Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 16 januari 2017
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Personeel. - Terbeschikkingstelling Bij ministerieel besluit van 14 december 2016, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2017, wordt Mevr. Kim I. VERNELEN, attaché bij de FOD Financiën, ter beschikking gesteld van de procureur des Koning Bij m

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2017020023
pub.
16/01/2017
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017020023

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Personeel. - Terbeschikkingstelling Bij ministerieel besluit van 14 december 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/12/2016 pub. 19/12/2016 numac 2016009643 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 september 1998 houdende toekenning van een toelage voor onregelmatige prestaties aan sommige personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Justitie type ministerieel besluit prom. 14/12/2016 pub. 21/12/2016 numac 2016022490 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 14/12/2016 pub. 21/12/2016 numac 2016022491 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 14/12/2016 pub. 21/12/2016 numac 2016022483 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 14/12/2016 pub. 21/12/2016 numac 2016022489 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 14/12/2016 pub. 21/12/2016 numac 2016022494 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 14/12/2016 pub. 16/01/2017 numac 2016003471 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de bijzondere commissie belast onder meer met de schatting van kunstwerken voor de toepassing van sommige fiscale wetten sluiten, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2017, wordt Mevr. Kim I. VERNELEN, attaché bij de FOD Financiën, ter beschikking gesteld van de procureur des Konings of van de arbeidsauditeur in het ambtsgebied van het Hof van beroep te Gent, en dit voor een periode van zes jaar.

Bij ministerieel besluit van 14 december 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/12/2016 pub. 19/12/2016 numac 2016009643 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 september 1998 houdende toekenning van een toelage voor onregelmatige prestaties aan sommige personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Justitie type ministerieel besluit prom. 14/12/2016 pub. 21/12/2016 numac 2016022490 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 14/12/2016 pub. 21/12/2016 numac 2016022491 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 14/12/2016 pub. 21/12/2016 numac 2016022483 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 14/12/2016 pub. 21/12/2016 numac 2016022489 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 14/12/2016 pub. 21/12/2016 numac 2016022494 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 14/12/2016 pub. 16/01/2017 numac 2016003471 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de bijzondere commissie belast onder meer met de schatting van kunstwerken voor de toepassing van sommige fiscale wetten sluiten, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2017, wordt Mevr. Katrien E.C. LAPEIRE, attaché bij de FOD Financiën, ter beschikking gesteld van de procureur des Konings of van de arbeidsauditeur in het ambtsgebied van het Hof van beroep te Antwerpen, en dit voor een periode van zes jaar.

Bij ministerieel besluit van 14 december 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/12/2016 pub. 19/12/2016 numac 2016009643 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 september 1998 houdende toekenning van een toelage voor onregelmatige prestaties aan sommige personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Justitie type ministerieel besluit prom. 14/12/2016 pub. 21/12/2016 numac 2016022490 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 14/12/2016 pub. 21/12/2016 numac 2016022491 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 14/12/2016 pub. 21/12/2016 numac 2016022483 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 14/12/2016 pub. 21/12/2016 numac 2016022489 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 14/12/2016 pub. 21/12/2016 numac 2016022494 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 14/12/2016 pub. 16/01/2017 numac 2016003471 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de bijzondere commissie belast onder meer met de schatting van kunstwerken voor de toepassing van sommige fiscale wetten sluiten, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2017, wordt Mevr. Maria R. D'HAENE, financieel deskundige bij de FOD Financiën, ter beschikking gesteld van de procureur des Konings of van de arbeidsauditeur in het ambtsgebied van het Hof van beroep te Antwerpen, en dit voor een periode van zes jaar.


begin


Publicatie : 2017-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^