Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 19 januari 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Buitenlandse Carrière. - Overplaatsing Bij ministerieel besluit van 17 december 2015 wordt de heer Karl STOUTHUYSEN ontheven uit zijn functie van Consul bij het Consulaat van België te Johannesburg en wordt toegevoegd aan het Consulaat van Belgi

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2016015002
pub.
19/01/2016
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016015002

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Buitenlandse Carrière. - Overplaatsing Bij ministerieel besluit van 17 december 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/12/2015 pub. 21/01/2016 numac 2016200162 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de identificatie van de partners en het autonome beheer van de landbouwbedrijven en tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 april 2015 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015 to type ministerieel besluit prom. 17/12/2015 pub. 17/02/2016 numac 2016200679 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02 en 12 van de organisatieafdelingen 17 en 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type ministerieel besluit prom. 17/12/2015 pub. 16/02/2016 numac 2016200678 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01, 11 en 12 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type ministerieel besluit prom. 17/12/2015 pub. 17/02/2016 numac 2016200680 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 07 van organisatieafdeling 10 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type ministerieel besluit prom. 17/12/2015 pub. 17/02/2016 numac 2016200682 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01, 02, 03, 04, 09, 11, 21 en 31 van de organisatieafdelingen 09, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 32 en 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar type ministerieel besluit prom. 17/12/2015 pub. 17/02/2016 numac 2016200681 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 10 van organisatieafdeling 09 en programma 02 van organisatieafdeling 33 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type ministerieel besluit prom. 17/12/2015 pub. 11/01/2016 numac 2015206041 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot aanwijzing van de voorzitter en de ondervoorzitter van het Vestigingscomité en tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement ervan sluiten wordt de heer Karl STOUTHUYSEN ontheven uit zijn functie van Consul bij het Consulaat van België te Johannesburg en wordt toegevoegd aan het Consulaat van België te Kaapstad.


begin


Publicatie : 2016-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^