Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 08 december 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ruimtelijke ordening Bij ministerieel besluit van 4 september 2015 wordt de aan het CREAT toegekende erkenning voor de uitwerking, de herziening of de wijziging van gemeentelijke structuurplannen en gemeentelijke stedenbouwkundige verorden(...) Bij min

bron
waalse overheidsdienst
numac
2015205621
pub.
08/12/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015205621

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Ruimtelijke ordening Bij ministerieel besluit van 4 september 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/09/2015 pub. 14/09/2015 numac 2015000477 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan UMICORE van de Gouverneur van de provincie Luik type ministerieel besluit prom. 04/09/2015 pub. 14/09/2015 numac 2015000478 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan SOLVIC van de Gouverneur van de provincie Namen type ministerieel besluit prom. 04/09/2015 pub. 24/09/2015 numac 2015036151 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot verlening van afwijkingen als vermeld in artikel 36, eerste lid, 7°, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren type ministerieel besluit prom. 04/09/2015 pub. 29/01/2016 numac 2016200256 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 09, programma 02 van organisatieafdeling 15 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begr sluiten wordt de aan het CREAT (UCL) toegekende erkenning voor de uitwerking, de herziening of de wijziging van gemeentelijke structuurplannen en gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen met ingang van 10 september 2015 voor een termijn van vier jaar verlengd.

Bij ministerieel besluit van 10 september 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/09/2015 pub. 26/10/2015 numac 2015204765 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 10 september 2015 betreffende steun voor ontwikkeling en investering in de landbouwsector type ministerieel besluit prom. 10/09/2015 pub. 01/10/2015 numac 2015002028 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit van 10 september 2015 tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 april 2011 tot aanwijzing of erkenning van de assessoren en van de plaatsvervangende assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en van de plaats type ministerieel besluit prom. 10/09/2015 pub. 18/09/2015 numac 2015011355 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van vijf coöperatieve vennootschappen sluiten wordt de aan de NV Aries Consultants toegekende erkenning voor de uitwerking, de wijziging of de herziening van gemeentelijke structuurplannen en gemeentelijke stedenbouwkundige reglementen met ingang van 10 oktober 2015 voor vier jaar verlengd.

Bij ministerieel besluit van 16 september 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/09/2015 pub. 19/01/2016 numac 2016029011 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 juli 2012 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de gezondheidspromotie op school type ministerieel besluit prom. 16/09/2015 pub. 18/09/2015 numac 2015036141 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 december 2014 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 16/09/2015 pub. 23/09/2015 numac 2015000516 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanduiding van leden van het beheerscomité en van de leidend ambtenaar van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer Centrale Dienst voor Duitse Vertalingen in uitvoering van het koninklijk besluit van 26 februari 2015 tot organisa sluiten wordt de aan de CREAT-UCL (Centre de Recherches et d'Etudes pour l'Action territoriale) toegekende erkenning voor de uitwerking, de wijziging of de herziening van gemeentelijke plannen van aanleg met ingang van 10 oktober 2015 voor vier jaar verlengd.

Un arrêté ministériel du 29 septembre 2015 agrée, pour une durée de quatre ans prenant cours le 10 octobre 2015, la SCRL Survey & Aménagement pour l'élaboration, la modification ou la révision de schémas de structure communaux et de règlements communaux d'urbanisme.


begin


Publicatie : 2015-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^