Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 28 november 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Bevordering Bij ministerieel besluit van 7 november 2017 wordt Mevr. MOSSOUX, Florianne, attaché , met ingang van 1 maart 2017, bevorderd door verhoging in klasse naar de klasse A2, in het Franse taalkader bij de centrale dienst(...) Een b

bron
federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
numac
2017014132
pub.
28/11/2017
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017014132

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN


Personeel. - Bevordering Bij ministerieel besluit van 7 november 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/11/2017 pub. 24/01/2018 numac 2018010017 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Monteur-elektricien » gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de tweede graad type ministerieel besluit prom. 07/11/2017 pub. 18/01/2018 numac 2017032230 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers type ministerieel besluit prom. 07/11/2017 pub. 18/01/2018 numac 2017032234 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers sluiten wordt Mevr. MOSSOUX, Florianne, attaché (A1), met ingang van 1 maart 2017, bevorderd door verhoging in klasse naar de klasse A2, in het Franse taalkader bij de centrale diensten van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan bij de afdeling administratie van de Raad van State worden ingediend binnen de 60 dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, te worden toegezonden.


begin


Publicatie : 2017-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^