Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 13 december 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Tuchtraad van de personeelsleden van de politiediensten. - Extern plaatsvervangend bijzitter voor de Franstalige kamer. - Aanwijzing Bij ministerieel besluit van 5 december 2017 wordt Mevr. Veronica DELICATA aangewezen als extern plaatsvervangen Dit bes

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2017031907
pub.
13/12/2017
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017031907

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Tuchtraad van de personeelsleden van de politiediensten. - Extern plaatsvervangend bijzitter voor de Franstalige kamer. - Aanwijzing Bij ministerieel besluit van 5 december 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/12/2017 pub. 15/12/2017 numac 2017031864 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie type ministerieel besluit prom. 05/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017040978 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 maart 2016 betreffende de samenstelling van de Directieraad van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België type ministerieel besluit prom. 05/12/2017 pub. 14/12/2017 numac 2017031891 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot intrekking van het ministerieel besluit van 27 juli 2017 tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 augustus 2014 betreffende de samenstelling van de Directieraad van de Koninklijke Bibliotheek van België type ministerieel besluit prom. 05/12/2017 pub. 19/12/2017 numac 2017031883 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 juni 2015 tot aanwijzing van de leden van de Raad van het Begrotingsfonds voor de productie en de bescherming van planten en plantaardige producten type ministerieel besluit prom. 05/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017040979 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot machtiging van twee wetenschappelijke personeelsleden bij de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België om de titel van Afdelingshoofd ad interim te dragen type ministerieel besluit prom. 05/12/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017014275 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de verlening van de aanvullende titel van conservator van collecties aan sommige wetenschappelijke personeelsleden van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis type ministerieel besluit prom. 05/12/2017 pub. 17/01/2018 numac 2017032011 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende delegatie van handtekening aan de directeur-generaal ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp en tot opheffing van het ministerieel besluit van 16 september 2016 houdende delegatie van handtekening aan de directeur-gener sluiten wordt Mevr. Veronica DELICATA aangewezen als extern plaatsvervangend bijzitter voor de Franstalige kamer van de Tuchtraad van de personeelsleden van de politiediensten voor een termijn van twee jaar.

Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.


begin


Publicatie : 2017-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^