Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 06 oktober 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Plaatselijke Besturen EDINGEN. - Bij ministerieel besluit van 17 augustus 2015 wordt de beraadslaging van 11 juni 2015 goedgekeurd waarbij de gemeenteraad van Edingen voor de boekjaren 2015 tot 2019 een belasting instelt op de afwezigheid van pa EDINGEN

bron
waalse overheidsdienst
numac
2015204457
pub.
06/10/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015204457

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Plaatselijke Besturen EDINGEN. - Bij ministerieel besluit van 17 augustus 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/08/2015 pub. 08/10/2015 numac 2015029466 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Subcommissie voor Kwalificatie bepaald bij het ministerieel besluit van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Subcommissie voor Kwalificatie type ministerieel besluit prom. 17/08/2015 pub. 08/10/2015 numac 2015029465 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de subcommissie voor het sociaal-culturele beleid voor gelijke kansen bepaald bij het ministerieel besluit van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Subcommissie voor het sociaal-cultu type ministerieel besluit prom. 17/08/2015 pub. 09/10/2015 numac 2015029462 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor Jeugdhuizen en -centra bepaald bij het ministerieel besluit van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor Jeugdhuizen en -centra type ministerieel besluit prom. 17/08/2015 pub. 24/08/2015 numac 2015009427 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de commissies tot bescherming van de maatschappij ingesteld ingevolge artikel 12 van de wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van b sluiten wordt de beraadslaging van 11 juni 2015 goedgekeurd waarbij de gemeenteraad van Edingen voor de boekjaren 2015 tot 2019 een belasting instelt op de afwezigheid van parkeerplaatsen.

EDINGEN. - Bij ministerieel besluit van 9 september 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/09/2015 pub. 28/09/2015 numac 2015204294 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de erkenning van de verenigingen voor de fokkerij van paardachtigen type ministerieel besluit prom. 09/09/2015 pub. 05/10/2015 numac 2015024217 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning voor het jaar 2015 van een toelage aan het Nationaal Centrum ter voorkoming en behandeling van intoxicaties en tot regeling van de voorwaarden tot toekenning van deze toelage type ministerieel besluit prom. 09/09/2015 pub. 26/10/2015 numac 2015024219 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk sluiten worden de begrotingswijzigingen nr. 2 voor het boekjaar 2015 van de stad Edingen, aangenomen in de vergadering van de gemeenteraad van 16 juli 2015, afgekeurd.


begin


Publicatie : 2015-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^