Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 11 augustus 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 25 juni 2015 wordt de « SARL Earthminded Trans » vanaf 25 juni 2015 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen. Bij ministerieel besluit van 25 juni 2015 wordt artikel 1, &sec Bij minister

bron
waalse overheidsdienst
numac
2015203649
pub.
11/08/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015203649

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 25 juni 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/06/2015 pub. 03/07/2015 numac 2015011265 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot ontslag en benoeming van een vertegenwoordiger bij de rechtspersonen, bedoeld in artikel 11 van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende de vaststelling van de toelatingsvoorwaarden en de werking van het Belgisch Bureau en sluiten wordt de « SARL Earthminded Trans » vanaf 25 juni 2015 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 25 juni 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/06/2015 pub. 03/07/2015 numac 2015011265 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot ontslag en benoeming van een vertegenwoordiger bij de rechtspersonen, bedoeld in artikel 11 van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende de vaststelling van de toelatingsvoorwaarden en de werking van het Belgisch Bureau en sluiten wordt artikel 1, § 2, van het ministerieel besluit van 21 mei 2014 gewijzigd waarbij de BVBA Maintenance industrielle wallonne erkend wordt als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 25 juni 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/06/2015 pub. 03/07/2015 numac 2015011265 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot ontslag en benoeming van een vertegenwoordiger bij de rechtspersonen, bedoeld in artikel 11 van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende de vaststelling van de toelatingsvoorwaarden en de werking van het Belgisch Bureau en sluiten wordt de NV Desmyter et fils vanaf 25 juni 2015 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 3 juli 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/07/2015 pub. 22/07/2015 numac 2015029348 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 november 2011 tot benoeming van de leden van de Beroepscommissie voor het onderwijs voor sociale promotie sluiten wordt de « SRL Celltech Mobile Services » vanaf 3 juli 2015 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 3 juli 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/07/2015 pub. 22/07/2015 numac 2015029348 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 november 2011 tot benoeming van de leden van de Beroepscommissie voor het onderwijs voor sociale promotie sluiten wordt de NV Jost & Cie vanaf 3 juli 2015 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 3 juli 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/07/2015 pub. 22/07/2015 numac 2015029348 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 november 2011 tot benoeming van de leden van de Beroepscommissie voor het onderwijs voor sociale promotie sluiten wordt de « SA Peeters T.P.I. » vanaf 3 juli 2015 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en pcb/pct's.

Bij ministerieel besluit van 3 juli 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/07/2015 pub. 22/07/2015 numac 2015029348 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 november 2011 tot benoeming van de leden van de Beroepscommissie voor het onderwijs voor sociale promotie sluiten wordt de « GmbH Orm Bergold Chemie » vanaf 3 juli 2015 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen en afgewerkte oliën.

Bij ministerieel besluit van 3 juli 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/07/2015 pub. 22/07/2015 numac 2015029348 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 november 2011 tot benoeming van de leden van de Beroepscommissie voor het onderwijs voor sociale promotie sluiten wordt de NV Etablissements Henrotte vanaf 3 juli 2015 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 3 juli 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/07/2015 pub. 22/07/2015 numac 2015029348 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 november 2011 tot benoeming van de leden van de Beroepscommissie voor het onderwijs voor sociale promotie sluiten wordt de heer Joseph Conard vanaf 3 juli 2015 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 6 juli 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/07/2015 pub. 04/08/2015 numac 2015035982 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 6 juni 2013 tot erkenning van centra voor paarden met toepassing van artikel 35 van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010 type ministerieel besluit prom. 06/07/2015 pub. 10/07/2015 numac 2015021034 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten sluiten wordt de heer Ferdinand Chauchet vanaf 6 juli 2015 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 6 juni 2015 wordt op eigen aanvraag de bij ministerieel besluit van 18 oktober 2012 aan de NV Fockedey Immo verleende erkenning als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen op eigen verzoek ingetrokken.

Bij ministerieel besluit van 7 juli 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/07/2015 pub. 14/07/2015 numac 2015203360 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijzigint van ministerieel besluit van 27 augustus 2014 betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij het Fonds voor Arbeidsongevallen sluiten wordt de opschorting van de bij ministerieel besluit van 31 maart 2015 aan de BVBA Recyca verleende erkenning als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen opgeheven.

Bij ministerieel besluit van 7 juli 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/07/2015 pub. 14/07/2015 numac 2015203360 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijzigint van ministerieel besluit van 27 augustus 2014 betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij het Fonds voor Arbeidsongevallen sluiten wordt de « SCRL A.I.V.E. » vanaf 7 juli 2015 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 7 juli 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/07/2015 pub. 14/07/2015 numac 2015203360 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijzigint van ministerieel besluit van 27 augustus 2014 betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij het Fonds voor Arbeidsongevallen sluiten wordt artikel 1, § 2, van het ministerieel besluit van 10 april 2015 gewijzigd waarbij de NV Sigtraco erkend wordt als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 7 juli 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/07/2015 pub. 14/07/2015 numac 2015203360 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijzigint van ministerieel besluit van 27 augustus 2014 betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij het Fonds voor Arbeidsongevallen sluiten wordt de « SA Hainaut Transport & Trading » vanaf 7 juli 2015 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.


begin


Publicatie : 2015-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^