Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 30 november 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Federale mobiliteit Bij ministerieel besluit van 7 november 2017, wordt de heer Benedikt Verhaeghe, attaché bij de Federale Overheidsdienst Financiën, met ingang van 1 november 2017, in hoedanigheid van attaché, op het Nederlands ta Over

bron
federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
numac
2017031627
pub.
30/11/2017
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017031627

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN


Personeel. - Federale mobiliteit Bij ministerieel besluit van 7 november 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/11/2017 pub. 24/01/2018 numac 2018010017 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Monteur-elektricien » gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de tweede graad type ministerieel besluit prom. 07/11/2017 pub. 18/01/2018 numac 2017032230 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers type ministerieel besluit prom. 07/11/2017 pub. 18/01/2018 numac 2017032234 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers sluiten, wordt de heer Benedikt Verhaeghe, attaché bij de Federale Overheidsdienst Financiën, met ingang van 1 november 2017, in hoedanigheid van attaché, op het Nederlands taalkader, benoemd bij de centrale diensten van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief te worden toegezonden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.


begin


Publicatie : 2017-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^