015 pub. 20/04/2015 numac 2015201898 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de voorzitter en de leden van de afvaardiging van de overheid, van het Basisoverlegcomité voor het geheel van de personeelsleden van het eHealth-platform type ministerieel besluit prom. 26/02/2015 pub. 16/03/2015 numac 2015035281 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vastlegging van de specificaties van het systeem waarmee de digitale communicatie in het kader van het bestuurlijk toezicht verloopt sluiten, wordt de NV Ambrogio vanaf 26 februari 2015 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 26 februari 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/02/2015 pub. 27/02/2015 numac 2015022047 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de praktische organisatie van de verkiezingen van de vertegenwoordigers van de tandartsen zoals bedoeld in artikel 211, § 2, en 212 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorgi type ministerieel besluit prom. 26/02/2015 pub. 20/04/2015 numac 2015201899 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 oktober 1994 houdende aanwijzing van de voorzitter en de leden van de afvaardiging van de overheid, van het Basisoverlegcomité voor het geheel van de personeelsleden van de Kruispuntba type ministerieel besluit prom. 26/02/2015 pub. 13/03/2015 numac 2015031139 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot benoeming van de werkende en plaatsvervangende ambtenaren en de griffiers van de Vestigingsraad, alsook van de regeringscommissaris en plaatsvervanger voor de centrale examencommissies type ministerieel besluit prom. 26/02/2015 pub. 20/04/2015 numac 2015201898 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de voorzitter en de leden van de afvaardiging van de overheid, van het Basisoverlegcomité voor het geheel van de personeelsleden van het eHealth-platform type ministerieel besluit prom. 26/02/2015 pub. 16/03/2015 numac 2015035281 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vastlegging van de specificaties van het systeem waarmee de digitale communicatie in het kader van het bestuurlijk toezicht verloopt sluiten wordt de "LDA Transportes Central Pombalense" vanaf 26 februari 2015 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 26 februari 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/02/2015 pub. 27/02/2015 numac 2015022047 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de praktische organisatie van de verkiezingen van de vertegenwoordigers van de tandartsen zoals bedoeld in artikel 211, § 2, en 212 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorgi type ministerieel besluit prom. 26/02/2015 pub. 20/04/2015 numac 2015201899 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 oktober 1994 houdende aanwijzing van de voorzitter en de leden van de afvaardiging van de overheid, van het Basisoverlegcomité voor het geheel van de personeelsleden van de Kruispuntba type ministerieel besluit prom. 26/02/2015 pub. 13/03/2015 numac 2015031139 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot benoeming van de werkende en plaatsvervangende ambtenaren en de griffiers van de Vestigingsraad, alsook van de regeringscommissaris en plaatsvervanger voor de centrale examencommissies type ministerieel besluit prom. 26/02/2015 pub. 20/04/2015 numac 2015201898 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de voorzitter en de leden van de afvaardiging van de overheid, van het Basisoverlegcomité voor het geheel van de personeelsleden van het eHealth-platform type ministerieel besluit prom. 26/02/2015 pub. 16/03/2015 numac 2015035281 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vastlegging van de specificaties van het systeem waarmee de digitale communicatie in het kader van het bestuurlijk toezicht verloopt sluiten wordt de heer Eric Greif vanaf 26 februari 2015 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen en afgewerkte oliën.

Bij ministerieel besluit van 26 februari 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/02/2015 pub. 27/02/2015 numac 2015022047 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de praktische organisatie van de verkiezingen van de vertegenwoordigers van de tandartsen zoals bedoeld in artikel 211, § 2, en 212 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorgi type ministerieel besluit prom. 26/02/2015 pub. 20/04/2015 numac 2015201899 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 oktober 1994 houdende aanwijzing van de voorzitter en de leden van de afvaardiging van de overheid, van het Basisoverlegcomité voor het geheel van de personeelsleden van de Kruispuntba type ministerieel besluit prom. 26/02/2015 pub. 13/03/2015 numac 2015031139 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot benoeming van de werkende en plaatsvervangende ambtenaren en de griffiers van de Vestigingsraad, alsook van de regeringscommissaris en plaatsvervanger voor de centrale examencommissies type ministerieel besluit prom. 26/02/2015 pub. 20/04/2015 numac 2015201898 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de voorzitter en de leden van de afvaardiging van de overheid, van het Basisoverlegcomité voor het geheel van de personeelsleden van het eHealth-platform type ministerieel besluit prom. 26/02/2015 pub. 16/03/2015 numac 2015035281 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vastlegging van de specificaties van het systeem waarmee de digitale communicatie in het kader van het bestuurlijk toezicht verloopt sluiten wordt de BVBA "E.T.P.H." vanaf 26 februari 2015 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen en afgewerkte oliën.

Bij ministerieel besluit van 2 maart 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/03/2015 pub. 13/03/2015 numac 2015201189 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 september 2011 tot bepaling van de verminderingsfactor "k" vanaf 1 oktober 2011 type ministerieel besluit prom. 02/03/2015 pub. 16/03/2015 numac 2015035299 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van de betalingswijze van de retributies, bepaald in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor sluiten, dat in werking treedt op 2 maart 2015, wordt artikel 1, § 2, van het ministerieel besluit van 15 januari 2014 gewijzigd, waarbij de BVBA "Transport Defraine" erkend wordt als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 4 maart 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/03/2015 pub. 02/04/2015 numac 2015035421 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de aanwijzing van zwemwateren voor het badseizoen 2015 sluiten wordt de erkenning van het bureau UMONS inzake geluidshinder vanaf 18 augustus 2015 voor vijf jaar hernieuwd.

Bij ministerieel besluit van 4 maart 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/03/2015 pub. 02/04/2015 numac 2015035421 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de aanwijzing van zwemwateren voor het badseizoen 2015 sluiten, wordt de erkenning van het bureau "Arcadis Belgium" NV inzake geluidshinder vanaf 12 juli 2015 voor vijf jaar hernieuwd.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^