Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 25 september 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Notariaat Bij ministerieel besluit van 21 september 2015, zijn vernieuwd, voor een termijn van één jaar met ingang van 19 september 2015, de aanwijzingen in hoedanigheid van lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen voor de provi - me

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2015204328
pub.
25/09/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015204328

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Notariaat Bij ministerieel besluit van 21 september 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/09/2015 pub. 16/11/2015 numac 2015205147 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 juni 2012 tot hernieuwing van de leden van het Comité van deskundigen belast met het onderzoek van de erkenningsaanvragen voor individuele zuiveringssystemen type ministerieel besluit prom. 21/09/2015 pub. 16/11/2015 numac 2015205148 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot hernieuwing van de leden van de « Commission consultative de l'eau » type ministerieel besluit prom. 21/09/2015 pub. 01/10/2015 numac 2015031607 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot benoeming van werkende en plaatsvervangende leden van de Vestigingsraad, voorgedragen door de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten, zijn vernieuwd, voor een termijn van één jaar met ingang van 19 september 2015, de aanwijzingen in hoedanigheid van lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen voor de provincie Namen van: - mevr. Van Bilsen G., als effectief lid; - mevr. Goffaux F., als plaatsvervangend lid.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.


begin


Publicatie : 2015-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^