Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 01 december 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Tuchtraad van de personeelsleden van de politiediensten Aanduiding van de secretaris van de Franstalige kamer Bij ministerieel besluit van 10 november 2017, wordt Mevr. Nadia M'RABETH aangewezen als secretaris bij de Franstalige kamer van de Tuc

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2017040898
pub.
01/12/2017
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017040898

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Tuchtraad van de personeelsleden van de politiediensten Aanduiding van de secretaris van de Franstalige kamer Bij ministerieel besluit van 10 november 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/11/2017 pub. 16/05/2018 numac 2018030924 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 november 2016 houdende benoeming van corresponderende leden van de farmacopeecommissie type ministerieel besluit prom. 10/11/2017 pub. 04/12/2017 numac 2017014126 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 juni 2013 houdende benoeming van de leden van het College voor Oncologie type ministerieel besluit prom. 10/11/2017 pub. 04/12/2017 numac 2017031560 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juni 1999 tot benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de functie "intensieve zorg" type ministerieel besluit prom. 10/11/2017 pub. 21/11/2017 numac 2017014094 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de wijze van aanduiding van het begin en het einde van een zone op de openbare weg onder toezicht, van de mogelijkheid van uitgangscontrole bij het verlaten van een winkelruimte en van de uitoefening van situation type ministerieel besluit prom. 10/11/2017 pub. 04/12/2017 numac 2017014127 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juni 1999 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor het zorgprogramma « reproductieve geneeskunde » type ministerieel besluit prom. 10/11/2017 pub. 15/10/2018 numac 2018031950 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit met betrekking tot de commissie voor financiële strategie type ministerieel besluit prom. 10/11/2017 pub. 20/11/2017 numac 2017031497 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui sluiten, wordt Mevr. Nadia M'RABETH aangewezen als secretaris bij de Franstalige kamer van de Tuchtraad voor de leden van de politiediensten.


begin


Publicatie : 2017-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^