Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 16 januari 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Gerechtsdeurwaarders Bij ministerieel besluit van 6 januari 2017, dat in werking treedt vanaf heden, is de heer Allaert, E., adjunct-auditeur bij de Nederlandstalige benoemings- en aanwijzingscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie, benoemd Betrokk

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2017200161
pub.
16/01/2017
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017200161

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Gerechtsdeurwaarders Bij ministerieel besluit van 6 januari 2017, dat in werking treedt vanaf heden, is de heer Allaert, E., adjunct-auditeur bij de Nederlandstalige benoemings- en aanwijzingscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie, benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid in de Nederlandstalige benoemingscommissie voor gerechtsdeurwaarders.

Betrokkene voltooit het mandaat van het gewezen plaatsvervangend lid.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.


begin


Publicatie : 2017-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^