Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 13 juli 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 22 juni 2015 wordt de bij ministerieel besluit van 16 mei 2013 aan de « SPRL T.N.B. » verleende erkenning als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen op haar verzoek ingetrokken. Bij ministerieel be Bij ministe

bron
waalse overheidsdienst
numac
2015203178
pub.
13/07/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015203178

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 22 juni 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/06/2015 pub. 25/06/2015 numac 2015022238 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van het Nationaal Pensioencomité sluiten wordt de bij ministerieel besluit van 16 mei 2013 aan de « SPRL T.N.B. » verleende erkenning als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen op haar verzoek ingetrokken.

Bij ministerieel besluit van 22 juni 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/06/2015 pub. 25/06/2015 numac 2015022238 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van het Nationaal Pensioencomité sluiten wordt de door de NV Hertsens Transport aangevraagde erkenning als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen geweigerd.

Bij ministerieel besluit van 22 juni 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/06/2015 pub. 25/06/2015 numac 2015022238 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van het Nationaal Pensioencomité sluiten wordt de « SAS Cometrans » vanaf 22 juni 2015 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en pcb/pct's.

Bij ministerieel besluit van 22 juni 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/06/2015 pub. 25/06/2015 numac 2015022238 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van het Nationaal Pensioencomité sluiten wordt M. Jean-Marie Lombet vanaf 22 juni 2015 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 22 juni 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/06/2015 pub. 25/06/2015 numac 2015022238 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van het Nationaal Pensioencomité sluiten wordt artikel 1, § 2, van het ministerieel besluit van 31 maart 2015 gewijzigd waarbij de « SA Transass » als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen erkend wordt.

Bij ministerieel besluit van 22 juni 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/06/2015 pub. 25/06/2015 numac 2015022238 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van het Nationaal Pensioencomité sluiten wordt de « SA Jost » vanaf 22 juni 2015 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 22 juni 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/06/2015 pub. 25/06/2015 numac 2015022238 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van het Nationaal Pensioencomité sluiten wordt de BVBA Transport Cappelle vanaf 22 juni 2015 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 22 juni 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/06/2015 pub. 25/06/2015 numac 2015022238 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van het Nationaal Pensioencomité sluiten wordt de erkenning als auteur van milieu-effectonderzoeken in het Waalse Gewest vanaf 22 juni 2015 voor drie jaar verleend in het kader van een uitbreidingsaanvraag ingediend op 20 april 2015 door de « SA AIB-Vinçotte International » en betreffende de projectencategorie 1. « ruimtelijke ordening, stedenbouw, handels- en recreatieactiviteiten ».

Bij ministerieel besluit van 23 juni 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/06/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015036012 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 26 maart 2015 betreffende de verdeling van de Gewestwaarborg toegestaan in de periode van 1 januari 2015 tot 30 juni 2015 aan de erkende kredietmaatschappijen voor de aflossing van d sluiten wordt de NV Shanks Logistics vanaf 23 juni 2015 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en pcb/pct's.

Bij ministerieel besluit van 23 juni 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/06/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015036012 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 26 maart 2015 betreffende de verdeling van de Gewestwaarborg toegestaan in de periode van 1 januari 2015 tot 30 juni 2015 aan de erkende kredietmaatschappijen voor de aflossing van d sluiten wordt de « SA Logistique Transport Blegny » vanaf 23 juni 2015 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 23 juni 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/06/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015036012 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 26 maart 2015 betreffende de verdeling van de Gewestwaarborg toegestaan in de periode van 1 januari 2015 tot 30 juni 2015 aan de erkende kredietmaatschappijen voor de aflossing van d sluiten wordt de « GmbH Humbert » vanaf 23 juni 2015 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 23 juni 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/06/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015036012 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 26 maart 2015 betreffende de verdeling van de Gewestwaarborg toegestaan in de periode van 1 januari 2015 tot 30 juni 2015 aan de erkende kredietmaatschappijen voor de aflossing van d sluiten wordt de SPRL Sanifox vanaf 23 juni 2015 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.


begin


Publicatie : 2015-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^