Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 24 februari 2017

Gezondheid Bij ministerieel besluit van 8 november 2016 wordt een programmatieovereenkomst voor 5 bedden C+D voor het "Clinique et Maternité Sainte-Elisabeth" toegekend. Deze erkenning heeft het nummer A/166. Bij minist(...) Bij ministerieel besluit

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017201061
pub.
24/02/2017
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017201061

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Gezondheid Bij ministerieel besluit van 8 november 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/11/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017030058 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 mei 2007 betreffende de samenstelling van de Commissie opgericht in artikel 42 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderw sluiten wordt een programmatieovereenkomst voor 5 bedden C+D (USI) voor het "Clinique et Maternité Sainte-Elisabeth" toegekend.

Deze erkenning heeft het nummer A/166.

Bij ministerieel besluit van 17 november 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/11/2016 pub. 12/12/2016 numac 2016021090 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit betreffende de vakbondspremie in de overheidssector voor het referentiejaar 2016 type ministerieel besluit prom. 17/11/2016 pub. 25/11/2016 numac 2016036568 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 januari 2014 houdende de erkenning van opleidings- en exameninstellingen voor de certificering van aannemers en installateurs en houdende de certificering van aannemers en installateur type ministerieel besluit prom. 17/11/2016 pub. 06/02/2017 numac 2017010428 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 mei 2016 houdende aanstelling van de leden van het beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieer sluiten wordt artikel 3 van het ministerieel besluit van 31 augustus 2016 gewijzigd waarbij de voorlopige erkenning verleend aan het "Hôpital civil Marie Curie" (A/718) voor bedden gelegen op de locatie van het "CHU" van Charleroi en op de locatie "Vincent Van Gogh" wordt hernieuwd.

Bij ministerieel besluit van 17 november 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/11/2016 pub. 12/12/2016 numac 2016021090 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit betreffende de vakbondspremie in de overheidssector voor het referentiejaar 2016 type ministerieel besluit prom. 17/11/2016 pub. 25/11/2016 numac 2016036568 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 januari 2014 houdende de erkenning van opleidings- en exameninstellingen voor de certificering van aannemers en installateurs en houdende de certificering van aannemers en installateur type ministerieel besluit prom. 17/11/2016 pub. 06/02/2017 numac 2017010428 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 mei 2016 houdende aanstelling van de leden van het beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieer sluiten worden de artikelen 2 en 3 van het ministerieel besluit van 31 augustus 2016 gewijzigd waarbij de voorlopige erkenning verleend aan het "Centre hospitalier universitaire André Vésale" (A/325) voor 33 bedden D voor een jaar wordt verlengd.

Bij ministerieel besluit van 21 november 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/11/2016 pub. 08/12/2016 numac 2016009586 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit waarbij delegatie van bevoegdheid en handtekening wordt verleend voor de opvraging bij aangetekende brief van ontbrekende stukken in het kader van een verzoek tot machtiging van een schenking of van een legaat gedaan aan een VZW, een type ministerieel besluit prom. 21/11/2016 pub. 17/01/2017 numac 2017030034 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de subcommissie voor kwalificatie die werd bepaald door het ministerieel besluit van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Subcommissie voor Kwalificatie type ministerieel besluit prom. 21/11/2016 pub. 08/12/2016 numac 2016009587 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 24 augustus 2005 tot vaststelling van maatregelen houdende uitvoering van de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie sluiten wordt een inschrijving verleend in de programmatie van 100 bedden A aan het "CHP Le Chêne aux Haies".

Deze erkenning heeft het nummer A/951.

Bij ministerieel besluit van 21 november 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/11/2016 pub. 08/12/2016 numac 2016009586 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit waarbij delegatie van bevoegdheid en handtekening wordt verleend voor de opvraging bij aangetekende brief van ontbrekende stukken in het kader van een verzoek tot machtiging van een schenking of van een legaat gedaan aan een VZW, een type ministerieel besluit prom. 21/11/2016 pub. 17/01/2017 numac 2017030034 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de subcommissie voor kwalificatie die werd bepaald door het ministerieel besluit van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Subcommissie voor Kwalificatie type ministerieel besluit prom. 21/11/2016 pub. 08/12/2016 numac 2016009587 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 24 augustus 2005 tot vaststelling van maatregelen houdende uitvoering van de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie sluiten wordt een inschrijving toegekend in de programmatie van 33 bedden A(j) aan de "ISoSL", sector geestelijke gezondheidszorg.

Deze erkenning heeft het nummer A/972.

Bij ministerieel besluit van 21 november 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/11/2016 pub. 08/12/2016 numac 2016009586 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit waarbij delegatie van bevoegdheid en handtekening wordt verleend voor de opvraging bij aangetekende brief van ontbrekende stukken in het kader van een verzoek tot machtiging van een schenking of van een legaat gedaan aan een VZW, een type ministerieel besluit prom. 21/11/2016 pub. 17/01/2017 numac 2017030034 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de subcommissie voor kwalificatie die werd bepaald door het ministerieel besluit van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Subcommissie voor Kwalificatie type ministerieel besluit prom. 21/11/2016 pub. 08/12/2016 numac 2016009587 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 24 augustus 2005 tot vaststelling van maatregelen houdende uitvoering van de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie sluiten wordt een inschrijving verleend in de programmatie van 1 bed A en 13 bedden A(j) aan het "CHS L'Accueil".

Deze erkenning heeft het nummer A/908.

Bij ministerieel besluit van 25 november 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/11/2016 pub. 18/01/2017 numac 2017030070 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van het Vergunningsbesluit van 22 november 2013 type ministerieel besluit prom. 25/11/2016 pub. 21/02/2017 numac 2017200932 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 12 en 13 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 25/11/2016 pub. 21/02/2017 numac 2017200933 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdelingen 15 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 25/11/2016 pub. 21/02/2017 numac 2017200931 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 03, 11, 13 en 14 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 25/11/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016009616 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de toekenning van een subsidie van 1.862.711,96 euro aan de VZW Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 25/11/2016 pub. 20/02/2017 numac 2017200930 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 06 en 07 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 25/11/2016 pub. 21/02/2017 numac 2017200934 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 10 en programma 06 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 sluiten wordt vanaf 25 november 2016 een voorlopige erkenning van zes maanden toegekend aan de Intercommunale Vivalia voor haar locatie te Bastenaken voor een functie "intensieve zorg".

Deze erkenning heeft het nummer A/164.

Bij ministerieel besluit van 29 november 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/11/2016 pub. 21/02/2017 numac 2017200935 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 05 en 31 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 29/11/2016 pub. 13/01/2017 numac 2016011540 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van de door beheersvennootschappen aangewezen personen, in toepassing van artikel XI.269 van het Wetboek van economisch recht type ministerieel besluit prom. 29/11/2016 pub. 21/02/2017 numac 2017200936 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 09, programma 02 van organisatieafdeling 15 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begr type ministerieel besluit prom. 29/11/2016 pub. 02/12/2016 numac 2016011484 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit betreffende de toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie in het kader van de wet van 24 mei 1888 houdende regeling van den toestand der proefbank voor vuurwapens gevestigd te Luik type ministerieel besluit prom. 29/11/2016 pub. 14/12/2016 numac 2016022468 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de voorzitter en de leden van de afvaardiging van de overheid en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité voor het geheel van de personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid sluiten wordt de erkenning, toegekend voor de functie "S.U.S." van de ziekenhuislocatie van Bastenaken van het "Hôpital I.F.A.C." vanaf 29 november 2016, voor vijf jaar verlengd.

Deze erkenning heeft het nummer A/164.

Bij ministerieel besluit van 19 november 2016 wordt de voorlopige erkenning, toegekend aan de Vereniging "wegnemen en transplanteren van organen" vanaf 21 juni 2016, voor zes maanden hernieuwd.

Deze erkenning heeft het nummer A/406.

Bij ministerieel besluit van 29 november 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/11/2016 pub. 21/02/2017 numac 2017200935 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 05 en 31 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 29/11/2016 pub. 13/01/2017 numac 2016011540 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van de door beheersvennootschappen aangewezen personen, in toepassing van artikel XI.269 van het Wetboek van economisch recht type ministerieel besluit prom. 29/11/2016 pub. 21/02/2017 numac 2017200936 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 09, programma 02 van organisatieafdeling 15 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begr type ministerieel besluit prom. 29/11/2016 pub. 02/12/2016 numac 2016011484 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit betreffende de toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie in het kader van de wet van 24 mei 1888 houdende regeling van den toestand der proefbank voor vuurwapens gevestigd te Luik type ministerieel besluit prom. 29/11/2016 pub. 14/12/2016 numac 2016022468 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de voorzitter en de leden van de afvaardiging van de overheid en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité voor het geheel van de personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid sluiten wordt de voorlopige erkenning toegekend aan het "Grand Hôpital de Charleroi (A010) voor 12 bedden A(j) voor zijn locatie "Hôpital Sainte-Thérèse" vanaf 1 januari 2017 voor zes maanden hernieuwd.

Bij ministerieel besluit van 30 november 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 22/02/2017 numac 2017201034 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 23 en 31 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 22/02/2017 numac 2017201035 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 06 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 22/02/2017 numac 2017201033 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdelingen 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 en 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 02/12/2016 numac 2016003366 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot aanwijzing, bij de Federale Overheidsdienst Financiën, van de bevoegde hiërarchische meerderen voor de toepassing van artikel 78 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 06/02/2017 numac 2017010429 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Sensibilisering voor de technieken van goederenbehandeling- overeenkomst » gerangschikt op het niveau van het lager secundair doorstromingsonderwijs van het onder type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 08/02/2017 numac 2017040038 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de onderwijseenheid « Gebruik van ladders en steigers - overeenkomst » , gerangschikt op het niveau van het lager secundair doorstromingsonderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 23/01/2017 numac 2017030072 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de uitbetalingsregels voor de vergoedingen voor de opkoop van groenestroomcertificaten door de elektriciteitsdistributienetbeheerders, vermeld in artikel 6.4.14/2 van het Energiebesluit van 19 november 2010 sluiten wordt de voorlopige erkenning, toegekend aan de vereniging "wegnemen en transplanteren van organen" vanaf 30 juni 2016, voor zes maanden hernieuwd.

Deze erkenning heeft het nummer A/403.

Bij ministerieel besluit van 30 november 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 22/02/2017 numac 2017201034 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 23 en 31 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 22/02/2017 numac 2017201035 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 06 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 22/02/2017 numac 2017201033 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdelingen 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 en 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 02/12/2016 numac 2016003366 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot aanwijzing, bij de Federale Overheidsdienst Financiën, van de bevoegde hiërarchische meerderen voor de toepassing van artikel 78 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 06/02/2017 numac 2017010429 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Sensibilisering voor de technieken van goederenbehandeling- overeenkomst » gerangschikt op het niveau van het lager secundair doorstromingsonderwijs van het onder type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 08/02/2017 numac 2017040038 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de onderwijseenheid « Gebruik van ladders en steigers - overeenkomst » , gerangschikt op het niveau van het lager secundair doorstromingsonderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 23/01/2017 numac 2017030072 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de uitbetalingsregels voor de vergoedingen voor de opkoop van groenestroomcertificaten door de elektriciteitsdistributienetbeheerders, vermeld in artikel 6.4.14/2 van het Energiebesluit van 19 november 2010 sluiten wordt vanaf 30 november 2016 een tijdelijke erkenning van zes maanden verleend voor het netwerk voor "zeldzame ziektes" voor patiënten met zeldzame kankers.

Bij ministerieel besluit van 30 november 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 22/02/2017 numac 2017201034 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 23 en 31 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 22/02/2017 numac 2017201035 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 06 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 22/02/2017 numac 2017201033 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdelingen 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 en 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 02/12/2016 numac 2016003366 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot aanwijzing, bij de Federale Overheidsdienst Financiën, van de bevoegde hiërarchische meerderen voor de toepassing van artikel 78 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 06/02/2017 numac 2017010429 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Sensibilisering voor de technieken van goederenbehandeling- overeenkomst » gerangschikt op het niveau van het lager secundair doorstromingsonderwijs van het onder type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 08/02/2017 numac 2017040038 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de onderwijseenheid « Gebruik van ladders en steigers - overeenkomst » , gerangschikt op het niveau van het lager secundair doorstromingsonderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 23/01/2017 numac 2017030072 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de uitbetalingsregels voor de vergoedingen voor de opkoop van groenestroomcertificaten door de elektriciteitsdistributienetbeheerders, vermeld in artikel 6.4.14/2 van het Energiebesluit van 19 november 2010 sluiten wordt vanaf 30 november 2016 een tijdelijke erkenning van zes maanden verleend voor het netwerk voor "zeldzame ziektes" voor patiënten die een sikkelcelanemie vertonen of andere erfelijke aandoeningen van rode bloedcellen.

Bij ministerieel besluit van 30 november 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 22/02/2017 numac 2017201034 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 23 en 31 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 22/02/2017 numac 2017201035 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 06 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 22/02/2017 numac 2017201033 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdelingen 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 en 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 02/12/2016 numac 2016003366 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot aanwijzing, bij de Federale Overheidsdienst Financiën, van de bevoegde hiërarchische meerderen voor de toepassing van artikel 78 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 06/02/2017 numac 2017010429 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Sensibilisering voor de technieken van goederenbehandeling- overeenkomst » gerangschikt op het niveau van het lager secundair doorstromingsonderwijs van het onder type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 08/02/2017 numac 2017040038 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de onderwijseenheid « Gebruik van ladders en steigers - overeenkomst » , gerangschikt op het niveau van het lager secundair doorstromingsonderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 23/01/2017 numac 2017030072 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de uitbetalingsregels voor de vergoedingen voor de opkoop van groenestroomcertificaten door de elektriciteitsdistributienetbeheerders, vermeld in artikel 6.4.14/2 van het Energiebesluit van 19 november 2010 sluiten wordt vanaf 30 november 2016 een tijdelijke erkenning van zes maanden verleend voor het netwerk voor "zeldzame ziektes" voor patiënten die lijden aan een chronische intestinale insufficiëntie en andere zeldzame gastro-enterologische ziektes.

Bij ministerieel besluit van 30 november 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 22/02/2017 numac 2017201034 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 23 en 31 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 22/02/2017 numac 2017201035 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 06 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 22/02/2017 numac 2017201033 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdelingen 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 en 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 02/12/2016 numac 2016003366 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot aanwijzing, bij de Federale Overheidsdienst Financiën, van de bevoegde hiërarchische meerderen voor de toepassing van artikel 78 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 06/02/2017 numac 2017010429 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Sensibilisering voor de technieken van goederenbehandeling- overeenkomst » gerangschikt op het niveau van het lager secundair doorstromingsonderwijs van het onder type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 08/02/2017 numac 2017040038 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de onderwijseenheid « Gebruik van ladders en steigers - overeenkomst » , gerangschikt op het niveau van het lager secundair doorstromingsonderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 23/01/2017 numac 2017030072 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de uitbetalingsregels voor de vergoedingen voor de opkoop van groenestroomcertificaten door de elektriciteitsdistributienetbeheerders, vermeld in artikel 6.4.14/2 van het Energiebesluit van 19 november 2010 sluiten wordt vanaf 30 november 2016 een tijdelijke erkenning van zes maanden verleend voor het netwerk voor "zeldzame ziektes" voor patiënten die lijden aan het hypereosinofilisch syndroom en immunogemedieerde zeldzame ziektes.

Bij ministerieel besluit van 30 november 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 22/02/2017 numac 2017201034 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 23 en 31 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 22/02/2017 numac 2017201035 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 06 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 22/02/2017 numac 2017201033 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdelingen 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 en 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 02/12/2016 numac 2016003366 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot aanwijzing, bij de Federale Overheidsdienst Financiën, van de bevoegde hiërarchische meerderen voor de toepassing van artikel 78 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 06/02/2017 numac 2017010429 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Sensibilisering voor de technieken van goederenbehandeling- overeenkomst » gerangschikt op het niveau van het lager secundair doorstromingsonderwijs van het onder type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 08/02/2017 numac 2017040038 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de onderwijseenheid « Gebruik van ladders en steigers - overeenkomst » , gerangschikt op het niveau van het lager secundair doorstromingsonderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 23/01/2017 numac 2017030072 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de uitbetalingsregels voor de vergoedingen voor de opkoop van groenestroomcertificaten door de elektriciteitsdistributienetbeheerders, vermeld in artikel 6.4.14/2 van het Energiebesluit van 19 november 2010 sluiten wordt vanaf 30 november 2016 een tijdelijke erkenning van zes maanden verleend voor het netwerk voor "zeldzame ziektes" voor patiënten die lijden aan pulmonaire arteriële hypertensie.

Bij ministerieel besluit van 30 november 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 22/02/2017 numac 2017201034 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 23 en 31 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 22/02/2017 numac 2017201035 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 06 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 22/02/2017 numac 2017201033 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdelingen 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 en 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 02/12/2016 numac 2016003366 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot aanwijzing, bij de Federale Overheidsdienst Financiën, van de bevoegde hiërarchische meerderen voor de toepassing van artikel 78 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 06/02/2017 numac 2017010429 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Sensibilisering voor de technieken van goederenbehandeling- overeenkomst » gerangschikt op het niveau van het lager secundair doorstromingsonderwijs van het onder type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 08/02/2017 numac 2017040038 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de onderwijseenheid « Gebruik van ladders en steigers - overeenkomst » , gerangschikt op het niveau van het lager secundair doorstromingsonderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 23/01/2017 numac 2017030072 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de uitbetalingsregels voor de vergoedingen voor de opkoop van groenestroomcertificaten door de elektriciteitsdistributienetbeheerders, vermeld in artikel 6.4.14/2 van het Energiebesluit van 19 november 2010 sluiten wordt vanaf 30 november 2016 een tijdelijke erkenning van zes maanden verleend voor het netwerk voor "zeldzame ziektes" voor patiënten die lijden aan het hypereosinofilisch syndroom en immunogemedieerde zeldzame ziektes.

Bij ministerieel besluit van 30 november 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 22/02/2017 numac 2017201034 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 23 en 31 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 22/02/2017 numac 2017201035 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 06 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 22/02/2017 numac 2017201033 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdelingen 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 en 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 02/12/2016 numac 2016003366 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot aanwijzing, bij de Federale Overheidsdienst Financiën, van de bevoegde hiërarchische meerderen voor de toepassing van artikel 78 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 06/02/2017 numac 2017010429 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Sensibilisering voor de technieken van goederenbehandeling- overeenkomst » gerangschikt op het niveau van het lager secundair doorstromingsonderwijs van het onder type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 08/02/2017 numac 2017040038 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de onderwijseenheid « Gebruik van ladders en steigers - overeenkomst » , gerangschikt op het niveau van het lager secundair doorstromingsonderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 23/01/2017 numac 2017030072 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de uitbetalingsregels voor de vergoedingen voor de opkoop van groenestroomcertificaten door de elektriciteitsdistributienetbeheerders, vermeld in artikel 6.4.14/2 van het Energiebesluit van 19 november 2010 sluiten wordt vanaf 30 november 2016 een tijdelijke erkenning van zes maanden verleend voor het netwerk voor "zeldzame ziektes" voor patiënten die lijden aan porfyrie.

Bij ministerieel besluit van 30 november 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 22/02/2017 numac 2017201034 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 23 en 31 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 22/02/2017 numac 2017201035 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 06 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 22/02/2017 numac 2017201033 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdelingen 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 en 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 02/12/2016 numac 2016003366 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot aanwijzing, bij de Federale Overheidsdienst Financiën, van de bevoegde hiërarchische meerderen voor de toepassing van artikel 78 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 06/02/2017 numac 2017010429 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Sensibilisering voor de technieken van goederenbehandeling- overeenkomst » gerangschikt op het niveau van het lager secundair doorstromingsonderwijs van het onder type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 08/02/2017 numac 2017040038 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de onderwijseenheid « Gebruik van ladders en steigers - overeenkomst » , gerangschikt op het niveau van het lager secundair doorstromingsonderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 23/01/2017 numac 2017030072 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de uitbetalingsregels voor de vergoedingen voor de opkoop van groenestroomcertificaten door de elektriciteitsdistributienetbeheerders, vermeld in artikel 6.4.14/2 van het Energiebesluit van 19 november 2010 sluiten wordt vanaf 30 november 2016 een tijdelijke erkenning van zes maanden verleend voor het netwerk voor "zeldzame ziektes" voor patiënten die lijden aan diffuse interstitiële longaandoening.

Bij ministerieel besluit van 30 november 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 22/02/2017 numac 2017201034 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 23 en 31 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 22/02/2017 numac 2017201035 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 06 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 22/02/2017 numac 2017201033 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdelingen 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 en 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 02/12/2016 numac 2016003366 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot aanwijzing, bij de Federale Overheidsdienst Financiën, van de bevoegde hiërarchische meerderen voor de toepassing van artikel 78 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 06/02/2017 numac 2017010429 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Sensibilisering voor de technieken van goederenbehandeling- overeenkomst » gerangschikt op het niveau van het lager secundair doorstromingsonderwijs van het onder type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 08/02/2017 numac 2017040038 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de onderwijseenheid « Gebruik van ladders en steigers - overeenkomst » , gerangschikt op het niveau van het lager secundair doorstromingsonderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 23/01/2017 numac 2017030072 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de uitbetalingsregels voor de vergoedingen voor de opkoop van groenestroomcertificaten door de elektriciteitsdistributienetbeheerders, vermeld in artikel 6.4.14/2 van het Energiebesluit van 19 november 2010 sluiten wordt vanaf 30 november 2016 een tijdelijke erkenning van zes maanden verleend voor het netwerk voor "zeldzame ziektes" voor patiënten die lijden aan zeldzame oogziektes.

Bij ministerieel besluit van 30 november 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 22/02/2017 numac 2017201034 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 23 en 31 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 22/02/2017 numac 2017201035 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 06 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 22/02/2017 numac 2017201033 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdelingen 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 en 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 02/12/2016 numac 2016003366 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot aanwijzing, bij de Federale Overheidsdienst Financiën, van de bevoegde hiërarchische meerderen voor de toepassing van artikel 78 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 06/02/2017 numac 2017010429 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Sensibilisering voor de technieken van goederenbehandeling- overeenkomst » gerangschikt op het niveau van het lager secundair doorstromingsonderwijs van het onder type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 08/02/2017 numac 2017040038 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de onderwijseenheid « Gebruik van ladders en steigers - overeenkomst » , gerangschikt op het niveau van het lager secundair doorstromingsonderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 23/01/2017 numac 2017030072 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de uitbetalingsregels voor de vergoedingen voor de opkoop van groenestroomcertificaten door de elektriciteitsdistributienetbeheerders, vermeld in artikel 6.4.14/2 van het Energiebesluit van 19 november 2010 sluiten wordt vanaf 30 november 2016 een tijdelijke erkenning van zes maanden verleend voor het netwerk voor "zeldzame ziektes" voor patiënten die lijden aan zeldzame neurologische ziektes.

Bij ministerieel besluit van 30 november 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 22/02/2017 numac 2017201034 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 23 en 31 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 22/02/2017 numac 2017201035 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 06 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 22/02/2017 numac 2017201033 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdelingen 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 en 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 02/12/2016 numac 2016003366 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot aanwijzing, bij de Federale Overheidsdienst Financiën, van de bevoegde hiërarchische meerderen voor de toepassing van artikel 78 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 06/02/2017 numac 2017010429 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Sensibilisering voor de technieken van goederenbehandeling- overeenkomst » gerangschikt op het niveau van het lager secundair doorstromingsonderwijs van het onder type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 08/02/2017 numac 2017040038 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de onderwijseenheid « Gebruik van ladders en steigers - overeenkomst » , gerangschikt op het niveau van het lager secundair doorstromingsonderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 23/01/2017 numac 2017030072 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de uitbetalingsregels voor de vergoedingen voor de opkoop van groenestroomcertificaten door de elektriciteitsdistributienetbeheerders, vermeld in artikel 6.4.14/2 van het Energiebesluit van 19 november 2010 sluiten wordt vanaf 30 november 2016 een tijdelijke erkenning van zes maanden verleend voor het netwerk voor "zeldzame ziektes" voor patiënten die lijden aan mucoviscidose.

Bij ministerieel besluit van 30 november 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 22/02/2017 numac 2017201034 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 23 en 31 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 22/02/2017 numac 2017201035 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 06 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 22/02/2017 numac 2017201033 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdelingen 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 en 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 02/12/2016 numac 2016003366 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot aanwijzing, bij de Federale Overheidsdienst Financiën, van de bevoegde hiërarchische meerderen voor de toepassing van artikel 78 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 06/02/2017 numac 2017010429 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Sensibilisering voor de technieken van goederenbehandeling- overeenkomst » gerangschikt op het niveau van het lager secundair doorstromingsonderwijs van het onder type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 08/02/2017 numac 2017040038 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de onderwijseenheid « Gebruik van ladders en steigers - overeenkomst » , gerangschikt op het niveau van het lager secundair doorstromingsonderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 23/01/2017 numac 2017030072 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de uitbetalingsregels voor de vergoedingen voor de opkoop van groenestroomcertificaten door de elektriciteitsdistributienetbeheerders, vermeld in artikel 6.4.14/2 van het Energiebesluit van 19 november 2010 sluiten wordt vanaf 30 november 2016 een tijdelijke erkenning van zes maanden verleend voor het netwerk voor "zeldzame ziektes" voor patiënten die lijden aan zeldzame neuromusculaire ziektes.

Bij ministerieel besluit van 30 november 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 22/02/2017 numac 2017201034 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 23 en 31 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 22/02/2017 numac 2017201035 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 06 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 22/02/2017 numac 2017201033 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdelingen 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 en 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 02/12/2016 numac 2016003366 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot aanwijzing, bij de Federale Overheidsdienst Financiën, van de bevoegde hiërarchische meerderen voor de toepassing van artikel 78 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 06/02/2017 numac 2017010429 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Sensibilisering voor de technieken van goederenbehandeling- overeenkomst » gerangschikt op het niveau van het lager secundair doorstromingsonderwijs van het onder type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 08/02/2017 numac 2017040038 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de onderwijseenheid « Gebruik van ladders en steigers - overeenkomst » , gerangschikt op het niveau van het lager secundair doorstromingsonderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 23/01/2017 numac 2017030072 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de uitbetalingsregels voor de vergoedingen voor de opkoop van groenestroomcertificaten door de elektriciteitsdistributienetbeheerders, vermeld in artikel 6.4.14/2 van het Energiebesluit van 19 november 2010 sluiten wordt vanaf 30 november 2016 een tijdelijke erkenning van zes maanden verleend voor het netwerk voor "zeldzame ziektes" voor patiënten die lijden aan erfelijke ataxie.

Bij ministerieel besluit van 30 november 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 22/02/2017 numac 2017201034 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 23 en 31 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 22/02/2017 numac 2017201035 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 06 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 22/02/2017 numac 2017201033 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdelingen 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 en 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 02/12/2016 numac 2016003366 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot aanwijzing, bij de Federale Overheidsdienst Financiën, van de bevoegde hiërarchische meerderen voor de toepassing van artikel 78 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 06/02/2017 numac 2017010429 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Sensibilisering voor de technieken van goederenbehandeling- overeenkomst » gerangschikt op het niveau van het lager secundair doorstromingsonderwijs van het onder type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 08/02/2017 numac 2017040038 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de onderwijseenheid « Gebruik van ladders en steigers - overeenkomst » , gerangschikt op het niveau van het lager secundair doorstromingsonderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 23/01/2017 numac 2017030072 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de uitbetalingsregels voor de vergoedingen voor de opkoop van groenestroomcertificaten door de elektriciteitsdistributienetbeheerders, vermeld in artikel 6.4.14/2 van het Energiebesluit van 19 november 2010 sluiten wordt vanaf 30 november 2016 een tijdelijke erkenning van zes maanden verleend voor het netwerk voor "zeldzame ziektes" Saint-Luc/UCL voor patiënten die lijden aan erfelijke stofwisselingsziektes.

Bij ministerieel besluit van 30 november 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 22/02/2017 numac 2017201034 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 23 en 31 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 22/02/2017 numac 2017201035 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 06 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 22/02/2017 numac 2017201033 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdelingen 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 en 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 02/12/2016 numac 2016003366 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot aanwijzing, bij de Federale Overheidsdienst Financiën, van de bevoegde hiërarchische meerderen voor de toepassing van artikel 78 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 06/02/2017 numac 2017010429 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Sensibilisering voor de technieken van goederenbehandeling- overeenkomst » gerangschikt op het niveau van het lager secundair doorstromingsonderwijs van het onder type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 08/02/2017 numac 2017040038 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de onderwijseenheid « Gebruik van ladders en steigers - overeenkomst » , gerangschikt op het niveau van het lager secundair doorstromingsonderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 23/01/2017 numac 2017030072 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de uitbetalingsregels voor de vergoedingen voor de opkoop van groenestroomcertificaten door de elektriciteitsdistributienetbeheerders, vermeld in artikel 6.4.14/2 van het Energiebesluit van 19 november 2010 sluiten wordt vanaf 30 november 2016 een tijdelijke erkenning van zes maanden verleend voor het netwerk voor "zeldzame ziektes" voor patiënten die lijden aan neuromusculaire ziektes.

Bij ministerieel besluit van 30 november 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 22/02/2017 numac 2017201034 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 23 en 31 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 22/02/2017 numac 2017201035 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 06 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 22/02/2017 numac 2017201033 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdelingen 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 en 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 02/12/2016 numac 2016003366 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot aanwijzing, bij de Federale Overheidsdienst Financiën, van de bevoegde hiërarchische meerderen voor de toepassing van artikel 78 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 06/02/2017 numac 2017010429 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Sensibilisering voor de technieken van goederenbehandeling- overeenkomst » gerangschikt op het niveau van het lager secundair doorstromingsonderwijs van het onder type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 08/02/2017 numac 2017040038 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de onderwijseenheid « Gebruik van ladders en steigers - overeenkomst » , gerangschikt op het niveau van het lager secundair doorstromingsonderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 23/01/2017 numac 2017030072 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de uitbetalingsregels voor de vergoedingen voor de opkoop van groenestroomcertificaten door de elektriciteitsdistributienetbeheerders, vermeld in artikel 6.4.14/2 van het Energiebesluit van 19 november 2010 sluiten wordt vanaf 30 november 2016 een tijdelijke erkenning van zes maanden verleend voor het netwerk voor "zeldzame ziektes" Saint-Luc/UCL voor patiënten die lijden aan mucoviscidose.

Bij ministerieel besluit van 30 november 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 22/02/2017 numac 2017201034 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 23 en 31 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 22/02/2017 numac 2017201035 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 06 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 22/02/2017 numac 2017201033 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdelingen 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 en 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 02/12/2016 numac 2016003366 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot aanwijzing, bij de Federale Overheidsdienst Financiën, van de bevoegde hiërarchische meerderen voor de toepassing van artikel 78 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 06/02/2017 numac 2017010429 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Sensibilisering voor de technieken van goederenbehandeling- overeenkomst » gerangschikt op het niveau van het lager secundair doorstromingsonderwijs van het onder type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 08/02/2017 numac 2017040038 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de onderwijseenheid « Gebruik van ladders en steigers - overeenkomst » , gerangschikt op het niveau van het lager secundair doorstromingsonderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 23/01/2017 numac 2017030072 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de uitbetalingsregels voor de vergoedingen voor de opkoop van groenestroomcertificaten door de elektriciteitsdistributienetbeheerders, vermeld in artikel 6.4.14/2 van het Energiebesluit van 19 november 2010 sluiten wordt vanaf 30 november 2016 een tijdelijke erkenning van zes maanden verleend voor het netwerk voor "zeldzame ziektes" Saint-Paul/UCL voor patiënten die lijden aan hemofilie.

Bij ministerieel besluit van 1 december 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/12/2016 pub. 12/01/2017 numac 2016036679 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 2 van het ministerieel besluit van 21 april 2016 tot bepaling van de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg die in aanmerking komen voor subsidiëring van aanvullende thuiszorg en tot bepaling van type ministerieel besluit prom. 01/12/2016 pub. 24/02/2017 numac 2017201040 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 16 en programma 02 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 01/12/2016 pub. 16/12/2016 numac 2016022479 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 juni 1990 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering in de verpleegdagprijs in geval van opneming in een ziekenhuis in het buitenland type ministerieel besluit prom. 01/12/2016 pub. 23/02/2017 numac 2017201038 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en programma 21 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 01/12/2016 pub. 24/02/2017 numac 2017201041 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdelingen 32 en 34 en programma's 11 en 21 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 01/12/2016 pub. 09/12/2016 numac 2016206112 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Beheerscomité van het "Fonds social Maribel" voor de Overheidssector type ministerieel besluit prom. 01/12/2016 pub. 23/02/2017 numac 2017201039 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 12 van organisatieafdeling 13, programma's 03 en 31 van organisatieafdeling 16 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor type ministerieel besluit prom. 01/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016031822 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 september 2016 betreffende de stage eerste werkervaring sluiten wordt een erkenning verleend aan de "Cliniques universitaires Saint-Luc" voor de zorgprogramma's "cardiale pathologie" A en B te rekenen van dit besluit tot 31 december 2019.

Deze erkenning heeft het nummer A/403.

Bij ministerieel besluit van 1 december 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/12/2016 pub. 12/01/2017 numac 2016036679 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 2 van het ministerieel besluit van 21 april 2016 tot bepaling van de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg die in aanmerking komen voor subsidiëring van aanvullende thuiszorg en tot bepaling van type ministerieel besluit prom. 01/12/2016 pub. 24/02/2017 numac 2017201040 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 16 en programma 02 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 01/12/2016 pub. 16/12/2016 numac 2016022479 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 juni 1990 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering in de verpleegdagprijs in geval van opneming in een ziekenhuis in het buitenland type ministerieel besluit prom. 01/12/2016 pub. 23/02/2017 numac 2017201038 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en programma 21 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 01/12/2016 pub. 24/02/2017 numac 2017201041 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdelingen 32 en 34 en programma's 11 en 21 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 01/12/2016 pub. 09/12/2016 numac 2016206112 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Beheerscomité van het "Fonds social Maribel" voor de Overheidssector type ministerieel besluit prom. 01/12/2016 pub. 23/02/2017 numac 2017201039 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 12 van organisatieafdeling 13, programma's 03 en 31 van organisatieafdeling 16 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor type ministerieel besluit prom. 01/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016031822 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 september 2016 betreffende de stage eerste werkervaring sluiten wordt een erkenning verleend aan de "CHU UCL Namur" voor de zorgprogramma's "cardiale pathologie" A en B te rekenen van dit besluit tot 31 december 2019.

Deze erkenning heeft het nummer A/039.

Bij ministerieel besluit van 1 december 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/12/2016 pub. 12/01/2017 numac 2016036679 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 2 van het ministerieel besluit van 21 april 2016 tot bepaling van de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg die in aanmerking komen voor subsidiëring van aanvullende thuiszorg en tot bepaling van type ministerieel besluit prom. 01/12/2016 pub. 24/02/2017 numac 2017201040 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 16 en programma 02 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 01/12/2016 pub. 16/12/2016 numac 2016022479 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 juni 1990 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering in de verpleegdagprijs in geval van opneming in een ziekenhuis in het buitenland type ministerieel besluit prom. 01/12/2016 pub. 23/02/2017 numac 2017201038 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en programma 21 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 01/12/2016 pub. 24/02/2017 numac 2017201041 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdelingen 32 en 34 en programma's 11 en 21 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 01/12/2016 pub. 09/12/2016 numac 2016206112 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Beheerscomité van het "Fonds social Maribel" voor de Overheidssector type ministerieel besluit prom. 01/12/2016 pub. 23/02/2017 numac 2017201039 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 12 van organisatieafdeling 13, programma's 03 en 31 van organisatieafdeling 16 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor type ministerieel besluit prom. 01/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016031822 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 september 2016 betreffende de stage eerste werkervaring sluiten wordt een erkenning verleend aan het "Centre hospitalier universitaire" van Luik voor de zorgprogramma's "cardiale pathologie" A en B te rekenen van dit besluit tot 31 december 2019.

Deze erkenning heeft het nummer A/707.

Bij ministerieel besluit van 7 december 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016021094 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 april 2013 betreffende de samenstelling van de directieraad van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika type ministerieel besluit prom. 07/12/2016 pub. 27/01/2017 numac 2017020089 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikelen 1 en 2 van het ministerieel besluit van 26 juli 2011 tot erkenning van centra voor varkens ter uitvoering van artikelen 35 en 59, § 2, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010 type ministerieel besluit prom. 07/12/2016 pub. 28/02/2017 numac 2017201160 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 31, 32 en 33 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 07/12/2016 pub. 28/02/2017 numac 2017201161 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11 en 31 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 07/12/2016 pub. 09/12/2016 numac 2016003445 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot hernieuwing van de erkenning van een gecentraliseerd systeem voor het lenen en het ontlenen van financiële instrumenten genomen in uitvoering van artikelen 735 tot 7312 van het KB/WIB 92 tot vaststelling van sluiten wordt een erkenning verleend voor de uitbreiding van de zorgprogramma's "cardiale pathologie" B1 en B2 op de locatie "Centre hospitalier de l'Ardenne" van intercommunale Vivalia vanaf het volledige zorgprogramma "cardiale pathologie" B van het "CHU UCL" Namen te rekenen van 7 december 2016 tot en met 31 december 2019.

Deze erkenning heeft het nummer A/039.

Bij ministerieel besluit van 1 december 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/12/2016 pub. 12/01/2017 numac 2016036679 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 2 van het ministerieel besluit van 21 april 2016 tot bepaling van de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg die in aanmerking komen voor subsidiëring van aanvullende thuiszorg en tot bepaling van type ministerieel besluit prom. 01/12/2016 pub. 24/02/2017 numac 2017201040 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 16 en programma 02 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 01/12/2016 pub. 16/12/2016 numac 2016022479 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 juni 1990 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering in de verpleegdagprijs in geval van opneming in een ziekenhuis in het buitenland type ministerieel besluit prom. 01/12/2016 pub. 23/02/2017 numac 2017201038 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en programma 21 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 01/12/2016 pub. 24/02/2017 numac 2017201041 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdelingen 32 en 34 en programma's 11 en 21 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 01/12/2016 pub. 09/12/2016 numac 2016206112 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Beheerscomité van het "Fonds social Maribel" voor de Overheidssector type ministerieel besluit prom. 01/12/2016 pub. 23/02/2017 numac 2017201039 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 12 van organisatieafdeling 13, programma's 03 en 31 van organisatieafdeling 16 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor type ministerieel besluit prom. 01/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016031822 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 september 2016 betreffende de stage eerste werkervaring sluiten wordt een erkenning verleend aan het samenwerkingsverband tussen het CHU van Luik en de "Cliniques du Sud Luxembourg" van intercommunale Vivalia voor de gezamenlijke uitbating van een zorgprogramma "cardiale pathologie" B te rekenen van 7 december 2016 tot 31 december 2019.

Bij ministerieel besluit van 7 december 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016021094 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 april 2013 betreffende de samenstelling van de directieraad van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika type ministerieel besluit prom. 07/12/2016 pub. 27/01/2017 numac 2017020089 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikelen 1 en 2 van het ministerieel besluit van 26 juli 2011 tot erkenning van centra voor varkens ter uitvoering van artikelen 35 en 59, § 2, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010 type ministerieel besluit prom. 07/12/2016 pub. 28/02/2017 numac 2017201160 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 31, 32 en 33 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 07/12/2016 pub. 28/02/2017 numac 2017201161 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11 en 31 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 07/12/2016 pub. 09/12/2016 numac 2016003445 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot hernieuwing van de erkenning van een gecentraliseerd systeem voor het lenen en het ontlenen van financiële instrumenten genomen in uitvoering van artikelen 735 tot 7312 van het KB/WIB 92 tot vaststelling van sluiten wordt een erkenning verleend aan het samenwerkingsverband tussen het CHU-UCL van Namen en "CHWAPI" voor de gezamenlijke uitbating van een zorgprogramma "cardiale pathologie" B te rekenen van 7 december 2016 tot 31 december 2019.

Bij ministerieel besluit van 7 december 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016021094 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 april 2013 betreffende de samenstelling van de directieraad van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika type ministerieel besluit prom. 07/12/2016 pub. 27/01/2017 numac 2017020089 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikelen 1 en 2 van het ministerieel besluit van 26 juli 2011 tot erkenning van centra voor varkens ter uitvoering van artikelen 35 en 59, § 2, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010 type ministerieel besluit prom. 07/12/2016 pub. 28/02/2017 numac 2017201160 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 31, 32 en 33 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 07/12/2016 pub. 28/02/2017 numac 2017201161 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11 en 31 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 07/12/2016 pub. 09/12/2016 numac 2016003445 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot hernieuwing van de erkenning van een gecentraliseerd systeem voor het lenen en het ontlenen van financiële instrumenten genomen in uitvoering van artikelen 735 tot 7312 van het KB/WIB 92 tot vaststelling van sluiten wordt een erkenning verleend aan het samenwerkingsverband tussen het CHU-UCL van Namen en het "Centre hospitalier de l'Ardenne" van intercommunale Vivalia voor de gezamenlijke uitbating van een zorgprogramma "cardiale pathologie" B te rekenen van 7 december 2016 tot 31 december 2019.

Bij ministerieel besluit van 7 december 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016021094 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 april 2013 betreffende de samenstelling van de directieraad van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika type ministerieel besluit prom. 07/12/2016 pub. 27/01/2017 numac 2017020089 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikelen 1 en 2 van het ministerieel besluit van 26 juli 2011 tot erkenning van centra voor varkens ter uitvoering van artikelen 35 en 59, § 2, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010 type ministerieel besluit prom. 07/12/2016 pub. 28/02/2017 numac 2017201160 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 31, 32 en 33 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 07/12/2016 pub. 28/02/2017 numac 2017201161 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11 en 31 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 07/12/2016 pub. 09/12/2016 numac 2016003445 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot hernieuwing van de erkenning van een gecentraliseerd systeem voor het lenen en het ontlenen van financiële instrumenten genomen in uitvoering van artikelen 735 tot 7312 van het KB/WIB 92 tot vaststelling van sluiten wordt een erkenning verleend aan het netwerk cardiale pathologie "Belgian South Cardiological Network" te rekenen van 7 december 2016 tot 31 december 2019.

Bij ministerieel besluit van 7 december 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016021094 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 april 2013 betreffende de samenstelling van de directieraad van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika type ministerieel besluit prom. 07/12/2016 pub. 27/01/2017 numac 2017020089 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikelen 1 en 2 van het ministerieel besluit van 26 juli 2011 tot erkenning van centra voor varkens ter uitvoering van artikelen 35 en 59, § 2, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010 type ministerieel besluit prom. 07/12/2016 pub. 28/02/2017 numac 2017201160 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 31, 32 en 33 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 07/12/2016 pub. 28/02/2017 numac 2017201161 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11 en 31 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 07/12/2016 pub. 09/12/2016 numac 2016003445 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot hernieuwing van de erkenning van een gecentraliseerd systeem voor het lenen en het ontlenen van financiële instrumenten genomen in uitvoering van artikelen 735 tot 7312 van het KB/WIB 92 tot vaststelling van sluiten wordt een erkenning verleend aan het netwerk cardiale pathologie van de zone Moeskroen-Estaimpuis te rekenen van 7 december 2016 tot 31 december 2019.

Bij ministerieel besluit van 7 december 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016021094 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 april 2013 betreffende de samenstelling van de directieraad van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika type ministerieel besluit prom. 07/12/2016 pub. 27/01/2017 numac 2017020089 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikelen 1 en 2 van het ministerieel besluit van 26 juli 2011 tot erkenning van centra voor varkens ter uitvoering van artikelen 35 en 59, § 2, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010 type ministerieel besluit prom. 07/12/2016 pub. 28/02/2017 numac 2017201160 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 31, 32 en 33 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 07/12/2016 pub. 28/02/2017 numac 2017201161 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11 en 31 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 07/12/2016 pub. 09/12/2016 numac 2016003445 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot hernieuwing van de erkenning van een gecentraliseerd systeem voor het lenen en het ontlenen van financiële instrumenten genomen in uitvoering van artikelen 735 tot 7312 van het KB/WIB 92 tot vaststelling van sluiten wordt een erkenning verleend aan het netwerk cardiale pathologie van de zone Waals-Brabant/Centre/Mons Borinage te rekenen van 7 december 2016 tot 31 december 2019.

Bij ministerieel besluit van 7 december 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016021094 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 april 2013 betreffende de samenstelling van de directieraad van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika type ministerieel besluit prom. 07/12/2016 pub. 27/01/2017 numac 2017020089 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikelen 1 en 2 van het ministerieel besluit van 26 juli 2011 tot erkenning van centra voor varkens ter uitvoering van artikelen 35 en 59, § 2, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010 type ministerieel besluit prom. 07/12/2016 pub. 28/02/2017 numac 2017201160 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 31, 32 en 33 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 07/12/2016 pub. 28/02/2017 numac 2017201161 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11 en 31 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 07/12/2016 pub. 09/12/2016 numac 2016003445 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot hernieuwing van de erkenning van een gecentraliseerd systeem voor het lenen en het ontlenen van financiële instrumenten genomen in uitvoering van artikelen 735 tot 7312 van het KB/WIB 92 tot vaststelling van sluiten wordt een erkenning verleend aan het netwerk "cardiale pathologie" van de zone Doornik te rekenen van 7 december 2016 tot 31 december 2019.

Bij ministerieel besluit van 8 december 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/12/2016 pub. 15/12/2016 numac 2016029598 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van de verboden stoffen en methoden voor het jaar 2017 type ministerieel besluit prom. 08/12/2016 pub. 09/01/2017 numac 2017020005 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 3 april 2015 tot het verlenen van subsidies voor beheerovereenkomsten met toepassing van Verordening nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 dec type ministerieel besluit prom. 08/12/2016 pub. 16/12/2016 numac 2016036640 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verboden lijst, vermeld in artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 houdende uitvoering van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 type ministerieel besluit prom. 08/12/2016 pub. 23/12/2016 numac 2016007495 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de toewijzing van bevoegdheid inzake personeelsgebonden materies van het Koninklijk museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis sluiten wordt een erkenning verleend aan het universitaire cardiaal netwerk van de Euroregio te rekenen van 8 december 2016 tot 31 december 2019.

Bij ministerieel besluit van 8 december 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/12/2016 pub. 15/12/2016 numac 2016029598 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van de verboden stoffen en methoden voor het jaar 2017 type ministerieel besluit prom. 08/12/2016 pub. 09/01/2017 numac 2017020005 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 3 april 2015 tot het verlenen van subsidies voor beheerovereenkomsten met toepassing van Verordening nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 dec type ministerieel besluit prom. 08/12/2016 pub. 16/12/2016 numac 2016036640 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verboden lijst, vermeld in artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 houdende uitvoering van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 type ministerieel besluit prom. 08/12/2016 pub. 23/12/2016 numac 2016007495 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de toewijzing van bevoegdheid inzake personeelsgebonden materies van het Koninklijk museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis sluiten wordt een erkenning verleend aan het netwerk Brusselse zone - Henegouwen te rekenen van 8 december 2016 tot 31 december 2019.

Bij ministerieel besluit van 8 december 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/12/2016 pub. 15/12/2016 numac 2016029598 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van de verboden stoffen en methoden voor het jaar 2017 type ministerieel besluit prom. 08/12/2016 pub. 09/01/2017 numac 2017020005 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 3 april 2015 tot het verlenen van subsidies voor beheerovereenkomsten met toepassing van Verordening nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 dec type ministerieel besluit prom. 08/12/2016 pub. 16/12/2016 numac 2016036640 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verboden lijst, vermeld in artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 houdende uitvoering van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 type ministerieel besluit prom. 08/12/2016 pub. 23/12/2016 numac 2016007495 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de toewijzing van bevoegdheid inzake personeelsgebonden materies van het Koninklijk museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis sluiten wordt een erkenning verleend aan het netwerk cardiale pathologie van het arrondissement Namen te rekenen van 8 december 2016 tot 31 december 2019.

Bij ministerieel besluit van 8 december 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/12/2016 pub. 15/12/2016 numac 2016029598 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van de verboden stoffen en methoden voor het jaar 2017 type ministerieel besluit prom. 08/12/2016 pub. 09/01/2017 numac 2017020005 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 3 april 2015 tot het verlenen van subsidies voor beheerovereenkomsten met toepassing van Verordening nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 dec type ministerieel besluit prom. 08/12/2016 pub. 16/12/2016 numac 2016036640 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verboden lijst, vermeld in artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 houdende uitvoering van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 type ministerieel besluit prom. 08/12/2016 pub. 23/12/2016 numac 2016007495 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de toewijzing van bevoegdheid inzake personeelsgebonden materies van het Koninklijk museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis sluiten wordt een erkenning verleend aan het netwerk cardiale pathologie van het arrondissement Neufchâteau te rekenen van 8 december 2016 tot 31 december 2019.

Bij ministerieel besluit van 8 december 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/12/2016 pub. 15/12/2016 numac 2016029598 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van de verboden stoffen en methoden voor het jaar 2017 type ministerieel besluit prom. 08/12/2016 pub. 09/01/2017 numac 2017020005 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 3 april 2015 tot het verlenen van subsidies voor beheerovereenkomsten met toepassing van Verordening nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 dec type ministerieel besluit prom. 08/12/2016 pub. 16/12/2016 numac 2016036640 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verboden lijst, vermeld in artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 houdende uitvoering van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 type ministerieel besluit prom. 08/12/2016 pub. 23/12/2016 numac 2016007495 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de toewijzing van bevoegdheid inzake personeelsgebonden materies van het Koninklijk museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis sluiten wordt een erkenning verleend aan het samenwerkingsverband tussen het CHU en het CHC, allebei te Luik, voor de gezamenlijke uitbating van een zorgprogramma "cardiale pathologie" B te rekenen van 8 december 2016 tot 31 december 2019.

Bij ministerieel besluit van 8 december 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/12/2016 pub. 15/12/2016 numac 2016029598 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van de verboden stoffen en methoden voor het jaar 2017 type ministerieel besluit prom. 08/12/2016 pub. 09/01/2017 numac 2017020005 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 3 april 2015 tot het verlenen van subsidies voor beheerovereenkomsten met toepassing van Verordening nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 dec type ministerieel besluit prom. 08/12/2016 pub. 16/12/2016 numac 2016036640 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verboden lijst, vermeld in artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 houdende uitvoering van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 type ministerieel besluit prom. 08/12/2016 pub. 23/12/2016 numac 2016007495 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de toewijzing van bevoegdheid inzake personeelsgebonden materies van het Koninklijk museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis sluiten wordt voor een duur van zes maanden, ingaand op 1 oktober 2016, de voorlopige erkenning voor de dialysedienst van de ziekenhuiscentra Jolimont in Haine-Saint-Paul (A/146) en het ziekenhuis van Warquignies (locatie Boussu) verlengd.

Bij ministerieel besluit van 30 december 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016009646 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 oktober 1972 betreffende de uitvoering van de artikelen 221, 223 en 227 van het Gerechtelijk Wetboek sluiten worden aan het samenwerkingsverband van de ziekenhuizen "Centre hospitalier de Mouscron" te Moeskroen, "Centre hospitalier Wallonie Picarde (CHWAPI)" en "EpiCURA" een inschrijving in de programmering en een voorlopige erkenning toegekend voor de duur van één jaar (twee maal zes maanden) ingaand op 1 januari 2017 voor een PET-centrum en een PET-scanner in het CHWAPI te Doornik..

Bij ministerieel besluit van 30 april 2016 wordt de VZW "Maison médicale jumétoise", voor een onbepaalde duur erkend als geïntegreerde gezondheidsvereniging,vanaf 1 januari 2017.

Deze erkenning heeft het nummer 069.

Bij ministerieel besluit van 30 december 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016009646 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 oktober 1972 betreffende de uitvoering van de artikelen 221, 223 en 227 van het Gerechtelijk Wetboek sluiten wordt de VZW "Soins intégrés de la Neuville", voor een onbepaalde duur erkend als geïntegreerde gezondheidsvereniging, vanaf 1 januari 2017.

Deze erkenning heeft het nummer 070.

Bij ministerieel besluit van 30 december 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016009646 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 oktober 1972 betreffende de uitvoering van de artikelen 221, 223 en 227 van het Gerechtelijk Wetboek sluiten wordt de VZW "Maison de santé Espace Avicenne", voor een onbepaalde duur erkend als geïntegreerde gezondheidsvereniging,vanaf 1 januari 2017.

Deze erkenning heeft het nummer 071.

Bij ministerieel besluit van 30 december 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016009646 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 oktober 1972 betreffende de uitvoering van de artikelen 221, 223 en 227 van het Gerechtelijk Wetboek sluiten wordt de VZW "Maison médicale Le Brasero", voor een onbepaalde duur erkend als geïntegreerde gezondheidsvereniging,vanaf 1 januari 2017.

Deze erkenning heeft het nummer 072.

Bij ministerieel besluit van 30 december 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016009646 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 oktober 1972 betreffende de uitvoering van de artikelen 221, 223 en 227 van het Gerechtelijk Wetboek sluiten wordt de VZW "Maison médicale La Poudrière", voor een onbepaalde duur erkend als geïntegreerde gezondheidsvereniging, vanaf 1 januari 2017.

Deze erkenning heeft het nummer 073.

Bij ministerieel besluit van 30 december 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016009646 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 oktober 1972 betreffende de uitvoering van de artikelen 221, 223 en 227 van het Gerechtelijk Wetboek sluiten wordt de VZW "Stéthoplus ASBL", voor een onbepaalde duur erkend als geïntegreerde gezondheidsvereniging, vanaf 1 januari 2017.

Deze erkenning heeft het nummer 074.


begin


Publicatie : 2017-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^