Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 02 december 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Handelsvestigingen Bij ministerieel besluit van 9 november 2015 wordt er voor een hernieuwbare periode van vijf jaar ingaand op 9 november 2015 een erkenning toegekend als projectontwerper voor gemeentelijke plannen voor handelsontwikkeling aan

bron
waalse overheidsdienst
numac
2015205575
pub.
02/12/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015205575

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Handelsvestigingen Bij ministerieel besluit van 9 november 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/11/2015 pub. 19/11/2015 numac 2015205310 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 1 tot toekenning van de erkenning als opleidingscentrum voor de organisatie van de opleidingen en examens van de kandidaten voor de erkenning van EPB-verantwoordelijke type ministerieel besluit prom. 09/11/2015 pub. 27/11/2015 numac 2015036449 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vaststelling van het kiesmateriaal voor de telbureaus bij de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 13 december 2015 in Linkebeek sluiten wordt er voor een hernieuwbare periode van vijf jaar ingaand op 9 november 2015 een erkenning toegekend als projectontwerper voor gemeentelijke plannen voor handelsontwikkeling aan SEGEFA van de Universiteit Luik, gelegen Place du XX Août 2, te 4000 Luik.


begin


Publicatie : 2015-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^