Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 08 januari 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Einde aanduiding Bij ministerieel besluit van 1 december 2017 wordt het ministerieel besluit van 3 juli 2017 waarbij de heer DE MULDER Robert, J.L., met ingang van 1 juli 2017, aangeduid wordt als tijdelijke vervanger in de manageme Een ber

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2017032069
pub.
08/01/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017032069

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Personeel. - Einde aanduiding Bij ministerieel besluit van 1 december 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/12/2017 pub. 16/01/2018 numac 2017032051 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende het instellen van tijdelijke maatregelen voor zeebaars ter uitvoering van artikel 14 van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij type ministerieel besluit prom. 01/12/2017 pub. 15/12/2017 numac 2017031759 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 april 2017 houdende de benoeming van de leden van de Dienst Administratieve Geldboetes van het Directoraat-generaal Scheepvaart van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer type ministerieel besluit prom. 01/12/2017 pub. 17/01/2018 numac 2017032052 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende het instellen van een tijdelijke terugzetverplichting in de waterlopen Zwalm en IJse en hun zijwaterlopen ter uitvoering van artikel 14 van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij type ministerieel besluit prom. 01/12/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017031567 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de inwerkingtreding van de artikelen 12, 16, 2°, en 18 van het koninklijk besluit van 9 maart 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 1984 betreffende de toegang door sommige openbare overheden type ministerieel besluit prom. 01/12/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017031769 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van het gespecialiseerd wetenschappelijk comité van het Cegesoma in het Rijksarchief sluiten wordt het ministerieel besluit van 3 juli 2017 waarbij de heer DE MULDER Robert, J.L., met ingang van 1 juli 2017, aangeduid wordt als tijdelijke vervanger in de managementfunctie -2 "Administrateur Grote Ondernemingen" opgeheven met ingang van 15 september 2017.

Een beroep tot nietigverklaring van voormeld besluit kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij een ter post aangetekend schrijven gericht te worden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel.


begin


Publicatie : 2018-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^