Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 26 januari 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Water Bij ministerieel besluit van 19 december 2016, dat in werking treedt op de datum van bekendmaking ervan bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad, wordt het zuiveringssysteem dat door de vennootschap "Eau de Vie" in Court-Saint-E

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017200339
pub.
26/01/2017
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017200339

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Water Bij ministerieel besluit van 19 december 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/12/2016 pub. 16/01/2017 numac 2016031873 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 april 2010 betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruik type ministerieel besluit prom. 19/12/2016 pub. 12/01/2017 numac 2016014392 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit waarbij de identificatiemethode voorgesteld door Scarlet Belgium overeenkomstig artikel 19, § 1, tweede lid, 2°, van het koninklijk besluit van 27 november 2016 betreffende de identificatie van de eindgebruiker van mobiele open type ministerieel besluit prom. 19/12/2016 pub. 12/01/2017 numac 2016014391 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit waarbij de identificatiemethode voorgesteld door Telenet Group overeenkomstig artikel 19, § 1, tweede lid, 2°, van het koninklijk besluit van 27 november 2016 betreffende de identificatie van de eindgebruiker van mobiele openba type ministerieel besluit prom. 19/12/2016 pub. 22/12/2016 numac 2016022485 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 19/12/2016 pub. 13/01/2017 numac 2016011559 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het ontslag en de benoeming van een effectief lid van de Indexcommissie sluiten, dat in werking treedt op de datum van bekendmaking ervan bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad, wordt het zuiveringssysteem dat door de vennootschap "Eau de Vie" in Court-Saint-Etienne onder de handelsnaam "PhytoSTEPR 5EH" (capaciteit 5 inwonerequivalenten) in omloop gebracht wordt, voor vijf jaar erkend als individueel zuiveringssysteem (referentienummer 2016/16/101/A).


begin


Publicatie : 2017-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^