Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 11 juni 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 24 april 2015 wordt de hernieuwing van de erkenning inzake geluidshinder voor vijf jaar toegekend aan het bureau Hugo Verhas Akoestiek GCV, met ingang op 18 augustus 2015. Bij ministerieel besluit v Bij ministeri

bron
waalse overheidsdienst
numac
2015202699
pub.
11/06/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015202699

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 24 april 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/04/2015 pub. 06/05/2015 numac 2015035564 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 februari 2014 tot uitvoering van artikel 8, 11, 40, 43 en 73, van het Vergunningsbesluit van 22 november 2013, wat betreft de kwalificatiebewijzen en attesten en het ministerieel beslu sluiten wordt de hernieuwing van de erkenning inzake geluidshinder voor vijf jaar toegekend aan het bureau Hugo Verhas Akoestiek GCV, met ingang op 18 augustus 2015.

Bij ministerieel besluit van 28 april 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/04/2015 pub. 05/05/2015 numac 2015200247 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 mei 2012 tot benoeming van de leden van het Beheerscomité van het Fonds Sociale Maribel voor de Overheidssector type ministerieel besluit prom. 28/04/2015 pub. 20/05/2015 numac 2015029227 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van een lid van de Commissie voor het patrimonium van de « Haute Ecole de la Communauté française Albert Jacquard » sluiten wordt de heer Laurent Mangnan vanaf 28 april 2015 voor vijf jaar erkend als verantwoordelijke persoon voor de binnen de bedrijfszetel van de SA Flaurea Chemicals te Aat uitgevoerde handelingen tot valorisatie van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 28 april 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/04/2015 pub. 05/05/2015 numac 2015200247 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 mei 2012 tot benoeming van de leden van het Beheerscomité van het Fonds Sociale Maribel voor de Overheidssector type ministerieel besluit prom. 28/04/2015 pub. 20/05/2015 numac 2015029227 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van een lid van de Commissie voor het patrimonium van de « Haute Ecole de la Communauté française Albert Jacquard » sluiten wordt de SA Detramo vanaf 28 april 2015 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 29 april 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/04/2015 pub. 25/06/2015 numac 2015035783 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot definitieve erkenning van de Vlaamse cel van de Intergewestelijke Coördinerende Instantie van de Belgische Betaalorganen voor de Europese Landbouwfondsen als vermeld in artikel 7, lid 4, van verordening nr. 1306/2013 van het Eur type ministerieel besluit prom. 29/04/2015 pub. 22/06/2015 numac 2015029286 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 april 2014 tot benoeming van de leden van het oriëntatie- en selectiecomité voor de productie, de verspreiding en de kwaliteit van de informatie best sluiten, dat in werking treedt op 29 april 2015, wordt artikel 1, § 2, van het ministerieel besluit van 14 januari 2014 gewijzigd waarbij de scarl C.L.T. Cooperativa Lavoratori Trasporto Ravenna erkend wordt als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 29 april 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/04/2015 pub. 25/06/2015 numac 2015035783 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot definitieve erkenning van de Vlaamse cel van de Intergewestelijke Coördinerende Instantie van de Belgische Betaalorganen voor de Europese Landbouwfondsen als vermeld in artikel 7, lid 4, van verordening nr. 1306/2013 van het Eur type ministerieel besluit prom. 29/04/2015 pub. 22/06/2015 numac 2015029286 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 april 2014 tot benoeming van de leden van het oriëntatie- en selectiecomité voor de productie, de verspreiding en de kwaliteit van de informatie best sluiten wordt de SARL d'Exploitation des Transports Robinet vanaf 29 april 2015 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 11 mei 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/05/2015 pub. 23/06/2015 numac 2015029257 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 11/05/2015 pub. 23/06/2015 numac 2015029258 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 11/05/2015 pub. 23/06/2015 numac 2015029259 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 11/05/2015 pub. 23/06/2015 numac 2015029260 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 11/05/2015 pub. 23/06/2015 numac 2015029274 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten sluiten, dat in werking treedt op 11 mei 2015, wordt de schorsing van de bij ministerieel besluit van 17 maart 2014 aan de « S.P.Z.O.O. Uslugi Transportowe Roman Kempka » verleende erkenning als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en pcb/pct's opgeheven.

Bij ministerieel besluit van 11 mei 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/05/2015 pub. 23/06/2015 numac 2015029257 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 11/05/2015 pub. 23/06/2015 numac 2015029258 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 11/05/2015 pub. 23/06/2015 numac 2015029259 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 11/05/2015 pub. 23/06/2015 numac 2015029260 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 11/05/2015 pub. 23/06/2015 numac 2015029274 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten sluiten wordt de « E.O.O.D. Delcroix Bulgaria » vanaf 11 mei 2015 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen en afgewerkte oliën.

Bij ministerieel besluit van 18 mei 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/05/2015 pub. 29/05/2015 numac 2015024133 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 januari 2010 tot vaststelling van de bijkomende erkenningscriteria voor kandidaten, stagemeesters en stagediensten voor de beroepsbekwaamheid in de oncologie, specifiek voor geneeshere type ministerieel besluit prom. 18/05/2015 pub. 29/05/2015 numac 2015024134 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 januari 2010 tot vaststelling van de bijkomende erkenningscriteria voor kandidaten, stagemeesters en stagediensten voor de beroepsbekwaamheid in de oncologie, specifiek voor geneeshere type ministerieel besluit prom. 18/05/2015 pub. 19/06/2015 numac 2015007136 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 april 2010 tot bepaling van de materies die in het Engels onderwezen kunnen worden binnen de krijgsmacht type ministerieel besluit prom. 18/05/2015 pub. 29/05/2015 numac 2015024135 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 2007 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten houders van de bijzondere beroepsbekwaamheid in de pediatrische hematologie en oncol sluiten, dat in werking treedt op 18 mei 2015, wordt de erkenning als ophaler en vervoerder van dierlijke afval, beperkt tot de krengen van gezelschapsdieren, die bij ministerieel besluit van 21 januari 2015 aan M. G. Lannott is verleend, geschorst.

Bij ministerieel besluit van 18 mei 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/05/2015 pub. 29/05/2015 numac 2015024133 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 januari 2010 tot vaststelling van de bijkomende erkenningscriteria voor kandidaten, stagemeesters en stagediensten voor de beroepsbekwaamheid in de oncologie, specifiek voor geneeshere type ministerieel besluit prom. 18/05/2015 pub. 29/05/2015 numac 2015024134 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 januari 2010 tot vaststelling van de bijkomende erkenningscriteria voor kandidaten, stagemeesters en stagediensten voor de beroepsbekwaamheid in de oncologie, specifiek voor geneeshere type ministerieel besluit prom. 18/05/2015 pub. 19/06/2015 numac 2015007136 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 april 2010 tot bepaling van de materies die in het Engels onderwezen kunnen worden binnen de krijgsmacht type ministerieel besluit prom. 18/05/2015 pub. 29/05/2015 numac 2015024135 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 2007 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten houders van de bijzondere beroepsbekwaamheid in de pediatrische hematologie en oncol sluiten wordt de SPRL Fery Fils vanaf 18 mei 2015 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 18 mei 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/05/2015 pub. 29/05/2015 numac 2015024133 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 januari 2010 tot vaststelling van de bijkomende erkenningscriteria voor kandidaten, stagemeesters en stagediensten voor de beroepsbekwaamheid in de oncologie, specifiek voor geneeshere type ministerieel besluit prom. 18/05/2015 pub. 29/05/2015 numac 2015024134 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 januari 2010 tot vaststelling van de bijkomende erkenningscriteria voor kandidaten, stagemeesters en stagediensten voor de beroepsbekwaamheid in de oncologie, specifiek voor geneeshere type ministerieel besluit prom. 18/05/2015 pub. 19/06/2015 numac 2015007136 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 april 2010 tot bepaling van de materies die in het Engels onderwezen kunnen worden binnen de krijgsmacht type ministerieel besluit prom. 18/05/2015 pub. 29/05/2015 numac 2015024135 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 2007 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten houders van de bijzondere beroepsbekwaamheid in de pediatrische hematologie en oncol sluiten wordt de door de GmbH S.I.T. aangevraagde erkenning als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen geweigerd.

Bij ministerieel besluit van 18 mei 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/05/2015 pub. 29/05/2015 numac 2015024133 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 januari 2010 tot vaststelling van de bijkomende erkenningscriteria voor kandidaten, stagemeesters en stagediensten voor de beroepsbekwaamheid in de oncologie, specifiek voor geneeshere type ministerieel besluit prom. 18/05/2015 pub. 29/05/2015 numac 2015024134 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 januari 2010 tot vaststelling van de bijkomende erkenningscriteria voor kandidaten, stagemeesters en stagediensten voor de beroepsbekwaamheid in de oncologie, specifiek voor geneeshere type ministerieel besluit prom. 18/05/2015 pub. 19/06/2015 numac 2015007136 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 april 2010 tot bepaling van de materies die in het Engels onderwezen kunnen worden binnen de krijgsmacht type ministerieel besluit prom. 18/05/2015 pub. 29/05/2015 numac 2015024135 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 2007 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten houders van de bijzondere beroepsbekwaamheid in de pediatrische hematologie en oncol sluiten wordt de GmbH Gruber & Co vanaf 18 mei 2015 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen en afgewerkte oliën.

Bij ministerieel besluit van 18 mei 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/05/2015 pub. 29/05/2015 numac 2015024133 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 januari 2010 tot vaststelling van de bijkomende erkenningscriteria voor kandidaten, stagemeesters en stagediensten voor de beroepsbekwaamheid in de oncologie, specifiek voor geneeshere type ministerieel besluit prom. 18/05/2015 pub. 29/05/2015 numac 2015024134 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 januari 2010 tot vaststelling van de bijkomende erkenningscriteria voor kandidaten, stagemeesters en stagediensten voor de beroepsbekwaamheid in de oncologie, specifiek voor geneeshere type ministerieel besluit prom. 18/05/2015 pub. 19/06/2015 numac 2015007136 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 april 2010 tot bepaling van de materies die in het Engels onderwezen kunnen worden binnen de krijgsmacht type ministerieel besluit prom. 18/05/2015 pub. 29/05/2015 numac 2015024135 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 2007 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten houders van de bijzondere beroepsbekwaamheid in de pediatrische hematologie en oncol sluiten wordt de SARL Chimirec-Norec vanaf 18 mei 2015 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 18 mei 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/05/2015 pub. 29/05/2015 numac 2015024133 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 januari 2010 tot vaststelling van de bijkomende erkenningscriteria voor kandidaten, stagemeesters en stagediensten voor de beroepsbekwaamheid in de oncologie, specifiek voor geneeshere type ministerieel besluit prom. 18/05/2015 pub. 29/05/2015 numac 2015024134 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 januari 2010 tot vaststelling van de bijkomende erkenningscriteria voor kandidaten, stagemeesters en stagediensten voor de beroepsbekwaamheid in de oncologie, specifiek voor geneeshere type ministerieel besluit prom. 18/05/2015 pub. 19/06/2015 numac 2015007136 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 april 2010 tot bepaling van de materies die in het Engels onderwezen kunnen worden binnen de krijgsmacht type ministerieel besluit prom. 18/05/2015 pub. 29/05/2015 numac 2015024135 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 2007 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten houders van de bijzondere beroepsbekwaamheid in de pediatrische hematologie en oncol sluiten wordt de SA Ets Hoslet vanaf 18 mei 2015 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 18 mei 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/05/2015 pub. 29/05/2015 numac 2015024133 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 januari 2010 tot vaststelling van de bijkomende erkenningscriteria voor kandidaten, stagemeesters en stagediensten voor de beroepsbekwaamheid in de oncologie, specifiek voor geneeshere type ministerieel besluit prom. 18/05/2015 pub. 29/05/2015 numac 2015024134 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 januari 2010 tot vaststelling van de bijkomende erkenningscriteria voor kandidaten, stagemeesters en stagediensten voor de beroepsbekwaamheid in de oncologie, specifiek voor geneeshere type ministerieel besluit prom. 18/05/2015 pub. 19/06/2015 numac 2015007136 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 april 2010 tot bepaling van de materies die in het Engels onderwezen kunnen worden binnen de krijgsmacht type ministerieel besluit prom. 18/05/2015 pub. 29/05/2015 numac 2015024135 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 2007 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten houders van de bijzondere beroepsbekwaamheid in de pediatrische hematologie en oncol sluiten, dat in werking treedt op 18 mei 2015, wordt de bij ministerieel besluit van 12 november 2014 aan de BVBA Recupbat verleende erkenning als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen geschorst.

Bij ministerieel besluit van 18 mei 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/05/2015 pub. 29/05/2015 numac 2015024133 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 januari 2010 tot vaststelling van de bijkomende erkenningscriteria voor kandidaten, stagemeesters en stagediensten voor de beroepsbekwaamheid in de oncologie, specifiek voor geneeshere type ministerieel besluit prom. 18/05/2015 pub. 29/05/2015 numac 2015024134 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 januari 2010 tot vaststelling van de bijkomende erkenningscriteria voor kandidaten, stagemeesters en stagediensten voor de beroepsbekwaamheid in de oncologie, specifiek voor geneeshere type ministerieel besluit prom. 18/05/2015 pub. 19/06/2015 numac 2015007136 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 april 2010 tot bepaling van de materies die in het Engels onderwezen kunnen worden binnen de krijgsmacht type ministerieel besluit prom. 18/05/2015 pub. 29/05/2015 numac 2015024135 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 2007 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten houders van de bijzondere beroepsbekwaamheid in de pediatrische hematologie en oncol sluiten wordt M. Pascal Paunet vanaf 18 mei 2015 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 18 mei 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/05/2015 pub. 29/05/2015 numac 2015024133 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 januari 2010 tot vaststelling van de bijkomende erkenningscriteria voor kandidaten, stagemeesters en stagediensten voor de beroepsbekwaamheid in de oncologie, specifiek voor geneeshere type ministerieel besluit prom. 18/05/2015 pub. 29/05/2015 numac 2015024134 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 januari 2010 tot vaststelling van de bijkomende erkenningscriteria voor kandidaten, stagemeesters en stagediensten voor de beroepsbekwaamheid in de oncologie, specifiek voor geneeshere type ministerieel besluit prom. 18/05/2015 pub. 19/06/2015 numac 2015007136 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 april 2010 tot bepaling van de materies die in het Engels onderwezen kunnen worden binnen de krijgsmacht type ministerieel besluit prom. 18/05/2015 pub. 29/05/2015 numac 2015024135 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 2007 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten houders van de bijzondere beroepsbekwaamheid in de pediatrische hematologie en oncol sluiten, dat in werking treedt op 18 mei 2015, wordt artikel 1, § 2, van het ministerieel besluit van 11 maart 2013 gewijzigd waarbij de erkenning als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen aan de sarl Micolino et Fils is verleend.

Bij ministerieel besluit van 18 mei 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/05/2015 pub. 29/05/2015 numac 2015024133 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 januari 2010 tot vaststelling van de bijkomende erkenningscriteria voor kandidaten, stagemeesters en stagediensten voor de beroepsbekwaamheid in de oncologie, specifiek voor geneeshere type ministerieel besluit prom. 18/05/2015 pub. 29/05/2015 numac 2015024134 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 januari 2010 tot vaststelling van de bijkomende erkenningscriteria voor kandidaten, stagemeesters en stagediensten voor de beroepsbekwaamheid in de oncologie, specifiek voor geneeshere type ministerieel besluit prom. 18/05/2015 pub. 19/06/2015 numac 2015007136 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 april 2010 tot bepaling van de materies die in het Engels onderwezen kunnen worden binnen de krijgsmacht type ministerieel besluit prom. 18/05/2015 pub. 29/05/2015 numac 2015024135 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 2007 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten houders van de bijzondere beroepsbekwaamheid in de pediatrische hematologie en oncol sluiten, dat in werking treedt op 18 mei 2015, wordt de schorsing van de aan de sprl Intercolis-Intertaxis verleende erkenning als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen opgeheven.

Bij ministerieel besluit van 18 mei 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/05/2015 pub. 29/05/2015 numac 2015024133 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 januari 2010 tot vaststelling van de bijkomende erkenningscriteria voor kandidaten, stagemeesters en stagediensten voor de beroepsbekwaamheid in de oncologie, specifiek voor geneeshere type ministerieel besluit prom. 18/05/2015 pub. 29/05/2015 numac 2015024134 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 januari 2010 tot vaststelling van de bijkomende erkenningscriteria voor kandidaten, stagemeesters en stagediensten voor de beroepsbekwaamheid in de oncologie, specifiek voor geneeshere type ministerieel besluit prom. 18/05/2015 pub. 19/06/2015 numac 2015007136 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 april 2010 tot bepaling van de materies die in het Engels onderwezen kunnen worden binnen de krijgsmacht type ministerieel besluit prom. 18/05/2015 pub. 29/05/2015 numac 2015024135 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 2007 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten houders van de bijzondere beroepsbekwaamheid in de pediatrische hematologie en oncol sluiten, dat in werking treedt op 18 mei 2015, wordt de bij ministerieel besluit van 21 januari 2015 aan de sarl Trabuco verleende erkenning als vervoerder van dierlijke afval van categorie 3 geschorst.

Bij ministerieel besluit van 20 mei 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/05/2015 pub. 09/07/2015 numac 2015203152 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 31 en 01 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type ministerieel besluit prom. 20/05/2015 pub. 27/05/2015 numac 2015011213 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van een hoofdcontroleur en van vier controleurs bij de te Luik gevestigde proefbank voor vuurwapens sluiten wordt de V.o.G. RCYCLvanaf 20 mei 2015 voor vijf jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.


begin


Publicatie : 2015-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^