Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 02 februari 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 10 december 2015 wordt artikel 1,

bron
waalse overheidsdienst
numac
2016200400
pub.
02/02/2016
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016200400

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 10 december 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/12/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015029655 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van de verboden stoffen en methoden voor het jaar 2016 type ministerieel besluit prom. 10/12/2015 pub. 11/01/2016 numac 2015029678 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot hernieuwing van de aanstelling van controleartsen van de Franse Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 10/12/2015 pub. 15/02/2016 numac 2016200669 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 09 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type ministerieel besluit prom. 10/12/2015 pub. 15/02/2016 numac 2016200671 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 09 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 sluiten wordt artikel 1, § 2, van het ministerieel besluit van 2 augustus 2011 gewijzigd waarbij de "GmbH Wigbert Lins Spedition & Handel" erkend werd als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 10 december 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/12/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015029655 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van de verboden stoffen en methoden voor het jaar 2016 type ministerieel besluit prom. 10/12/2015 pub. 11/01/2016 numac 2015029678 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot hernieuwing van de aanstelling van controleartsen van de Franse Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 10/12/2015 pub. 15/02/2016 numac 2016200669 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 09 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type ministerieel besluit prom. 10/12/2015 pub. 15/02/2016 numac 2016200671 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 09 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 sluiten wordt de NV Prevoznistvo Daniel Fijavz, vanaf 10 december 2015 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 10 december 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/12/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015029655 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van de verboden stoffen en methoden voor het jaar 2016 type ministerieel besluit prom. 10/12/2015 pub. 11/01/2016 numac 2015029678 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot hernieuwing van de aanstelling van controleartsen van de Franse Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 10/12/2015 pub. 15/02/2016 numac 2016200669 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 09 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type ministerieel besluit prom. 10/12/2015 pub. 15/02/2016 numac 2016200671 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 09 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 sluiten wordt de "SAS Tratel" vanaf 10 december 2015 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 10 december 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/12/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015029655 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van de verboden stoffen en methoden voor het jaar 2016 type ministerieel besluit prom. 10/12/2015 pub. 11/01/2016 numac 2015029678 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot hernieuwing van de aanstelling van controleartsen van de Franse Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 10/12/2015 pub. 15/02/2016 numac 2016200669 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 09 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type ministerieel besluit prom. 10/12/2015 pub. 15/02/2016 numac 2016200671 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 09 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 sluiten wordt, op eigen aanvraag, de erkenning als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen ingetrokken die aan de heer Michel Deweer, is verleend bij ministerieel besluit van 6 januari 2015.

Bij ministerieel besluit van 16 december 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/12/2015 pub. 28/04/2017 numac 2017011708 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van de VZW INTEC BRUSSEL als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 16/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015036627 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vaststelling van de grondprijscoëfficiënten 2015 per gemeente type ministerieel besluit prom. 16/12/2015 pub. 28/04/2017 numac 2017011714 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van de VZW PLAATSELIJK WERKGELEGENHEIDSAGENTSCHAP VAN JETTE - AGENCE LOCALE POUR L'EMPLOI DE JETTE als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 16/12/2015 pub. 28/04/2017 numac 2017011716 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende uitbreiding van de erkenning van de vzw OVERMOLEN als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 16/12/2015 pub. 28/04/2017 numac 2017011706 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van de VZW AMPHORA als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 16/12/2015 pub. 28/04/2017 numac 2017011711 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van de VZW PARTENARIAT DU QUARTIER MARCONI-RODENBACH-VANDENCORPUTT als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 16/12/2015 pub. 25/01/2016 numac 2016024001 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een effectief lid van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk sluiten wordt de "SA Taldis" vanaf 16 december 2015 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en PCB/PCT's.

Bij ministerieel besluit van 8 januari 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/01/2016 pub. 14/01/2016 numac 2016000016 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelin type ministerieel besluit prom. 08/01/2016 pub. 09/08/2016 numac 2016000469 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelin sluiten wordt de aanvraag tot hernieuwing van de erkenning als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest met aanvraag ingediend op 29 september 2015 door de "SA Pissart Architecture & Environnement" voor vijf jaar met ingang van 26 februari 2016 toegekend voor de volgende categorie projecten : 1. "ruimtelijke ordening, stedenbouw, handels- en recreatieactiviteiten";3. "mijnen en groeven". Bij ministerieel besluit van 8 januari 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/01/2016 pub. 14/01/2016 numac 2016000016 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelin type ministerieel besluit prom. 08/01/2016 pub. 09/08/2016 numac 2016000469 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelin sluiten wordt het laboratorium Hainaut Vigilance Sanitaire vanaf 8 januari 2016 voor vijf jaar erkend als analyselaboratorium voor afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 8 januari 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/01/2016 pub. 14/01/2016 numac 2016000016 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelin type ministerieel besluit prom. 08/01/2016 pub. 09/08/2016 numac 2016000469 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelin sluiten wordt de BV Van der Lee en Zonen vanaf 8 januari 2016 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en PCB/PCT'S. Bij ministerieel besluit van 8 januari 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/01/2016 pub. 14/01/2016 numac 2016000016 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelin type ministerieel besluit prom. 08/01/2016 pub. 09/08/2016 numac 2016000469 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelin sluiten wordt de GmbH Prolog Transport & Logistik vanaf 8 januari 2016 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 8 januari 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/01/2016 pub. 14/01/2016 numac 2016000016 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelin type ministerieel besluit prom. 08/01/2016 pub. 09/08/2016 numac 2016000469 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelin sluiten wordt de BVBA Diegotrans vanaf 8 januari 2016 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 8 januari 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/01/2016 pub. 14/01/2016 numac 2016000016 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelin type ministerieel besluit prom. 08/01/2016 pub. 09/08/2016 numac 2016000469 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelin sluiten wordt de NV "Transports Fockedey" vanaf 8 januari 2016 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en pcb/pct's.

Bij ministerieel besluit van 8 januari 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/01/2016 pub. 14/01/2016 numac 2016000016 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelin type ministerieel besluit prom. 08/01/2016 pub. 09/08/2016 numac 2016000469 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelin sluiten wordt de BVBA Arthur Welter Transports vanaf 8 januari 2016 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en pcb/pct's.

Bij ministerieel besluit van 8 januari 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/01/2016 pub. 14/01/2016 numac 2016000016 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelin type ministerieel besluit prom. 08/01/2016 pub. 09/08/2016 numac 2016000469 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelin sluiten wordt de SPRL Urgence Dépollution Hydrocarbures vanaf 8 januari 2016 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 8 januari 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/01/2016 pub. 14/01/2016 numac 2016000016 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelin type ministerieel besluit prom. 08/01/2016 pub. 09/08/2016 numac 2016000469 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelin sluiten wordt de door de SRO Trans-Union aangevraagde erkenning als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en pcb/pct's geweigerd.


begin


Publicatie : 2016-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^