Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 05 april 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Gezondheid Bij ministerieel besluit van 8 december 2016 wordt wat volgt beslist : - 67 bedden worden vanaf 15 november 2016 gesloten in het « Centre hospitalier EpiCURA (Sites Baudour-Hornu) », gelegen route de Mons 63(...) - vanaf 16 november 201

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017201659
pub.
05/04/2017
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017201659

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Gezondheid Bij ministerieel besluit van 8 december 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/12/2016 pub. 15/12/2016 numac 2016029598 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van de verboden stoffen en methoden voor het jaar 2017 type ministerieel besluit prom. 08/12/2016 pub. 09/01/2017 numac 2017020005 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 3 april 2015 tot het verlenen van subsidies voor beheerovereenkomsten met toepassing van Verordening nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 dec type ministerieel besluit prom. 08/12/2016 pub. 16/12/2016 numac 2016036640 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verboden lijst, vermeld in artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 houdende uitvoering van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 type ministerieel besluit prom. 08/12/2016 pub. 23/12/2016 numac 2016007495 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de toewijzing van bevoegdheid inzake personeelsgebonden materies van het Koninklijk museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis sluiten wordt wat volgt beslist : - 67 bedden (5C, 30D, 10E et 22M) worden vanaf 15 november 2016 gesloten in het « Centre hospitalier EpiCURA (Sites Baudour-Hornu) », gelegen route de Mons 63, te 7301 Hornu (A/410). - vanaf 16 november 2016 wordt het aantal erkende bedden van het « Centre hospitalier EpiCURA (Sites Baudour-Hornu) » vastgesteld op 572 bedden ingedeeld in 151 C, 154 D, 30 C+D, 17 C-D-I, 20 E, 92 G, 20 M, 48 Sp (Sp-neurologie). 30 A en 10 a(j).

Bij ministerieel besluit van 8 december 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/12/2016 pub. 15/12/2016 numac 2016029598 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van de verboden stoffen en methoden voor het jaar 2017 type ministerieel besluit prom. 08/12/2016 pub. 09/01/2017 numac 2017020005 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 3 april 2015 tot het verlenen van subsidies voor beheerovereenkomsten met toepassing van Verordening nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 dec type ministerieel besluit prom. 08/12/2016 pub. 16/12/2016 numac 2016036640 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verboden lijst, vermeld in artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 houdende uitvoering van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 type ministerieel besluit prom. 08/12/2016 pub. 23/12/2016 numac 2016007495 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de toewijzing van bevoegdheid inzake personeelsgebonden materies van het Koninklijk museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis sluiten wordt akte genomen van de sluiting van 13 bedden C en 4 bedden D in het « Centre hospitalier régional Sambre et Meuse » van Sambreville, gelegen rue Chère Voie 75, te 5060 Sambreville.

Deze 13 bedden C en 4 bedden D worden op 1 augustus 2016 afgestaan aan het « Centre hospitalier universitaire et psychiatrique » van Mons-Borinage, gelegen boulevard Kennedy 2, te 7000 Bergen (A/254).

Het aantal bedden van het « Centre hospitalier régional Sambre et Meuse » van Sambreville (A/103) op 1 augustus wordt vastgesteld op 47 C, 70 D, 9 C+D (USI), 15 E, 15M, 40 G, 30 A, 15 a (dag) en 72 Sp (20 cardiopulmonaire dienst, 20 Sp-neurologie, 26 Sp-locomotorisch en 6 Sp palliatieve zorgen).

Bij ministerieel besluit van 8 december 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/12/2016 pub. 15/12/2016 numac 2016029598 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van de verboden stoffen en methoden voor het jaar 2017 type ministerieel besluit prom. 08/12/2016 pub. 09/01/2017 numac 2017020005 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 3 april 2015 tot het verlenen van subsidies voor beheerovereenkomsten met toepassing van Verordening nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 dec type ministerieel besluit prom. 08/12/2016 pub. 16/12/2016 numac 2016036640 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verboden lijst, vermeld in artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 houdende uitvoering van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 type ministerieel besluit prom. 08/12/2016 pub. 23/12/2016 numac 2016007495 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de toewijzing van bevoegdheid inzake personeelsgebonden materies van het Koninklijk museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis sluiten : - wordt een specifieke vergunning voor de opening van 13 C-bedden en 4 D-bedden, verkregen door afstand van 13 C-bedden en 4 D-bedden, verleend aan het « Centre hospitalier universitaire et psychiatrique » van Mons-Borinage, gelegen boulevard Kennedy 2, te 7000 Bergen (A/254); - wordt vanaf 1 augustus 2016 tot 31 januari 2017 een eerste voorlopige erkenning voor 13 C-bedden en 4 D-bedden verleend aan het « Centre hospitalier universitaire et psychiatrique » van Mons-Borinage.

Het totaal aantal erkende bedden van het « Centre hospitalier universitaire et psychiatrique » van Mons-Borinage op 1 augustus 2016 wordt vastgesteld op 415 bedden, ingedeeld als volgt : 30 A-bedden, 105 C-bedden, 80 D-bedden, 21 C+D-bedden (normale bedden), 12 C+D bedden (USI), 20 M-bedden, 27 E-bedden, 74 G-bedden en 46 Sp-bedden (20 Sp-neurologie, 20 Sp-locomotorisch en 6 Sp palliatieve zorgen).

Bij ministerieel besluit van 12 december 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/12/2016 pub. 01/03/2017 numac 2017201163 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 11 en 12 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 12/12/2016 pub. 28/02/2017 numac 2017201162 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 12/12/2016 pub. 01/03/2017 numac 2017201164 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 03, 04, 11, 12, 13, 14 en 23 van organisatieafdelingen 15 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 12/12/2016 pub. 03/02/2017 numac 2017010385 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 1 van het ministerieel besluit van 20 juli 2015 betreffende de huisartsenzones sluiten wordt de voorlopige erkenning voor een satellietborstkliniek voor de « Centres hospitaliers Jolimont » van het Ziekenhuis van Nijvel (A/346) geweigerd.

Bij ministerieel besluit van 12 december 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/12/2016 pub. 01/03/2017 numac 2017201163 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 11 en 12 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 12/12/2016 pub. 28/02/2017 numac 2017201162 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 12/12/2016 pub. 01/03/2017 numac 2017201164 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 03, 04, 11, 12, 13, 14 en 23 van organisatieafdelingen 15 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 12/12/2016 pub. 03/02/2017 numac 2017010385 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 1 van het ministerieel besluit van 20 juli 2015 betreffende de huisartsenzones sluiten wordt beslist dat : - 27 bedden (17 M-bedden en 10 E-bedden) in het « Centre hospitalier régional Mons Hainaut », gelegen avenue B. de Constantinople 5, te 7000 Bergen (A/266) vanaf 1 maart 2016 worden gesloten; - 5 bedden (4 M-bedden en 1 E-bed) in het « Centre hospitalier régional Mons Hainaut », gelegen Avenue B. de Constantinople, 5 te 7000 Bergen (A/266) vanaf 1 oktober 2016 worden gesloten; - het aantal erkende bedden van het « CHR Mons Hainaut » vanaf 2 oktober 2016 wordt vastgesteld op 426 bedden, ingedeeld in 76 C, 110 D, 12 C+D, 15 E, 96 G, 15 M, 20 Kj, 27 Sp (Sp-locomotorisch), 26 Sp (Sp-neurologie), 23 Sp (Sp chronische aandoeningen) et 6 Sp (Sp palliatieve zorgen).

Bij ministerieel besluit van 14 december 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/12/2016 pub. 02/03/2017 numac 2017201170 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11, 12 en 13 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 14/12/2016 pub. 19/12/2016 numac 2016009643 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 september 1998 houdende toekenning van een toelage voor onregelmatige prestaties aan sommige personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Justitie type ministerieel besluit prom. 14/12/2016 pub. 27/12/2016 numac 2016036662 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende een oproep tot indiening van steunaanvragen als vermeld in artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2015 betreffende steun voor innovaties in de landbouw sluiten wordt de voorlopige erkenning toegekend voor de dienst dialyse van de « Centres hospitaliers Jolimont » van Haine-Saint-Paul (A/146) van het Ziekenhuis van Warquignies (site Boussu) vanaf 1 oktober 2016 tot 31 maart 2017 voor zes maanden hernieuwd.

Bij ministerieel besluit van 19 december 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/12/2016 pub. 16/01/2017 numac 2016031873 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 april 2010 betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruik type ministerieel besluit prom. 19/12/2016 pub. 22/12/2016 numac 2016022485 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui sluiten : - wordt een vergunning tot ingebruikneming verleend voor 4 Sp-bedden (Sp-locomotorisch) (site Notre-Dame te Borgworm); - wordt een eerste voorlopige vergunning vanaf 15 december 2016 voor zes maanden verleend voor 4 Sp-bedden (Sp-locomotorisch) (site Notre-Dame te Borgworm) aan het « Centre Hospitalier Chrétien », gelegen rue de Hesbaye 75 te 4000 Luik.

Het aantal erkende bedden, op 15 december 2016, van het « C.H.C. » van Luik (A/152) wordt vastgesteld op 681 bedden, ingedeeld in 141 C, 97 D, 145 C+D (normale bedden), 46 C+D (USI), 67 E, 119 G, 60 Sp (Sp-locomotorisch) en 6 Sp (Sp palliatieve zorgen).

Bij ministerieel besluit van 27 december 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/12/2016 pub. 17/01/2017 numac 2017010080 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de uitgifteprijs van de herdenkingsmuntstukken die in 2017 worden uitgegeven sluiten wordt het ministerieel besluit van 21 november 2016 met betrekking tot een opname in de programmering van 33 A-bedden (j) alsook een vergunning tot ingebruikneming en een eerste voorlopige erkenning van deze bedden verleend aan de « Intercommunale de soins spécialisés » van Luik (A/972), gewijzigd.

Bij ministerieel besluit van 27 december 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/12/2016 pub. 17/01/2017 numac 2017010080 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de uitgifteprijs van de herdenkingsmuntstukken die in 2017 worden uitgegeven sluiten wordt de opname in de programmering van 25 Sp-bedden, alsook de vergunning om een dienst te openen en de eerste voorlopige erkenning van deze bedden binnen het « CHR La Citadelle » (A/412), geweigerd.

Bij ministerieel besluit van 27 december 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/12/2016 pub. 17/01/2017 numac 2017010080 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de uitgifteprijs van de herdenkingsmuntstukken die in 2017 worden uitgegeven sluiten wordt de opname in de programmering van 20 Sp-bedden, alsook de vergunning om een dienst te openen en de eerste voorlopige erkenning van deze bedden binnen het « CHU Ambroise Paré » (A/254), geweigerd.

Bij ministerieel besluit van 27 december 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/12/2016 pub. 17/01/2017 numac 2017010080 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de uitgifteprijs van de herdenkingsmuntstukken die in 2017 worden uitgegeven sluiten wordt de opname in de programmering van 20 Sp-bedden (Sp chronische aandoeningen), alsook de vergunning om een dienst te openen en de eerste voorlopige erkenning van deze bedden binnen het « CHR » van Hoei (A/068), geweigerd.

Bij ministerieel besluit van 27 december 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/12/2016 pub. 17/01/2017 numac 2017010080 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de uitgifteprijs van de herdenkingsmuntstukken die in 2017 worden uitgegeven sluiten wordt de opname in de programmering van 5 Sp-bedden (cardiopulmonaire dienst), alsook de vergunning om een dienst te starten en de eerste voorlopige erkenning van deze bedden binnen het « CHBAH » (A/042), geweigerd.

Bij ministerieel besluit van 27 december 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/12/2016 pub. 17/01/2017 numac 2017010080 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de uitgifteprijs van de herdenkingsmuntstukken die in 2017 worden uitgegeven sluiten wordt de opname in de programmering van 8 Sp-bedden (Sp chronische aandoeningen) (A/007) verleend aan het « Centre hospitalier de la Haute Senne ».

Een vergunning tot ingebruikneming alsook een eerste voorlopige erkenning voor een periode van zes maanden worden verleend van 1 december 2016 tot 31 mei 2017 voor 8 Sp-bedden (Sp chronische aandoeningen).

Het aantal erkende ziekenhuisbedden van het « Centre hospitalier de la Haute Senne » op 1 december 2016 wordt vastgesteld op 254 bedden, ingedeeld in 50C, 59D, 10C+D (USI), 15E, 48G, 18M, 48Sp (chronische aandoeningen) en 6Sp (palliatieve zorgen).

Bij ministerieel besluit van 27 december 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/12/2016 pub. 17/01/2017 numac 2017010080 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de uitgifteprijs van de herdenkingsmuntstukken die in 2017 worden uitgegeven sluiten wordt een opname in de programmering van 15 Sp-bedden (Sp-locomotorisch) verleend aan het « Centre hospitalier régional de la Citadelle » (A/412), gelegen boulevard du 12ème de Ligne 1, te 4000 Luik.

De 15 Sp-bedden (Sp-locomotorisch) worden verkregen door reconversie van 20 D-bedden die vroeger werden erkend aan het « Centre hospitalier régional de la Citadelle » (A/412).

Een vergunning tot ingebruikneming wordt verleend voor deze 15 Sp-bedden (Sp-locomotorisch).

Een eerste voorlopige vergunning voor 15 Sp-bedden (Sp-locomotorisch) wordt verleend aan het « Centre hospitalier régional de la Citadelle » (A/412), gelegen boulevard de la 12ème de Ligne 1, te 4000 Luik, voor een periode van zes maanden van 1 december 2016 tot 31 mei 2017.

Het aantal erkende bedden van het « Centre hospitalier régional de la Citadelle » (A/412) vanaf 1 december 2016 wordt vastgesteld op 53 A-bedden, 10 a(j)-bedden, 156 C-bedden, 42 C+D-bedden (USI), 34 C+D-bedden (normale bedden), 218 D-bedden, 80 E-bedden, 171 G-bedden, 20 K-bedden, 53 M-bedden, 25 NIC-bedden, 35 sp-bedden (Sp-locomotorisch), namelijk een totaal van 897 bedden.

Bij ministerieel besluit van 27 december 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/12/2016 pub. 17/01/2017 numac 2017010080 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de uitgifteprijs van de herdenkingsmuntstukken die in 2017 worden uitgegeven sluiten wordt een opname in de programmering van 20 Sp-bedden (Sp-locomotorisch) verleend aan Vivalia-IFAC (A/164).

Een vergunning tot ingebruikneming alsook een eerste voorlopige erkenning voor een periode van zes maanden van 1 januari 2016 tot 31 mei 2017 worden verleend voor 20 Sp-bedden (Sp-locomotorisch).

Op 1 december 2016 wordt het aantal erkende ziekenhuisbedden van Vivalia-IFAC vastgesteld op 271 bedden ingedeeld in 71C, 68D, 20C+D, 6C+D (USI), 15E, 48G, 23M en 20 Sp (Sp-locomotorisch).

Bij ministerieel besluit van 27 december 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/12/2016 pub. 17/01/2017 numac 2017010080 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de uitgifteprijs van de herdenkingsmuntstukken die in 2017 worden uitgegeven sluiten wordt een opname in de programmering van 6 K(j)-bedden verleend aan het « Clinique Notre-Dame de Grâce » (erkenning 409), gelegen chaussée de Nivelles 212, te 6041 Gosselies.

De 6 K(j)-bedden worden verkregen door reconversie van 7 E-bedden en 1 C-bed die vroeger werden erkend aan het « Clinique Notre-Dame de Grâce » (erkenning 409).

Een vergunning tot ingebruikneming wordt verleend voor deze 6 K(j)-bedden.

Een eerste voorlopige vergunning voor 6 K(j)-bedden wordt verleend aan het « Clinique Notre-Dame de Grâce » (erkenning 409), gelegen chaussée de Nivelles 212, te 6041 Gosselies, voor een periode van zes maanden van 1 december 2016 tot 31 mei 2017.

Het aantal erkende bedden van het « Clinique Notre-Dame de Grâce » (erkenning 409) vanaf 1 december 2016 wordt vastgesteld op 49 C-bedden, 10 C+D-bedden (USI), 46 D-bedden, 15 E-bedden, 54 G-bedden, 6 K(j)-bedden, 24 M-bedden, 20 Sp-bedden (chronische aandoeningen), namelijk een totaal van 224 bedden.

Bij ministerieel besluit van 27 december 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/12/2016 pub. 17/01/2017 numac 2017010080 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de uitgifteprijs van de herdenkingsmuntstukken die in 2017 worden uitgegeven sluiten wordt een eerste voorlopige erkenning verleend aan de « Centres hospitaliers Jolimont » (erkenningen A146 (site van Lobbes) en A346 (Nijvel-Tubeke), gelegen rue Ferrer 159, te 7100 Haine-Saint-Paul, aan het « Clinique Notre-Dame de Grâce » (erkenning 409) gelegen 212 chaussée de Nivelles te 5041 Gosselies en aan de « ASBL Les Feux Follets » (erkenning 949) gelegen place Quinet 27, te 6220 Wangenies voor de vereniging met betrekking tot de programma's neuro-psychiatrie voor observatie en behandeling van kinderen bij dag- en nachthospitalisatie.

Deze erkenning wordt verleend voor zes maanden, van 1 december 2016 tot 31 mei 2017.

Bij ministerieel besluit van 27 december 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/12/2016 pub. 17/01/2017 numac 2017010080 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de uitgifteprijs van de herdenkingsmuntstukken die in 2017 worden uitgegeven sluiten wordt een opname in de programmering van 13 G-bedden en 20 C-D-bedden (USI) verleend aan het « CHC » voor de toekomstige locatie « MontLégia » (A/152) vanaf 27 december 2016.

Deze 13 G-bedden en 20 C-D-bedden (USI) worden verkregen door reconversie van 33 erkende C-bedden binnen het « CHC » (A/152).

Bij ministerieel besluit van 27 december 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/12/2016 pub. 17/01/2017 numac 2017010080 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de uitgifteprijs van de herdenkingsmuntstukken die in 2017 worden uitgegeven sluiten wordt een opname in de programmering van 48 G-bedden en 10 A(j)-bedden verleend aan het « Centre hospitalier régional de la Citadelle » (A/412), gelegen boulevard du 12ème de Ligne 1, te 4000 Luik.

De 48 G-bedden worden verkregen door reconversie van 24 C-bedden en 24 D-bedden die vroeger werden erkend aan het « Centre hospitalier régional de la Citadelle » (A/412).

De 10 a(j)-bedden worden verkregen door reconversie van 9 A-bedden die vroeger werden erkend aan het « Centre hospitalier régional de la Citadelle » (A/412).

Een vergunning tot ingebruikneming wordt verleend voor deze 48 G-bedden en 10 a(j)-bedden.

Een eerste voorlopige vergunning voor 48 G-bedden en 10 a(j)-bedden wordt verleend aan het « Centre hospitalier régional de la Citadelle » (A/412), gelegen boulevard du 12ème de Ligne 1, te 4000 Luik, voor een periode van zes maanden van 1 november 2016 tot 30 april 2017.

Het aantal erkende bedden van het « Centre hospitalier régional de la Citadelle » (A/412) vanaf 1 november 2016 wordt vastgesteld op 53 A-bedden, 10 a(j)-bedden, 156 C-bedden, 42 C+D-bedden (USI), 34 C+D-bedden (normale bedden), 238 D-bedden, 80 E-bedden, 171 G-bedden, 20 K-bedden, 53 M-bedden, 25 NIC-bedden, 20 sp-bedden (Sp-locomotorisch), namelijk een totaal van 902 bedden.

Bij ministerieel besluit van 27 december 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/12/2016 pub. 17/01/2017 numac 2017010080 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de uitgifteprijs van de herdenkingsmuntstukken die in 2017 worden uitgegeven sluiten wordt een specifieke vergunning verleend voor de opening van 4 E-bedden aan het « Clinique et Maternité Sainte-Elisabeth » (A/166), gelegen place Louise Godin 15, te 5000 Namen. Deze 4 E-bedden zijn door de site van Godinne afgestaan aan het « CHU UCL » Namen (A/039).

Een eerste voorlopige vergunning voor 4 E-bedden wordt verleend aan het « Clinique et Maternité Sainte-Elisabeth » (A/166), voor een periode van zes maanden van 1 december 2016 tot 31 mei 2017.

Het aantal erkende bedden van het « Clinique et Maternité Sainte-Elisabeth » vanaf 1 december 2016 wordt vastgesteld op 125 C-bedden, 15 C+D-bedden (USI), 69 D-bedden, 20 E-bedden, 24 G-bedden, 52 M-bedden, 10 Sp-bedden (palliatieve zorgen), namelijk een totaal van 315 bedden.

Bij ministerieel besluit van 27 december 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/12/2016 pub. 17/01/2017 numac 2017010080 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de uitgifteprijs van de herdenkingsmuntstukken die in 2017 worden uitgegeven sluiten wordt een opname in de programmering van 15 T-bedden verleend aan het « CHS L'Accueil » (A/908), gelegen rue du Doyard 15, te 4990 Lierneux.

De 15 T-bedden worden verkregen door reconversie van 30 Tfp-bedden (extra muros) die vroeger werden erkend aan het « CHS L'Accueil » (A/908).

Een vergunning tot ingebruikneming wordt verleend voor deze 15 T-bedden.

Een eerste voorlopige vergunning voor 15 T-bedden wordt verleend aan het « CHS L'Accueil » (A/908), gelegen rue du Doyard 15, te 4990 Lierneux, voor een periode van zes maanden van 1 januari 2016 tot 30 juni 2016.

Op 1 januari worden de 15 T-bedden bevroren in het kader van artikel 107.

Het aantal erkende bedden van het « CHS L'Accueil » (A/908), vanaf 1 januari 2016, wordt vastgesteld op 119 A-bedden, 11 A(j)-bedden, 30 Sp-bedden (psychogeriatrische aandoeningen), 135 T-bedden (waaronder 15 bevroren bedden), 6 T(j)-bedden, 6 T(n)-bedden, 18 Tfb-bedden, 90 Tfp-bedden, namelijk een totaal van 415 bedden.

Bij ministerieel besluit van 27 december 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/12/2016 pub. 17/01/2017 numac 2017010080 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de uitgifteprijs van de herdenkingsmuntstukken die in 2017 worden uitgegeven sluiten wordt akte genomen van : - een vergunning voor het starten op 31 december van 15 G-bedden verkregen door reconversie van 9 C+D-bedden en 6 D-bedden op de site van Borgworm; - de sluiting van 5 C-bedden op de site van Seraing op 31 december 2016; - een specifieke vergunning voor de opening van de locatie van Seraing op 31 december 2016 voor 25 Sp-bedden (Sp-locomotorisch) verkregen door overdracht van deze bedden uit de site van Borgworm.

Het totaal aantal erkende bedden van het « Centre hospitalier du Bois de l'Abbaye » (A042) bedraagt op 31 december 2016 427 bedden, ingedeeld als volgt : 100 C-bedden, 92 D-bedden, 30 C+D-bedden, 12 C+D bedden (USI), 103 G-bedden, 15 E-bedden, 24 M-bedden, 51 Sp-bedden.

Bij ministerieel besluit van 27 december 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/12/2016 pub. 17/01/2017 numac 2017010080 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de uitgifteprijs van de herdenkingsmuntstukken die in 2017 worden uitgegeven sluiten wordt akte genomen van : - een vergunning tot reconversie van 4 C-bedden naar 4 G-bedden op de site A/410 (Hornu) op 1 december 2016; - een specifieke vergunning voor de opening van 24 G-bedden (op de site A/724 - Aat), verkregen door afstand van 20 C-bedden en 4 D-bedden uit de site A/410 (Hornu) op 1 december 2016; - een specifieke vergunning voor de opening van 21 Sp-bedden neurologie (op de site A/410 - Hornu), verkregen door afstand van 21 Sp-bedden neurologie uit de site A/724 (Aat) op 1 december 2016;

Het totaal aantal erkende bedden van « EpiCURA Centre hospitalier de Hornu » (A410) wordt, op 31 december 2016, vastgesteld op 636 bedden, ingedeeld als volgt : 30 A-bedden, 10 aj-bedden, 132 C-bedden, 180 D-bedden, 30 C+D-bedden, 17 C+D-bedden (USI), 96 G-bedden, 69 Sp-bedden, 30 E-bedden en 42 M-bedden.

Het totaal aantal erkende bedden van « EpiCURA Centre hospitalier de Ath » (A410) wordt, op 31 december 2016, vastgesteld op 239 bedden, ingedeeld als volgt : 36 C-bedden, 84 D-bedden, 27 C+D-bedden, 6 C+D-bedden (USI), 48 G-bedden, 18 E-bedden en 20 M-bedden.

Bij ministerieel besluit van 27 december 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/12/2016 pub. 17/01/2017 numac 2017010080 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de uitgifteprijs van de herdenkingsmuntstukken die in 2017 worden uitgegeven sluiten wordt een opname in de programmering verleend voor 12 G-bedden aan het « Centre hospitalier régional de Verviers » (A/020). Deze 12 G-bedden worden verkregen door reconversie van 12 D-bedden die vroeger werden erkend aan het « Centre hospitalier régional de Verviers ».

Een vergunning tot ingebruikneming en een eerste voorlopige erkenning van 6 maanden worden vanaf 1 december 2016 verleend aan het « Centre hospitalier régional de Verviers » voor 12 G-bedden.

Het aantal erkende bedden van het « Centre hospitalier régional de Verviers » (A/020) wordt op 1 december 2016 vastgesteld op 436 bedden, ingedeeld als volgt : 94 C-bedden, 22 C+D-bedden (normale bedden), 20 C+D-bedden (USI), 113 D-bedden, 30 E-bedden, 72 G-bedden, 25 M-bedden, 30 Sp-bedden (Sp locomotorische), 30 Sp-bedden (neurologie).

Bij ministerieel besluit van 27 december 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/12/2016 pub. 17/01/2017 numac 2017010080 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de uitgifteprijs van de herdenkingsmuntstukken die in 2017 worden uitgegeven sluiten wordt akte genomen van: - de overdracht, op 1 december 2016, van alle bedden onder de indexen C, D en G van de locatie van Tubeke naar de locatie van Nijvel. - De sluiting, op 1 december 2016, van 15 M-bedden in de « Centres hospitaliers Jolimont » (erkenning 346).

Een opname in de programmering van 20 K(j)-bedden en 12 G-bedden wordt verleend aan de « Centres hospitaliers Jolimont » (erkenning 346), gelegen rue Ferrer 159, te 7100 Haine-Saint-Paul.

De 20 K(j)-bedden worden verkregen door reconversie van 10 C-bedden, 7 D-bedden en 15 E-bedden die vroeger werden erkend voor de « Centres Hospitaliers Jolimont » (erkenning 346).

De 12 G-bedden worden verkregen door reconversie van 12 D-bedde die vroeger werden erkend aan de « Centres Hospitaliers Jolimont » (erkenning 346).

Een vergunning tot ingebruikneming wordt verleend voor 20 K(j)-bedden en 12 G-bedden.

Een eerste voorlopige vergunning voor 20 K(j)-bedden en 12 G-bedden wordt verleend aan de « Centres hospitaliers Jolimont » (erkenning 346), gelegen rue Ferrer 159, te 7100 Haine-Saint-Paul, voor een periode van zes maanden van 1 december 2016 tot 31 mei 2017.

Het aantal erkende bedden van de « Centres hospitaliers Jolimont » (erkenning 346) vanaf 1 december 2016 wordt vastgesteld op 50 C-bedden, 56 D-bedden, 75 G-bedden, 20 K(j)-bedden, namelijk een totaal van 201 bedden.

Bij ministerieel besluit van 27 december 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/12/2016 pub. 17/01/2017 numac 2017010080 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de uitgifteprijs van de herdenkingsmuntstukken die in 2017 worden uitgegeven sluiten wordt het ministerieel besluit van 21 november 2016 met betrekking tot een opname in de programmering van 1 A-bed en 13 A(j)-bedden, alsook een vergunning tot ingebruikneming en een eerste voorlopige erkenning van deze bedden verleend aan het « Centre hospitalier spécialisé pour l'Accueil » (A/908), gewijzigd.

Bij ministerieel besluit van 27 december 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/12/2016 pub. 17/01/2017 numac 2017010080 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de uitgifteprijs van de herdenkingsmuntstukken die in 2017 worden uitgegeven sluiten wordt het ministerieel besluit van 21 november 2016 met betrekking tot een opname in de programmering van 100 A-bedden, alsook een vergunning tot ingebruikneming en een eerste voorlopige erkenning van deze bedden verleend aan het « CHP Le Chêne aux Haies » (A/951), gewijzigd.

Bij ministerieel besluit van 28 december 2016 wordt het ministerieel besluit van 28 september 2016 met betrekking tot de herindeling van de erkenningsnummers A/152 en A/158 van de « ASBL Centre hospitalier chrétien » te Luik op 1 januari 2017.

Bij ministerieel besluit van 29 december 2016 wordt akte genomen van de sluiting van 40 bedden, zonder verantwoorde activiteit, op 30 november 2016. Ze heeft betrekking op 30 C&D normale bedden van de site « Notre-Dame du CHWAPI » en 10 M-bedden op de site van de « Union du CWAPI ».

Het aantal erkende bedden op 1 december 2016 van het « Centre hospitalier Wallonie Picarde » (A534) wordt vastgesteld op 755.

Bij ministerieel besluit van 29 december 2016 wordt de opname in de programmering van 52 A-bedden uit de reconversie van 75 T-bedden, alsook de vergunning om een dienst te starten en de eerste voorlopige erkenning van deze bedden binnen het « Clinique neuropsychiatrique Notre Dame des Anges » (A/925), geweigerd.

Bij ministerieel besluit van 29 december 2016 wordt de opname in de programmering van 52 A-bedden uit de reconversie van 75 T-bedden, alsook de vergunning om een dienst te starten en de eerste voorlopige erkenning van deze bedden binnen het « Clinique neuropsychiatrique Notre Dame des Anges » (A/925), geweigerd.

Bij ministerieel besluit van 29 december 2016 wordt akte genomen van de sluiting op 1 juli 2016, van 34 C-bedden van het « Centre hospitalier régional de la Citadelle » (A/412).

Het aantal bedden van het « Centre hospitalier régional de la Citadelle » (A/412) vanaf 1 juli 2016 wordt vastgesteld op 62 A-bedden, 180 C-bedden, 42 C+D-bedden (USI), 34 C+D-bedden (normale bedden), 262 D-bedden, 80 E-bedden, 123 G-bedden, 20 K-bedden, 53 M-bedden, 25 NIC-bedden, 20 sp-bedden (Sp-locomotorisch), namelijk een totaal van 901 bedden.

Bij ministerieel besluit van 30 december 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016009646 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 oktober 1972 betreffende de uitvoering van de artikelen 221, 223 en 227 van het Gerechtelijk Wetboek sluiten wordt akte genomen van de sluiting op 1 december 2016 van 50 D-bedden van het « CHU André Vésale au Centre hospitalier universitaire André Vésale » (A/325).

Het aantal erkende bedden op 1 december 2016 van het « CHU André Vésale » (A/325) wordt vastgesteld op 544.

Bij ministerieel besluit van 30 december 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016009646 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 oktober 1972 betreffende de uitvoering van de artikelen 221, 223 en 227 van het Gerechtelijk Wetboek sluiten wordt akte genomen van de sluiting op 1 december 2016 van 10 bedden (7 C-bedden en 3 D-bedden) van het « Centre hospitalier régional Val de Sambre » (A/103).

Het aantal erkende bedden op 1 december 20016 van het « Centre hospitalier régional Sambre et Meuse » van Sambreville (erkenningsnummer A/103) wordt op 1 dececmber 2016 vastgesteld op 40 C, 67 D, 9 C+D (USI), 40G, 15M, 15 E, 30 A, 15 a (dag) en 72 Sp (20 cardiopulmonaire Sp-dienst, 20 Sp-neurologie, 26 Sp-locomotorisch en 6 Sp palliatieve zorgen).

Bij ministerieel besluit van 30 december 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016009646 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 oktober 1972 betreffende de uitvoering van de artikelen 221, 223 en 227 van het Gerechtelijk Wetboek sluiten wordt het ministerieel besluit van 6 september 2016 met betrekking tot de opname in de programmering van 10 C-bedden verkregen door afstand op 1 juli 2016, alsook de ingebruikneming en de voorlopige erkenning van deze bedden verleend aan het « CHU Ambroise Paré » (A/254), gewijzigd.

Bij ministerieel besluit van 30 december 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016009646 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 oktober 1972 betreffende de uitvoering van de artikelen 221, 223 en 227 van het Gerechtelijk Wetboek sluiten wordt het ministerieel besluit van 6 september 2016 met betrekking tot de sluiting van 10 C-bedden in het « CHR Verviers » (A/020) en tot de afstand van deze bedden aan het « CHU Ambroise Paré » (A/254) op 1 juli 2016, gewijzigd.


begin


Publicatie : 2017-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^