Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 29 januari 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Gerechtsdeurwaarders Bij ministerieel besluit van 21 januari 2016, is het kantoor van Mevr. Verrezen, A., gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Halle-Vilvoorde, overgebracht naar Merchtem. Het beroep tot nietigverklaring van

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2016200471
pub.
29/01/2016
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016200471

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Gerechtsdeurwaarders Bij ministerieel besluit van 21 januari 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/01/2016 pub. 09/02/2016 numac 2016031107 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de adviescommissie voor dienstencheque-activiteiten bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 21/01/2016 pub. 12/02/2016 numac 2016029078 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Herhalingscursus : Frans - communicatie : fonetische verbetering » gerangschikt op het niveau van het lager secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voo sluiten, is het kantoor van Mevr.

Verrezen, A., gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Halle-Vilvoorde, overgebracht naar Merchtem.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.


begin


Publicatie : 2016-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^