Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 28 november 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Aanduiding Bij ministerieel besluit van 7 november 2017 wordt, met ingang van 1 november 2017, de heer HARAG Abdelwahad, aangeduid als tijdelijke vervanger in de managementfunctie -2 "Administrateur Informatieverzameling en -ui Bij minister

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2017031580
pub.
28/11/2017
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017031580

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Personeel. - Aanduiding Bij ministerieel besluit van 7 november 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/11/2017 pub. 24/01/2018 numac 2018010017 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Monteur-elektricien » gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de tweede graad type ministerieel besluit prom. 07/11/2017 pub. 18/01/2018 numac 2017032230 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers type ministerieel besluit prom. 07/11/2017 pub. 18/01/2018 numac 2017032234 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers sluiten wordt, met ingang van 1 november 2017, de heer HARAG Abdelwahad, aangeduid als tijdelijke vervanger in de managementfunctie -2 "Administrateur Informatieverzameling en -uitwisseling" en dit tot op het ogenblik van de definitieve aanduiding van de houder van deze managementfunctie -2.

Bij ministerieel besluit van 7 november 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/11/2017 pub. 24/01/2018 numac 2018010017 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Monteur-elektricien » gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de tweede graad type ministerieel besluit prom. 07/11/2017 pub. 18/01/2018 numac 2017032230 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers type ministerieel besluit prom. 07/11/2017 pub. 18/01/2018 numac 2017032234 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers sluiten wordt, met ingang van 1 november 2017, Mevr. DUPAE Caroline, S., aangeduid als tijdelijke vervanger in de managementfunctie -2 "Administrateur Grote Ondernemingen" en dit tot op het ogenblik van de definitieve aanduiding van de houder van deze managementfunctie -2.

Een beroep tot nietigverklaring van voormelde besluiten kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij een ter post aangetekend schrijven gericht te worden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel.


begin


Publicatie : 2017-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^