Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 22 september 2017
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Gasvervoersleidingen. - Verlenging A329-3973 Bij ministerieel besluit van 12 september 2017 wordt een verlenging van de vervoersvergunning referte A323-2120 van 20 december 1990 voor het vervoer van aardgas door middel van leidingen verleend aan

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2017020623
pub.
22/09/2017
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017020623

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Gasvervoersleidingen. - Verlenging A329-3973 Bij ministerieel besluit van 12 september 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/09/2017 pub. 15/09/2017 numac 2017013223 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot aanstelling van leden van het nationaal pensioencomité type ministerieel besluit prom. 12/09/2017 pub. 14/09/2017 numac 2017013205 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen bedoeld in artikel 1/1 van de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties in toepassing sluiten wordt een verlenging van de vervoersvergunning referte A323-2120 van 20 december 1990 voor het vervoer van aardgas door middel van leidingen verleend aan de NV Fluxys Belgium voor de aardgasvervoerinstallaties Lommel (Paulusstraat) Station.


begin


Publicatie : 2017-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^