Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 04 december 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij ministerieel besluit van 17 november 2017, wordt de heer Luc DONNAY, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om het voorzitterschap van de Commissie voor toegang tot bestuursdocumenten va

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2017040910
pub.
04/12/2017
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017040910

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij ministerieel besluit van 17 november 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/11/2017 pub. 02/02/2018 numac 2018010187 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor de beoefenaars van de verpleegkunde type ministerieel besluit prom. 17/11/2017 pub. 24/11/2017 numac 2017031578 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 december 2016 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 17/11/2017 pub. 23/11/2017 numac 2017031550 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Schaarbeek type ministerieel besluit prom. 17/11/2017 pub. 24/11/2017 numac 2017031549 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Elsene type ministerieel besluit prom. 17/11/2017 pub. 22/12/2017 numac 2017206666 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en programma 03 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 sluiten, wordt de heer Luc DONNAY, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om het voorzitterschap van de Commissie voor toegang tot bestuursdocumenten van de Franse Gemeenschapscommissie te verzekeren, evenals om als effectief lid aan de werkzaamheden van de commissie deel te nemen.


begin


Publicatie : 2017-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^