Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 14 juli 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Extern effectief bijzitter voor de Nederlandstalige Kamer van de Tuchtraad Bij ministerieel besluit van 23 juni 2017 wordt het mandaat van mevrouw Tina VERDOODT als extern effectief bijzitter voor de Nederlandstalige Kamer van de Tuchtraad van d Dit bes

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2017030594
pub.
14/07/2017
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017030594

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Extern effectief bijzitter voor de Nederlandstalige Kamer van de Tuchtraad Bij ministerieel besluit van 23 juni 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/06/2017 pub. 07/08/2017 numac 2017020531 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 februari 2014 tot benoeming van de leden van Algemene Raad voor het onderwijs voor sociale promotie en van zijn vast secretariaat type ministerieel besluit prom. 23/06/2017 pub. 02/08/2017 numac 2017030887 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van nadere regels voor de voorbereiding voor het hergebruik van gebruikte EEA, de hergebruikscriteria voor tweedehandse EEA en de voorwaarden die vervuld moeten zijn bij het grensoverschrijdend overbrengen van tw sluiten wordt het mandaat van mevrouw Tina VERDOODT als extern effectief bijzitter voor de Nederlandstalige Kamer van de Tuchtraad van de ge√Įntegreerde politie hernieuwd voor een termijn van twee jaar.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2017.


begin


Publicatie : 2017-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^