Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 10 december 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 29 oktober 2015 wordt de door de "SA Hyla Mobile " aangevraagde erkenning als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen geweigerd. Bij ministerieel besluit van 5 novembe(...) Bij ministerieel besluit van

bron
waalse overheidsdienst
numac
2015205712
pub.
10/12/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015205712

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 29 oktober 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/10/2015 pub. 04/11/2015 numac 2015021061 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 29/10/2015 pub. 13/11/2015 numac 2015031731 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot delegatie van bevoegdheid en tekenbevoegdheid voor de toekenning van subsidies voor werken tot behoud van een beschermd goed en restauratiewerken aan klein erfgoed type ministerieel besluit prom. 29/10/2015 pub. 06/11/2015 numac 2015022398 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Commissie voor advies in geval van tijdelijke tegemoetkoming voor het gebruik van een geneesmiddel, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor zie sluiten wordt de door de "SA Hyla Mobile (Belgique)" aangevraagde erkenning als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen geweigerd.

Bij ministerieel besluit van 5 november 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/11/2015 pub. 14/12/2015 numac 2015036512 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van pootaardappelen type ministerieel besluit prom. 05/11/2015 pub. 27/11/2015 numac 2015036451 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de onderrichtingen voor de kiezer van de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 13 december 2015 in Linkebeek type ministerieel besluit prom. 05/11/2015 pub. 27/11/2015 numac 2015036435 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 14 juli betreffende de verdeling van de Gewestwaarborg toegestaan in de periode van 1 juli 2015 tot 30 december 2015 aan de erkende kredietmaatschappijen voor de aflossing van de hoo sluiten wordt de "GmbH ITT Internationale Tanktransporte Keutmann" met ingang van 5 november 2015 voor een termijn van vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en PCB/PCT's.

Bij ministerieel besluit van 12 november 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/11/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015024290 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 maart 2010 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van huisartsen type ministerieel besluit prom. 12/11/2015 pub. 15/12/2015 numac 2015024291 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 maart 2013 tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de Provincie Antwerpen sluiten wordt de door de "SAS Sotrama" aangevraagde erkenning als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen en afgewerkte oliën geweigerd.

Bij ministerieel besluit van 12 november 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/11/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015024290 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 maart 2010 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van huisartsen type ministerieel besluit prom. 12/11/2015 pub. 15/12/2015 numac 2015024291 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 maart 2013 tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de Provincie Antwerpen sluiten wordt de BV Tielbeke met ingang van 12 november 2015 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 12 november 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/11/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015024290 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 maart 2010 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van huisartsen type ministerieel besluit prom. 12/11/2015 pub. 15/12/2015 numac 2015024291 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 maart 2013 tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de Provincie Antwerpen sluiten wordt de "SA Frema Toitures" vanaf 12 november 2015 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 12 november 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/11/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015024290 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 maart 2010 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van huisartsen type ministerieel besluit prom. 12/11/2015 pub. 15/12/2015 numac 2015024291 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 maart 2013 tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de Provincie Antwerpen sluiten wordt Mevr. Isabelle Scoman vanaf 12 november 2015 voor vijf jaar erkend als verantwoordelijke voor de handelingen tot voorbehandeling, wegwerking en valorisatie van gevaarlijke afvalstoffen die binnen de exploitatiezetels van de "SA Revatech" te Engis en Luik uitgevoerd worden.

Bij ministerieel besluit van 17 november 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/11/2015 pub. 02/12/2015 numac 2015205499 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de productdossiers die in 2016 deelnemen aan de steunregeling en van de referentiebedragen van de steun, zoals bepaald in het besluit van de Waalse Regering van 24 september 2015 tot invoering van een steunregeling wa sluiten wordt de NV Aannemingbedrijf Aertssen vanaf 17 november 2015 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 19 november 2015 wordt de erkenning van het bureau "Certech ASBL" inzake geluidshinder vanaf 27 oktober 2015 voor vijf jaar hernieuwd.

Bij ministerieel besluit van 19 november 2015 wordt artikel 1, § 2, van het ministerieel besluit van 14 januari 2014 gewijzigd waarbij de "SPRL Transmosca" erkend werd als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 19 november 2015 wordt de "SA Euro-Services" met ingang van 19 november 2015 voor een termijn van drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 19 november 2015 wordt de "SA Sandermans Transports" vanaf 19 november 2015 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen en afgewerkte oliën.

Bij ministerieel besluit van 19 november 2015 wordt de "GmbH Dörsam + Nickel Transport" met ingang van 19 november 2015 voor een termijn van drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 19 november 2015 wordt de "SA Fimalux" vanaf 19 november 2015 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 19 november 2015 wordt de "GmbH Spedition Hahne" met ingang van 19 november 2015 voor een termijn van drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 19 november 2015 wordt de BVBA Transport Van Bruwaene R. & zonen met ingang van 19 november 2015 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 19 november 2015, wordt de "SASU Transports Mauffrey" met ingang van 19 november 2015 voor een termijn van vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 19 november 2015 wordt de NV Gielen Containerservice vanaf 19 november 2015 voor drie jaar erkend als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen, ziekenhuis- en gezondheidszorgafval van klasse B2.


begin


Publicatie : 2015-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^