Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 15 juli 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Gezondheid Bij ministerieel besluit van 18 maart 2016 wordt de aanwijzing van de dienst A en van de geneesheren-diensthoofd gemachtigd om beschermingsmaatregelen te treffen voor de persoon van de geesteszieken toegekend aan het "Centre Hosp Bij minister

bron
waalse overheidsdienst
numac
2016203724
pub.
15/07/2016
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016203724

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Gezondheid Bij ministerieel besluit van 18 maart 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/03/2016 pub. 26/01/2017 numac 2017200373 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 05 van organisatieafdelingen 33 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 18/03/2016 pub. 26/01/2017 numac 2017200374 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 15 en programma 23 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 18/03/2016 pub. 31/03/2016 numac 2016011124 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende toekenning van een speciale delegatie van handtekening voor bepaalde stukken in verband met uitvindingsoctrooien en aanvullende beschermingscertificaten voor geneesmiddelen en gewasbeschermingsmiddelen sluiten wordt de aanwijzing van de dienst A en van de geneesheren-diensthoofd gemachtigd om beschermingsmaatregelen te treffen voor de persoon van de geesteszieken toegekend aan het "Centre Hospitalier Universitaire de Charleroi - Hôpital Vincent Van Gogh" (Erkenning nr. A/718).

Bij ministerieel besluit van 29 maart 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/03/2016 pub. 12/04/2016 numac 2016035675 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de aanwijzing van zwemwateren voor het badseizoen 2016 type ministerieel besluit prom. 29/03/2016 pub. 31/03/2016 numac 2016021024 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van een lid van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 29/03/2016 pub. 31/03/2016 numac 2016035415 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 december 2015 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten worden vanaf 1 januari 2017 een opname in de programmering van 7 K-dagbedden door reconversie van 4 volledige K-bedden alsook een vergunning tot ingebruikneming en eerste voorlopige erkenning van deze bedden voor een periode van zes maanden toegekend aan "La Petite Maison - ACIS, Hôpital pédopsychiatrique" (Erkenning nr. A/915).

Bij ministerieel besluit van 29 maart 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/03/2016 pub. 12/04/2016 numac 2016035675 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de aanwijzing van zwemwateren voor het badseizoen 2016 type ministerieel besluit prom. 29/03/2016 pub. 31/03/2016 numac 2016021024 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van een lid van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 29/03/2016 pub. 31/03/2016 numac 2016035415 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 december 2015 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten worden vanaf 1 juli 2016 een opname in de programmering van 41 volledige A-bedden door reconversie van 60 volledige T-bedden alsook een vergunning tot ingebruikneming en eerste voorlopige erkenning van deze bedden voor een periode van zes maanden toegekend aan de "Clinique de Bonsecours" (Erkenning nr. A/922).

Bij ministerieel besluit van 29 maart 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/03/2016 pub. 12/04/2016 numac 2016035675 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de aanwijzing van zwemwateren voor het badseizoen 2016 type ministerieel besluit prom. 29/03/2016 pub. 31/03/2016 numac 2016021024 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van een lid van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 29/03/2016 pub. 31/03/2016 numac 2016035415 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 december 2015 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten worden vanaf 1 oktober 2016 een opname in de programmering van 33 volledige A-bedden en 10 A-dagbedden door reconversie van 60 volledige T-bedden alsook een vergunning tot ingebruikneming en eerste voorlopige erkenning van deze bedden voor een periode van zes maanden toegekend aan het "Hôpital psychiatrique Saint-Jean de Dieu" (Erkenning nr. A/950).

Bij ministerieel besluit van 29 maart 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/03/2016 pub. 12/04/2016 numac 2016035675 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de aanwijzing van zwemwateren voor het badseizoen 2016 type ministerieel besluit prom. 29/03/2016 pub. 31/03/2016 numac 2016021024 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van een lid van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 29/03/2016 pub. 31/03/2016 numac 2016035415 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 december 2015 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten worden voor het "Hôpital psychiatrique du Beau-Vallon" (Erkenning nr. A/955) toegekend: - een opname in de programmering van 20 K-dagbedden, 30 volledige psychogeriatrische Sp-bedden en 30 volledige A-bedden door reconversie van 127 volledige T-bedden; - een vergunning tot ingebruikneming en eerste voorlopige erkenning van 20 K-dagbedden voor een periode van zes maanden met ingang van 1 september 2016; - een vergunning tot ingebruikneming en eerste voorlopige erkenning van 30 volledige psychogeriatrische Sp-bedden voor een periode van zes maanden met ingang van 1 januari 2017; - een vergunning tot ingebruikneming en eerste voorlopige erkenning van 30 volledige A-bedden voor een periode van zes maanden met ingang van 1 juli 2017.

Bij ministerieel besluit van 29 maart 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/03/2016 pub. 12/04/2016 numac 2016035675 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de aanwijzing van zwemwateren voor het badseizoen 2016 type ministerieel besluit prom. 29/03/2016 pub. 31/03/2016 numac 2016021024 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van een lid van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 29/03/2016 pub. 31/03/2016 numac 2016035415 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 december 2015 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten worden vanaf 1 januari 2017 een opname in de programmering van 15 volledige A-bedden en 10 gedeeltelijke A-dagbedden door reconversie van 32 volledige T-bedden, 1 A-nachtbed en 1 T-nachtbed alsook een vergunning tot ingebruikneming en eerste voorlopige erkenning van deze bedden voor een periode van zes maanden toegekend aan het " Hôpital Neuro-Psychiatrique Saint-Martin" (Erkenning nr. A/986).

Bij ministerieel besluit van 29 maart 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/03/2016 pub. 12/04/2016 numac 2016035675 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de aanwijzing van zwemwateren voor het badseizoen 2016 type ministerieel besluit prom. 29/03/2016 pub. 31/03/2016 numac 2016021024 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van een lid van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 29/03/2016 pub. 31/03/2016 numac 2016035415 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 december 2015 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten worden vanaf 1 september 2016 een opname in de programmering van 11 K-dagbedden en 31 volledige A-bedden door reconversie van 6 volledige K-bedden en 35 volledige T-bedden alsook een vergunning tot ingebruikneming en eerste voorlopige erkenning van deze bedden voor een periode van zes maanden toegekend aan het "Centre Hospitalier Neurologique William Lennox" (Erkenning nr. A/912).

Bij ministerieel besluit van 29 maart 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/03/2016 pub. 12/04/2016 numac 2016035675 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de aanwijzing van zwemwateren voor het badseizoen 2016 type ministerieel besluit prom. 29/03/2016 pub. 31/03/2016 numac 2016021024 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van een lid van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 29/03/2016 pub. 31/03/2016 numac 2016035415 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 december 2015 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten worden vanaf 1 oktober 2016 een opname in de programmering van 34 volledige A-bedden door reconversie van 50 volledige T-bedden alsook een vergunning tot ingebruikneming en eerste voorlopige erkenning van deze bedden voor een periode van zes maanden toegekend aan het "Institut Psychiatrique Saint-Charles" (Erkenning nr. A/905).

Bij ministerieel besluit van 29 maart 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/03/2016 pub. 12/04/2016 numac 2016035675 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de aanwijzing van zwemwateren voor het badseizoen 2016 type ministerieel besluit prom. 29/03/2016 pub. 31/03/2016 numac 2016021024 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van een lid van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 29/03/2016 pub. 31/03/2016 numac 2016035415 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 december 2015 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten worden vanaf 1 januari 2016 een vergunning tot ingebruikneming en eerste voorlopige erkenning van 9 K-dagbedden, verkregen door reconversie van 18 volledige T-bedden, toegekend aan het "Centre Hospitalier Psychiatrique Le Chêne aux Haies" (Erkenning nr. A/951).

Bij ministerieel besluit van 26 april 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/04/2016 pub. 22/09/2016 numac 2016024182 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen sluiten wordt de erkenning van het "Centre Hospitalier Neurologique William Lennox" (Erkenning nr.

A/912), met inbegrip van, enerzijds, de functie van ziekenhuisofficina en de afdeling als expertisecentrum voor comapatiënten, en anderzijds de 168 bedden, vanaf 26 april 2016 voor vijf jaar verlengd.

Bij ministerieel besluit van 26 april 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/04/2016 pub. 22/09/2016 numac 2016024182 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen sluiten, wordt de erkenning van het "Maison de Soins Psychiatriques "La Traversée" (Erkenning n° MSP/001)" voor 118 bedden, met inbegrip van de specifieke erkenning voor een afdeling van het "MSP" die mentaal gehandicapten kan opvangen, vanaf 26 april 2016 voor vijf jaar verlengd.


begin


Publicatie : 2016-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^