Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 02 februari 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 24 november 2016 wordt de erkenning van de "SCRL ABV Environment" als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest vanaf 18 januari 2017 voor vijf jaar hernieuwd voor de volgende categ 1. "Ruimtelijke o

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017200721
pub.
02/02/2017
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017200721

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 24 november 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/11/2016 pub. 07/02/2017 numac 2017010140 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor de jeugdorganisaties bepaald bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 januari 2014 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de jeugdor type ministerieel besluit prom. 24/11/2016 pub. 20/02/2017 numac 2017200928 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 12 van organisatieafdeling 17, programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begr type ministerieel besluit prom. 24/11/2016 pub. 20/02/2017 numac 2017200929 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 14, programma 02 van organisatieafdeling 15 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begr sluiten wordt de erkenning van de "SCRL ABV Environment" als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest vanaf 18 januari 2017 voor vijf jaar hernieuwd voor de volgende categorieën projecten: 1. "Ruimtelijke ordening, stedenbouw, handels- en recreatieactiviteiten".2. "Projecten inzake infrastructuur, vervoer en communicatie";5. "Industrieprocessen inzake stoffenverwerking". Bij ministerieel besluit van 19 december 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/12/2016 pub. 16/01/2017 numac 2016031873 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 april 2010 betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruik type ministerieel besluit prom. 19/12/2016 pub. 22/12/2016 numac 2016022485 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui sluiten wordt de BVBA Grondreinigingscentrum Tessenderlo vanaf 19 december 2016 voor drie jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 20 december 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/12/2016 pub. 26/10/2017 numac 2017013680 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit tot herverdeling van de niet gebruikte uren van de urenquota voor het jaar 2015 voor de gezins- of bejaardenhulpen van de diensten voor thuiszorg type ministerieel besluit prom. 20/12/2016 pub. 31/01/2017 numac 2017010156 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van negen coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 20/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016036701 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 13 en bijlage 3 van het ministerieel besluit van 13 juli 2015 houdende uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2014 tot vaststelling van de voorschriften voor de rechtstreekse betali type ministerieel besluit prom. 20/12/2016 pub. 22/02/2017 numac 2016014393 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende oprichting en samenstelling van tussenoverlegcomités voor de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer type ministerieel besluit prom. 20/12/2016 pub. 22/02/2017 numac 2016014394 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende oprichting en samenstelling van basisoverlegcomités voor de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer type ministerieel besluit prom. 20/12/2016 pub. 24/01/2017 numac 2017010094 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de bewijsvoering met betrekking tot de subsidiëring van de animatiewerking in de woonzorgcentra en de centra voor kortverblijf, en van de personeelsleden met een ex-DAC- en ex-gescostatuut in de ouderenzorg sluiten wordt de "EDW Formation ASBL", gelegen clos Saint-Martin 10, te 5377 Waillet, erkend als opleidingsinstelling voor de opleiding van bestuurders van transporteenheden die gevaarlijke goederen over de weg vervoeren.

Deze erkenning heeft het nummer OIF/ADR-W64.

Bij ministerieel besluit van 20 december 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/12/2016 pub. 26/10/2017 numac 2017013680 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit tot herverdeling van de niet gebruikte uren van de urenquota voor het jaar 2015 voor de gezins- of bejaardenhulpen van de diensten voor thuiszorg type ministerieel besluit prom. 20/12/2016 pub. 31/01/2017 numac 2017010156 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van negen coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 20/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016036701 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 13 en bijlage 3 van het ministerieel besluit van 13 juli 2015 houdende uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2014 tot vaststelling van de voorschriften voor de rechtstreekse betali type ministerieel besluit prom. 20/12/2016 pub. 22/02/2017 numac 2016014393 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende oprichting en samenstelling van tussenoverlegcomités voor de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer type ministerieel besluit prom. 20/12/2016 pub. 22/02/2017 numac 2016014394 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende oprichting en samenstelling van basisoverlegcomités voor de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer type ministerieel besluit prom. 20/12/2016 pub. 24/01/2017 numac 2017010094 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de bewijsvoering met betrekking tot de subsidiëring van de animatiewerking in de woonzorgcentra en de centra voor kortverblijf, en van de personeelsleden met een ex-DAC- en ex-gescostatuut in de ouderenzorg sluiten wordt het "Institut Transport routier et Logistique Belgique ASBL", gelegen Archimedesstraat, 5 te 1000 Brussel, erkend als instelling belast met de materiële organisatie van de examens voor de bestuurders van transporteenheden die andere gevaarlijke goederen dan deze van de klassen 1 en 7 over de weg vervoeren.

Bij ministerieel besluit van 20 december 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/12/2016 pub. 26/10/2017 numac 2017013680 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit tot herverdeling van de niet gebruikte uren van de urenquota voor het jaar 2015 voor de gezins- of bejaardenhulpen van de diensten voor thuiszorg type ministerieel besluit prom. 20/12/2016 pub. 31/01/2017 numac 2017010156 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van negen coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 20/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016036701 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 13 en bijlage 3 van het ministerieel besluit van 13 juli 2015 houdende uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2014 tot vaststelling van de voorschriften voor de rechtstreekse betali type ministerieel besluit prom. 20/12/2016 pub. 22/02/2017 numac 2016014393 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende oprichting en samenstelling van tussenoverlegcomités voor de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer type ministerieel besluit prom. 20/12/2016 pub. 22/02/2017 numac 2016014394 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende oprichting en samenstelling van basisoverlegcomités voor de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer type ministerieel besluit prom. 20/12/2016 pub. 24/01/2017 numac 2017010094 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de bewijsvoering met betrekking tot de subsidiëring van de animatiewerking in de woonzorgcentra en de centra voor kortverblijf, en van de personeelsleden met een ex-DAC- en ex-gescostatuut in de ouderenzorg sluiten wordt de BVBA Transport Lokere vanaf 20 december 2016 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 20 december 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/12/2016 pub. 26/10/2017 numac 2017013680 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit tot herverdeling van de niet gebruikte uren van de urenquota voor het jaar 2015 voor de gezins- of bejaardenhulpen van de diensten voor thuiszorg type ministerieel besluit prom. 20/12/2016 pub. 31/01/2017 numac 2017010156 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van negen coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 20/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016036701 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 13 en bijlage 3 van het ministerieel besluit van 13 juli 2015 houdende uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2014 tot vaststelling van de voorschriften voor de rechtstreekse betali type ministerieel besluit prom. 20/12/2016 pub. 22/02/2017 numac 2016014393 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende oprichting en samenstelling van tussenoverlegcomités voor de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer type ministerieel besluit prom. 20/12/2016 pub. 22/02/2017 numac 2016014394 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende oprichting en samenstelling van basisoverlegcomités voor de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer type ministerieel besluit prom. 20/12/2016 pub. 24/01/2017 numac 2017010094 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de bewijsvoering met betrekking tot de subsidiëring van de animatiewerking in de woonzorgcentra en de centra voor kortverblijf, en van de personeelsleden met een ex-DAC- en ex-gescostatuut in de ouderenzorg sluiten wordt artikel 1, eerste lid, § 2, a), van het ministerieel besluit van 22 juni 2015 gewijzigd waarbij de "SAS Cometrans" erkend werd als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte olieën en PCB/PCT's.

Bij ministerieel besluit van 20 december 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/12/2016 pub. 26/10/2017 numac 2017013680 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit tot herverdeling van de niet gebruikte uren van de urenquota voor het jaar 2015 voor de gezins- of bejaardenhulpen van de diensten voor thuiszorg type ministerieel besluit prom. 20/12/2016 pub. 31/01/2017 numac 2017010156 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van negen coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 20/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016036701 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 13 en bijlage 3 van het ministerieel besluit van 13 juli 2015 houdende uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2014 tot vaststelling van de voorschriften voor de rechtstreekse betali type ministerieel besluit prom. 20/12/2016 pub. 22/02/2017 numac 2016014393 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende oprichting en samenstelling van tussenoverlegcomités voor de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer type ministerieel besluit prom. 20/12/2016 pub. 22/02/2017 numac 2016014394 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende oprichting en samenstelling van basisoverlegcomités voor de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer type ministerieel besluit prom. 20/12/2016 pub. 24/01/2017 numac 2017010094 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de bewijsvoering met betrekking tot de subsidiëring van de animatiewerking in de woonzorgcentra en de centra voor kortverblijf, en van de personeelsleden met een ex-DAC- en ex-gescostatuut in de ouderenzorg sluiten wordt de schorsing van de aan de BVBA Recupbat verleende erkenning als ophaler van gevaarlijke afval opgeheven.

Bij ministerieel besluit van 22 december 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/12/2016 pub. 02/03/2017 numac 2017201173 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 22/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016036699 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 22/12/2016 pub. 26/01/2017 numac 2017010009 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 4 september 2014 tot vaststelling van de modaliteiten en de voorwaarden voor de toekenning van de toelage bedoeld in artikel 3ter van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende genees type ministerieel besluit prom. 22/12/2016 pub. 24/01/2017 numac 2017010193 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een gedeelte van de gemeente Sint-Joost-ten-Node als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 16 juni 2009 tot uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de wet van 10 november 2006 betreffend type ministerieel besluit prom. 22/12/2016 pub. 10/02/2017 numac 2017010554 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van programma-overeenkomst bedoeld in artikel 79 van het decreet van 21 november 2013 betreffende de culturele centra, en tot bepaling van de procedure van haar afsluiting sluiten wordt de "SPRL Mart Consult" vanaf 22 december 2016 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen en afgewerkte oliën.

Bij ministerieel besluit van 22 december 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/12/2016 pub. 02/03/2017 numac 2017201173 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 22/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016036699 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 22/12/2016 pub. 26/01/2017 numac 2017010009 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 4 september 2014 tot vaststelling van de modaliteiten en de voorwaarden voor de toekenning van de toelage bedoeld in artikel 3ter van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende genees type ministerieel besluit prom. 22/12/2016 pub. 24/01/2017 numac 2017010193 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een gedeelte van de gemeente Sint-Joost-ten-Node als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 16 juni 2009 tot uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de wet van 10 november 2006 betreffend type ministerieel besluit prom. 22/12/2016 pub. 10/02/2017 numac 2017010554 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van programma-overeenkomst bedoeld in artikel 79 van het decreet van 21 november 2013 betreffende de culturele centra, en tot bepaling van de procedure van haar afsluiting sluiten wordt artikel 1, § 2, van het ministerieel besluit van 29 november 2016 gewijzigd waarbij de "p.h.u. Trans-Kon" erkend werd als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 9 januari 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/01/2017 pub. 06/02/2017 numac 2017020153 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Subcommissie voor overleg over jongereninformatie, vastgesteld bij het ministerieel besluit van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Subcommissie voor overleg over jongereninformat type ministerieel besluit prom. 09/01/2017 pub. 07/02/2017 numac 2017020133 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 januari 2013 tot benoeming van de voorzitters van de adviesinstanties die werkzaam zijn in de culturele sector en van de ondervoorzitters van de adviesinstanties die onder de beroepsse sluiten wordt de NV Chemogas vanaf 9 januari 2017 voor vijf jaar erkend als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 9 januari 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/01/2017 pub. 06/02/2017 numac 2017020153 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Subcommissie voor overleg over jongereninformatie, vastgesteld bij het ministerieel besluit van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Subcommissie voor overleg over jongereninformat type ministerieel besluit prom. 09/01/2017 pub. 07/02/2017 numac 2017020133 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 januari 2013 tot benoeming van de voorzitters van de adviesinstanties die werkzaam zijn in de culturele sector en van de ondervoorzitters van de adviesinstanties die onder de beroepsse sluiten wordt de "SCRL La Ressourcerie namuroise" vanaf 9 januari 2017 voor vijf jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 9 januari 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/01/2017 pub. 06/02/2017 numac 2017020153 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Subcommissie voor overleg over jongereninformatie, vastgesteld bij het ministerieel besluit van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Subcommissie voor overleg over jongereninformat type ministerieel besluit prom. 09/01/2017 pub. 07/02/2017 numac 2017020133 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 januari 2013 tot benoeming van de voorzitters van de adviesinstanties die werkzaam zijn in de culturele sector en van de ondervoorzitters van de adviesinstanties die onder de beroepsse sluiten wordt de "SA Recyterre" vanaf 9 januari 2017 voor vijf jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte olieën en PCB/PCT's.

Bij ministerieel besluit van 9 januari 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/01/2017 pub. 06/02/2017 numac 2017020153 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Subcommissie voor overleg over jongereninformatie, vastgesteld bij het ministerieel besluit van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Subcommissie voor overleg over jongereninformat type ministerieel besluit prom. 09/01/2017 pub. 07/02/2017 numac 2017020133 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 januari 2013 tot benoeming van de voorzitters van de adviesinstanties die werkzaam zijn in de culturele sector en van de ondervoorzitters van de adviesinstanties die onder de beroepsse sluiten wordt de NV All-In Tank Service vanaf 9 januari 2017 voor vijf jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 9 januari 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/01/2017 pub. 06/02/2017 numac 2017020153 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Subcommissie voor overleg over jongereninformatie, vastgesteld bij het ministerieel besluit van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Subcommissie voor overleg over jongereninformat type ministerieel besluit prom. 09/01/2017 pub. 07/02/2017 numac 2017020133 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 januari 2013 tot benoeming van de voorzitters van de adviesinstanties die werkzaam zijn in de culturele sector en van de ondervoorzitters van de adviesinstanties die onder de beroepsse sluiten wordt de "SA Safety Kleen Belgium" vanaf 9 januari 2017 voor vijf jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 9 januari 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/01/2017 pub. 06/02/2017 numac 2017020153 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Subcommissie voor overleg over jongereninformatie, vastgesteld bij het ministerieel besluit van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Subcommissie voor overleg over jongereninformat type ministerieel besluit prom. 09/01/2017 pub. 07/02/2017 numac 2017020133 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 januari 2013 tot benoeming van de voorzitters van de adviesinstanties die werkzaam zijn in de culturele sector en van de ondervoorzitters van de adviesinstanties die onder de beroepsse sluiten wordt de "SARL Cosmolys" vanaf 9 januari 2017 voor vijf jaar erkend als ophaler en vervoerder van afval van ziekenhuis- en gezondheidszorgactiviteiten van klasse B2.

Bij ministerieel besluit van 9 januari 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/01/2017 pub. 06/02/2017 numac 2017020153 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Subcommissie voor overleg over jongereninformatie, vastgesteld bij het ministerieel besluit van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Subcommissie voor overleg over jongereninformat type ministerieel besluit prom. 09/01/2017 pub. 07/02/2017 numac 2017020133 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 januari 2013 tot benoeming van de voorzitters van de adviesinstanties die werkzaam zijn in de culturele sector en van de ondervoorzitters van de adviesinstanties die onder de beroepsse sluiten wordt de op 3 juni 2016 aan de "SPRL M.A.J. La Croisette" verleende erkenning als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen geschorst.

Bij ministerieel besluit van 9 januari 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/01/2017 pub. 06/02/2017 numac 2017020153 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Subcommissie voor overleg over jongereninformatie, vastgesteld bij het ministerieel besluit van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Subcommissie voor overleg over jongereninformat type ministerieel besluit prom. 09/01/2017 pub. 07/02/2017 numac 2017020133 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 januari 2013 tot benoeming van de voorzitters van de adviesinstanties die werkzaam zijn in de culturele sector en van de ondervoorzitters van de adviesinstanties die onder de beroepsse sluiten wordt de op 26 augustus 2013 aan de "SA Eloy Travaux" verleende erkenning als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen geschorst.

Bij ministerieel besluit van 9 januari 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/01/2017 pub. 06/02/2017 numac 2017020153 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Subcommissie voor overleg over jongereninformatie, vastgesteld bij het ministerieel besluit van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Subcommissie voor overleg over jongereninformat type ministerieel besluit prom. 09/01/2017 pub. 07/02/2017 numac 2017020133 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 januari 2013 tot benoeming van de voorzitters van de adviesinstanties die werkzaam zijn in de culturele sector en van de ondervoorzitters van de adviesinstanties die onder de beroepsse sluiten wordt de heer Serge Claus vanaf 9 januari 2017 voor vijf jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 9 januari 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/01/2017 pub. 06/02/2017 numac 2017020153 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Subcommissie voor overleg over jongereninformatie, vastgesteld bij het ministerieel besluit van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Subcommissie voor overleg over jongereninformat type ministerieel besluit prom. 09/01/2017 pub. 07/02/2017 numac 2017020133 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 januari 2013 tot benoeming van de voorzitters van de adviesinstanties die werkzaam zijn in de culturele sector en van de ondervoorzitters van de adviesinstanties die onder de beroepsse sluiten wordt de "SPRL Protelux" vanaf 9 januari 2017 voor drie jaar erkend als ophaler en vervoerder van dierlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 9 januari 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/01/2017 pub. 06/02/2017 numac 2017020153 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Subcommissie voor overleg over jongereninformatie, vastgesteld bij het ministerieel besluit van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Subcommissie voor overleg over jongereninformat type ministerieel besluit prom. 09/01/2017 pub. 07/02/2017 numac 2017020133 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 januari 2013 tot benoeming van de voorzitters van de adviesinstanties die werkzaam zijn in de culturele sector en van de ondervoorzitters van de adviesinstanties die onder de beroepsse sluiten wordt de NV Staelens Recup vanaf 9 januari 2017 voor drie jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 9 januari 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/01/2017 pub. 06/02/2017 numac 2017020153 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Subcommissie voor overleg over jongereninformatie, vastgesteld bij het ministerieel besluit van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Subcommissie voor overleg over jongereninformat type ministerieel besluit prom. 09/01/2017 pub. 07/02/2017 numac 2017020133 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 januari 2013 tot benoeming van de voorzitters van de adviesinstanties die werkzaam zijn in de culturele sector en van de ondervoorzitters van de adviesinstanties die onder de beroepsse sluiten wordt de "SA Coninck & fils" vanaf 9 januari 2017 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 9 januari 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/01/2017 pub. 06/02/2017 numac 2017020153 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Subcommissie voor overleg over jongereninformatie, vastgesteld bij het ministerieel besluit van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Subcommissie voor overleg over jongereninformat type ministerieel besluit prom. 09/01/2017 pub. 07/02/2017 numac 2017020133 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 januari 2013 tot benoeming van de voorzitters van de adviesinstanties die werkzaam zijn in de culturele sector en van de ondervoorzitters van de adviesinstanties die onder de beroepsse sluiten wordt de "SAS Garnier Logistique et Transport" vanaf 9 januari 2017 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 9 januari 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/01/2017 pub. 06/02/2017 numac 2017020153 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Subcommissie voor overleg over jongereninformatie, vastgesteld bij het ministerieel besluit van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Subcommissie voor overleg over jongereninformat type ministerieel besluit prom. 09/01/2017 pub. 07/02/2017 numac 2017020133 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 januari 2013 tot benoeming van de voorzitters van de adviesinstanties die werkzaam zijn in de culturele sector en van de ondervoorzitters van de adviesinstanties die onder de beroepsse sluiten wordt de "GmbH Krug Internationale Spedition und Handels" vanaf 9 januari 2017 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte olieën en PCB/PCT's.

Bij ministerieel besluit van 9 januari 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/01/2017 pub. 06/02/2017 numac 2017020153 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Subcommissie voor overleg over jongereninformatie, vastgesteld bij het ministerieel besluit van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Subcommissie voor overleg over jongereninformat type ministerieel besluit prom. 09/01/2017 pub. 07/02/2017 numac 2017020133 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 januari 2013 tot benoeming van de voorzitters van de adviesinstanties die werkzaam zijn in de culturele sector en van de ondervoorzitters van de adviesinstanties die onder de beroepsse sluiten wordt de NV Alders International Transport vanaf 9 januari 2017 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen en afgewerkte olieën.

Bij ministerieel besluit van 9 januari 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/01/2017 pub. 06/02/2017 numac 2017020153 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Subcommissie voor overleg over jongereninformatie, vastgesteld bij het ministerieel besluit van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Subcommissie voor overleg over jongereninformat type ministerieel besluit prom. 09/01/2017 pub. 07/02/2017 numac 2017020133 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 januari 2013 tot benoeming van de voorzitters van de adviesinstanties die werkzaam zijn in de culturele sector en van de ondervoorzitters van de adviesinstanties die onder de beroepsse sluiten wordt de BV Swartjes Transport vanaf 9 januari 2017 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 9 januari 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/01/2017 pub. 06/02/2017 numac 2017020153 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Subcommissie voor overleg over jongereninformatie, vastgesteld bij het ministerieel besluit van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Subcommissie voor overleg over jongereninformat type ministerieel besluit prom. 09/01/2017 pub. 07/02/2017 numac 2017020133 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 januari 2013 tot benoeming van de voorzitters van de adviesinstanties die werkzaam zijn in de culturele sector en van de ondervoorzitters van de adviesinstanties die onder de beroepsse sluiten wordt de BV Van Den Brink Transporten vanaf 9 januari 2017 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 9 januari 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/01/2017 pub. 06/02/2017 numac 2017020153 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Subcommissie voor overleg over jongereninformatie, vastgesteld bij het ministerieel besluit van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Subcommissie voor overleg over jongereninformat type ministerieel besluit prom. 09/01/2017 pub. 07/02/2017 numac 2017020133 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 januari 2013 tot benoeming van de voorzitters van de adviesinstanties die werkzaam zijn in de culturele sector en van de ondervoorzitters van de adviesinstanties die onder de beroepsse sluiten wordt de "e.o.o.d.

Polihim-SS" vanaf 9 januari 2017 voor vijf jaar erkend als vervoerder van afgewerkte olieën.


begin


Publicatie : 2017-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^