Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 26 november 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 29 oktober 2015 wordt de "SPRL Fonderie Jacquet" met ingang van 29 oktober 2015 voor vijf jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen. Bij ministerieel besluit van 2 Bij ministerieel beslui

bron
waalse overheidsdienst
numac
2015205439
pub.
26/11/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015205439

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 29 oktober 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/10/2015 pub. 04/11/2015 numac 2015021061 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 29/10/2015 pub. 04/02/2016 numac 2016200309 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 10 en programma 01 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type ministerieel besluit prom. 29/10/2015 pub. 13/11/2015 numac 2015031731 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot delegatie van bevoegdheid en tekenbevoegdheid voor de toekenning van subsidies voor werken tot behoud van een beschermd goed en restauratiewerken aan klein erfgoed type ministerieel besluit prom. 29/10/2015 pub. 06/11/2015 numac 2015022398 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Commissie voor advies in geval van tijdelijke tegemoetkoming voor het gebruik van een geneesmiddel, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor zie type ministerieel besluit prom. 29/10/2015 pub. 13/11/2015 numac 2015029551 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Getuigschrift van pedagogische bekwaamheid » , gerangschikt op het niveau van de psychologische en opvoedingswetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale promotie va type ministerieel besluit prom. 29/10/2015 pub. 13/11/2015 numac 2015029552 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de onderwijseenheid « Burgerzin » , gerangschikt op het niveau van het lager secundair overgangsonderwijs voor sociale promotie sluiten wordt de "SPRL Fonderie Jacquet" met ingang van 29 oktober 2015 voor vijf jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 29 oktober 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/10/2015 pub. 04/11/2015 numac 2015021061 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 29/10/2015 pub. 04/02/2016 numac 2016200309 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 10 en programma 01 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type ministerieel besluit prom. 29/10/2015 pub. 13/11/2015 numac 2015031731 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot delegatie van bevoegdheid en tekenbevoegdheid voor de toekenning van subsidies voor werken tot behoud van een beschermd goed en restauratiewerken aan klein erfgoed type ministerieel besluit prom. 29/10/2015 pub. 06/11/2015 numac 2015022398 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Commissie voor advies in geval van tijdelijke tegemoetkoming voor het gebruik van een geneesmiddel, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor zie type ministerieel besluit prom. 29/10/2015 pub. 13/11/2015 numac 2015029551 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Getuigschrift van pedagogische bekwaamheid » , gerangschikt op het niveau van de psychologische en opvoedingswetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale promotie va type ministerieel besluit prom. 29/10/2015 pub. 13/11/2015 numac 2015029552 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de onderwijseenheid « Burgerzin » , gerangschikt op het niveau van het lager secundair overgangsonderwijs voor sociale promotie sluiten wordt de "SA Envisan International" vanaf 29 oktober 2015 voor drie jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 3 november 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/11/2015 pub. 12/11/2015 numac 2015003390 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot aanstelling bij de Federale Overheidsdienst Financiën van een vertrouwenspersoon integriteit type ministerieel besluit prom. 03/11/2015 pub. 12/11/2015 numac 2015009004 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van het competentieprofiel van de adjunct-directeur van het Instituut voor gerechtelijke opleiding sluiten wordt de NV Smet Jet vanaf 3 november 2015 voor drie jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en PCB/PCT's.

Bij ministerieel besluit van 3 november 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/11/2015 pub. 12/11/2015 numac 2015003390 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot aanstelling bij de Federale Overheidsdienst Financiën van een vertrouwenspersoon integriteit type ministerieel besluit prom. 03/11/2015 pub. 12/11/2015 numac 2015009004 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van het competentieprofiel van de adjunct-directeur van het Instituut voor gerechtelijke opleiding sluiten wordt de NV Sita Remediation vanaf 3 november 2015 voor vijf jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen en afgewerkte oliën.

Bij ministerieel besluit van 3 november 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/11/2015 pub. 12/11/2015 numac 2015003390 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot aanstelling bij de Federale Overheidsdienst Financiën van een vertrouwenspersoon integriteit type ministerieel besluit prom. 03/11/2015 pub. 12/11/2015 numac 2015009004 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van het competentieprofiel van de adjunct-directeur van het Instituut voor gerechtelijke opleiding sluiten wordt de door de BVBA Grondreinigingscentrum Tessenderlo aangevraagde erkenning als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen en afgewerkte oliën geweigerd.

Bij ministerieel besluit van 3 november 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/11/2015 pub. 12/11/2015 numac 2015003390 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot aanstelling bij de Federale Overheidsdienst Financiën van een vertrouwenspersoon integriteit type ministerieel besluit prom. 03/11/2015 pub. 12/11/2015 numac 2015009004 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van het competentieprofiel van de adjunct-directeur van het Instituut voor gerechtelijke opleiding sluiten wordt de NV Romarco vanaf 3 november 2015 voor drie jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen en afgewerkte oliën.

Bij ministerieel besluit van 3 november 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/11/2015 pub. 12/11/2015 numac 2015003390 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot aanstelling bij de Federale Overheidsdienst Financiën van een vertrouwenspersoon integriteit type ministerieel besluit prom. 03/11/2015 pub. 12/11/2015 numac 2015009004 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van het competentieprofiel van de adjunct-directeur van het Instituut voor gerechtelijke opleiding sluiten wordt de NV Earthminded Benelux vanaf 3 november 2015 voor drie jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 3 november 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/11/2015 pub. 12/11/2015 numac 2015003390 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot aanstelling bij de Federale Overheidsdienst Financiën van een vertrouwenspersoon integriteit type ministerieel besluit prom. 03/11/2015 pub. 12/11/2015 numac 2015009004 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van het competentieprofiel van de adjunct-directeur van het Instituut voor gerechtelijke opleiding sluiten wordt de "SA Shanks Brussels-Brabant" vanaf 3 november 2015 voor drie jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 3 november 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/11/2015 pub. 12/11/2015 numac 2015003390 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot aanstelling bij de Federale Overheidsdienst Financiën van een vertrouwenspersoon integriteit type ministerieel besluit prom. 03/11/2015 pub. 12/11/2015 numac 2015009004 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van het competentieprofiel van de adjunct-directeur van het Instituut voor gerechtelijke opleiding sluiten wordt de "SA Henrotte & Cie" vanaf 3 november 2015 voor drie jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 4 november 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/11/2015 pub. 12/11/2015 numac 2015003357 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot erkenning van een pensioenspaarfonds in het kader van het pensioensparen sluiten wordt de schorsing van de bij ministerieel besluit van 7 september 2015 aan de "SARL Transports Robinet Mathieu" verleende erkenning als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen opgeheven.

Bij ministerieel besluit van 4 november 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/11/2015 pub. 12/11/2015 numac 2015003357 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot erkenning van een pensioenspaarfonds in het kader van het pensioensparen sluiten wordt de "GmbH Wilhelm Stührenberg" vanaf 4 november 2015 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 4 november 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/11/2015 pub. 12/11/2015 numac 2015003357 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot erkenning van een pensioenspaarfonds in het kader van het pensioensparen sluiten wordt de NV TWZ vanaf 4 november 2015 voor vijf jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen en afgewerkte oliën.

Bij ministerieel besluit van 4 november 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/11/2015 pub. 12/11/2015 numac 2015003357 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot erkenning van een pensioenspaarfonds in het kader van het pensioensparen sluiten wordt de "SA Jean Goldschmidt International" vanaf 4 november 2015 voor drie jaar erkend als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 4 november 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/11/2015 pub. 12/11/2015 numac 2015003357 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot erkenning van een pensioenspaarfonds in het kader van het pensioensparen sluiten wordt de "SPRL Vidange libramontoise" vanaf 4 november 2015 voor drie jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 4 november 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/11/2015 pub. 12/11/2015 numac 2015003357 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot erkenning van een pensioenspaarfonds in het kader van het pensioensparen sluiten wordt de "SA Lhoest Frères" vanaf 4 november 2015 voor drie jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 4 november 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/11/2015 pub. 12/11/2015 numac 2015003357 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot erkenning van een pensioenspaarfonds in het kader van het pensioensparen sluiten wordt de door de BVBA VDBTRA aangevraagde erkenning als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen geweigerd.


begin


Publicatie : 2015-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^