Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 07 april 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 16 februari 2017 wordt de "SPRL XMU" vanaf 16 februari 2017 voor drie jaar erkend als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de volgende categorie projecten: 1. "ruimte Bij ministerieel besl

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017201747
pub.
07/04/2017
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017201747

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 16 februari 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/02/2017 pub. 29/03/2017 numac 2017201671 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot aanwijzing van de rechtspersoon die representatief is voor de Waalse duivenmelkers bedoeld in artikel 4 van het koninklijk besluit van 23 september 1998 sluiten wordt de "SPRL XMU" vanaf 16 februari 2017 voor drie jaar erkend als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de volgende categorie projecten: 1. "ruimtelijke ordening, stedenbouw, handels- en recreatieactiviteiten".

Bij ministerieel besluit van 16 februari 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/02/2017 pub. 29/03/2017 numac 2017201671 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot aanwijzing van de rechtspersoon die representatief is voor de Waalse duivenmelkers bedoeld in artikel 4 van het koninklijk besluit van 23 september 1998 sluiten, wordt de "SPRL 'S Heeren, Frédéric" vanaf 16 februari 2017 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 16 februari 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/02/2016 pub. 11/03/2016 numac 2016018107 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 juli 2013 houdende benoeming van de leden van de commissie van toezicht op de reclame voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik type ministerieel besluit prom. 16/02/2016 pub. 29/02/2016 numac 2016200712 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende vervanging van leden van de Commissie "Ondernemingsplannen" sluiten wordt de aan het "Bureau ATS SPRL" verleende erkenning inzake geluidshinder voor vijf jaar hernieuwd vanaf 9 mei 2017.

Bij ministerieel besluit van 16 februari 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/02/2017 pub. 29/03/2017 numac 2017201671 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot aanwijzing van de rechtspersoon die representatief is voor de Waalse duivenmelkers bedoeld in artikel 4 van het koninklijk besluit van 23 september 1998 sluiten wordt de aan het "Bureau MoDyVA SPRL" verleende erkenning inzake geluidshinder voor vijf jaar hernieuwd vanaf 22 mei 2017.

Bij ministerieel besluit van 16 februari 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/02/2017 pub. 29/03/2017 numac 2017201671 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot aanwijzing van de rechtspersoon die representatief is voor de Waalse duivenmelkers bedoeld in artikel 4 van het koninklijk besluit van 23 september 1998 sluiten wordt de aan het "Bureau BANP SPRL" verleende erkenning inzake geluidshinder voor vijf jaar hernieuwd vanaf 9 mei 2017.

Bij ministerieel besluit van 22 februari 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/02/2017 pub. 02/03/2017 numac 2017010928 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Technische Commissie voor de Bouw type ministerieel besluit prom. 22/02/2017 pub. 01/03/2017 numac 2017010902 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 30 november 2016 tot vaststelling van de gebieden waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt type ministerieel besluit prom. 22/02/2017 pub. 28/02/2017 numac 2017010803 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 22/02/2017 pub. 16/03/2017 numac 2017011115 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de bekwaamheidsproeven van bepaalde burgerlijke ambtenaren van het stafdepartement inlichtingen en veiligheid van de krijgsmacht type ministerieel besluit prom. 22/02/2017 pub. 17/03/2017 numac 2017010962 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van twee commissarissen van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten type ministerieel besluit prom. 22/02/2017 pub. 22/03/2017 numac 2017011353 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 22/02/2017 pub. 22/03/2017 numac 2017011355 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 22/02/2017 pub. 02/03/2017 numac 2017011008 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende toekenning van bevoegdheid aan consulaire agentschappen sluiten wordt artikel 1, § 2, van het ministerieel besluit van 24 november 2016 gewijzigd waarbij de "GmbH Jantschitsch Spedition" erkend werd als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 22 februari 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/02/2017 pub. 02/03/2017 numac 2017010928 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Technische Commissie voor de Bouw type ministerieel besluit prom. 22/02/2017 pub. 01/03/2017 numac 2017010902 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 30 november 2016 tot vaststelling van de gebieden waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt type ministerieel besluit prom. 22/02/2017 pub. 28/02/2017 numac 2017010803 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 22/02/2017 pub. 16/03/2017 numac 2017011115 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de bekwaamheidsproeven van bepaalde burgerlijke ambtenaren van het stafdepartement inlichtingen en veiligheid van de krijgsmacht type ministerieel besluit prom. 22/02/2017 pub. 17/03/2017 numac 2017010962 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van twee commissarissen van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten type ministerieel besluit prom. 22/02/2017 pub. 22/03/2017 numac 2017011353 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 22/02/2017 pub. 22/03/2017 numac 2017011355 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 22/02/2017 pub. 02/03/2017 numac 2017011008 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende toekenning van bevoegdheid aan consulaire agentschappen sluiten wordt de schorsing van de bij ministerieel besluit van 26 augustus 2013 aan de "SA Eloy Travaux" verleende erkenning als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen opgeheven.

Bij ministerieel besluit van 22 februari 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/02/2017 pub. 02/03/2017 numac 2017010928 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Technische Commissie voor de Bouw type ministerieel besluit prom. 22/02/2017 pub. 01/03/2017 numac 2017010902 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 30 november 2016 tot vaststelling van de gebieden waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt type ministerieel besluit prom. 22/02/2017 pub. 28/02/2017 numac 2017010803 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 22/02/2017 pub. 16/03/2017 numac 2017011115 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de bekwaamheidsproeven van bepaalde burgerlijke ambtenaren van het stafdepartement inlichtingen en veiligheid van de krijgsmacht type ministerieel besluit prom. 22/02/2017 pub. 17/03/2017 numac 2017010962 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van twee commissarissen van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten type ministerieel besluit prom. 22/02/2017 pub. 22/03/2017 numac 2017011353 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 22/02/2017 pub. 22/03/2017 numac 2017011355 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 22/02/2017 pub. 02/03/2017 numac 2017011008 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende toekenning van bevoegdheid aan consulaire agentschappen sluiten wordt artikel 1, § 2, van het ministerieel besluit van 9 januari 2017 gewijzigd waarbij de BV Swartjes Transport als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen erkend werd.

Bij ministerieel besluit van 22 februari 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/02/2017 pub. 02/03/2017 numac 2017010928 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Technische Commissie voor de Bouw type ministerieel besluit prom. 22/02/2017 pub. 01/03/2017 numac 2017010902 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 30 november 2016 tot vaststelling van de gebieden waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt type ministerieel besluit prom. 22/02/2017 pub. 28/02/2017 numac 2017010803 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 22/02/2017 pub. 16/03/2017 numac 2017011115 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de bekwaamheidsproeven van bepaalde burgerlijke ambtenaren van het stafdepartement inlichtingen en veiligheid van de krijgsmacht type ministerieel besluit prom. 22/02/2017 pub. 17/03/2017 numac 2017010962 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van twee commissarissen van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten type ministerieel besluit prom. 22/02/2017 pub. 22/03/2017 numac 2017011353 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 22/02/2017 pub. 22/03/2017 numac 2017011355 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 22/02/2017 pub. 02/03/2017 numac 2017011008 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende toekenning van bevoegdheid aan consulaire agentschappen sluiten wordt de "SA B Logistics" vanaf 22 februari 2017 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen en afgewerkte oliën.

Bij ministerieel besluit van 22 februari 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/02/2017 pub. 02/03/2017 numac 2017010928 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Technische Commissie voor de Bouw type ministerieel besluit prom. 22/02/2017 pub. 01/03/2017 numac 2017010902 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 30 november 2016 tot vaststelling van de gebieden waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt type ministerieel besluit prom. 22/02/2017 pub. 28/02/2017 numac 2017010803 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 22/02/2017 pub. 16/03/2017 numac 2017011115 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de bekwaamheidsproeven van bepaalde burgerlijke ambtenaren van het stafdepartement inlichtingen en veiligheid van de krijgsmacht type ministerieel besluit prom. 22/02/2017 pub. 17/03/2017 numac 2017010962 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van twee commissarissen van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten type ministerieel besluit prom. 22/02/2017 pub. 22/03/2017 numac 2017011353 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 22/02/2017 pub. 22/03/2017 numac 2017011355 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 22/02/2017 pub. 02/03/2017 numac 2017011008 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende toekenning van bevoegdheid aan consulaire agentschappen sluiten wordt de NV Recyc-Oil vanaf 22 februari 2017 voor vijf jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen en afgewerkte oliën.

Bij ministerieel besluit van 27 februari 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/02/2017 pub. 17/03/2017 numac 2017011208 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de wijziging van het ministerieel besluit van 25 april 2014 betreffende de identificatie en registratie van honden type ministerieel besluit prom. 27/02/2017 pub. 08/03/2017 numac 2017040085 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de toekenning van de financiële hulp van de Staat inzake verkeersveiligheid - bedrag van het saldo 2012 toegekend aan de politiezones type ministerieel besluit prom. 27/02/2017 pub. 28/09/2017 numac 2017031221 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot regeling van sommige aspecten van het tijdelijke project "schoolbank op de werkplek" rond duaal leren in de leertijd sluiten wordt de BVBA Mels Ecologistic Services vanaf 27 februari 2017 voor drie jaar erkend als vervoerder van dierlijke afval van de categorieën 1, 2 en 3.

Bij ministerieel besluit van 27 februari 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/02/2017 pub. 17/03/2017 numac 2017011208 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de wijziging van het ministerieel besluit van 25 april 2014 betreffende de identificatie en registratie van honden type ministerieel besluit prom. 27/02/2017 pub. 08/03/2017 numac 2017040085 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de toekenning van de financiële hulp van de Staat inzake verkeersveiligheid - bedrag van het saldo 2012 toegekend aan de politiezones type ministerieel besluit prom. 27/02/2017 pub. 28/09/2017 numac 2017031221 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot regeling van sommige aspecten van het tijdelijke project "schoolbank op de werkplek" rond duaal leren in de leertijd sluiten wordt de NV Shipit vanaf 27 februari 2017 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 27 februari 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/02/2017 pub. 17/03/2017 numac 2017011208 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de wijziging van het ministerieel besluit van 25 april 2014 betreffende de identificatie en registratie van honden type ministerieel besluit prom. 27/02/2017 pub. 08/03/2017 numac 2017040085 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de toekenning van de financiële hulp van de Staat inzake verkeersveiligheid - bedrag van het saldo 2012 toegekend aan de politiezones type ministerieel besluit prom. 27/02/2017 pub. 28/09/2017 numac 2017031221 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot regeling van sommige aspecten van het tijdelijke project "schoolbank op de werkplek" rond duaal leren in de leertijd sluiten wordt de door de "SAS Jorland" aangevraagde erkenning als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen en afgewerkte oliën geweigerd.

Bij ministerieel besluit van 27 februari 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/02/2017 pub. 17/03/2017 numac 2017011208 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de wijziging van het ministerieel besluit van 25 april 2014 betreffende de identificatie en registratie van honden type ministerieel besluit prom. 27/02/2017 pub. 08/03/2017 numac 2017040085 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de toekenning van de financiële hulp van de Staat inzake verkeersveiligheid - bedrag van het saldo 2012 toegekend aan de politiezones type ministerieel besluit prom. 27/02/2017 pub. 28/09/2017 numac 2017031221 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot regeling van sommige aspecten van het tijdelijke project "schoolbank op de werkplek" rond duaal leren in de leertijd sluiten wordt de BVBA Theo Kenis vanaf 27 februari 2017 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 27 februari 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/02/2017 pub. 17/03/2017 numac 2017011208 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de wijziging van het ministerieel besluit van 25 april 2014 betreffende de identificatie en registratie van honden type ministerieel besluit prom. 27/02/2017 pub. 08/03/2017 numac 2017040085 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de toekenning van de financiële hulp van de Staat inzake verkeersveiligheid - bedrag van het saldo 2012 toegekend aan de politiezones type ministerieel besluit prom. 27/02/2017 pub. 28/09/2017 numac 2017031221 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot regeling van sommige aspecten van het tijdelijke project "schoolbank op de werkplek" rond duaal leren in de leertijd sluiten wordt de "SAS Transports Grimonprez" vanaf 27 februari 2017 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 27 februari 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/02/2017 pub. 17/03/2017 numac 2017011208 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de wijziging van het ministerieel besluit van 25 april 2014 betreffende de identificatie en registratie van honden type ministerieel besluit prom. 27/02/2017 pub. 08/03/2017 numac 2017040085 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de toekenning van de financiële hulp van de Staat inzake verkeersveiligheid - bedrag van het saldo 2012 toegekend aan de politiezones type ministerieel besluit prom. 27/02/2017 pub. 28/09/2017 numac 2017031221 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot regeling van sommige aspecten van het tijdelijke project "schoolbank op de werkplek" rond duaal leren in de leertijd sluiten wordt de "SA Geoge & Cie" vanaf 27 februari 2017 voor vijf jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 27 februari 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/02/2017 pub. 17/03/2017 numac 2017011208 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de wijziging van het ministerieel besluit van 25 april 2014 betreffende de identificatie en registratie van honden type ministerieel besluit prom. 27/02/2017 pub. 08/03/2017 numac 2017040085 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de toekenning van de financiële hulp van de Staat inzake verkeersveiligheid - bedrag van het saldo 2012 toegekend aan de politiezones type ministerieel besluit prom. 27/02/2017 pub. 28/09/2017 numac 2017031221 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot regeling van sommige aspecten van het tijdelijke project "schoolbank op de werkplek" rond duaal leren in de leertijd sluiten wordt de NV Expro vanaf 27 februari 2017 voor vijf jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 28 februari 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/02/2017 pub. 17/03/2017 numac 2017011107 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de vereisten inzake voortgezette vorming van bepaalde burgerlijke ambtenaren van het stafdepartement inlichtingen en veiligheid van de krijgsmacht sluiten wordt de BVBA Containerdienst Vindevogel vanaf 28 februari 2017 voor drie jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 28 februari 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/02/2017 pub. 17/03/2017 numac 2017011107 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de vereisten inzake voortgezette vorming van bepaalde burgerlijke ambtenaren van het stafdepartement inlichtingen en veiligheid van de krijgsmacht sluiten wordt de "SPRL 'S Heeren, Frédéric" vanaf 28 februari 2017 voor drie jaar erkend als vervoerder van dierlijke afval van de categorieën 1, 2 en 3.

Bij ministerieel besluit van 28 februari 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/02/2017 pub. 17/03/2017 numac 2017011107 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de vereisten inzake voortgezette vorming van bepaalde burgerlijke ambtenaren van het stafdepartement inlichtingen en veiligheid van de krijgsmacht sluiten wordt de BVBA Firma Soret vanaf 28 februari 2017 voor drie jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 28 februari 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/02/2017 pub. 17/03/2017 numac 2017011107 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de vereisten inzake voortgezette vorming van bepaalde burgerlijke ambtenaren van het stafdepartement inlichtingen en veiligheid van de krijgsmacht sluiten, wordt de NV Accu Service vanaf 28 februari 2017 voor vijf jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 28 februari 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/02/2017 pub. 17/03/2017 numac 2017011107 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de vereisten inzake voortgezette vorming van bepaalde burgerlijke ambtenaren van het stafdepartement inlichtingen en veiligheid van de krijgsmacht sluiten wordt de door de "SA Vidts Recycling" aangevraagde erkenning als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen geweigerd.

Bij ministerieel besluit van 28 februari 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/02/2017 pub. 17/03/2017 numac 2017011107 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de vereisten inzake voortgezette vorming van bepaalde burgerlijke ambtenaren van het stafdepartement inlichtingen en veiligheid van de krijgsmacht sluiten, wordt de "SA Lamesch Exploitation" vanaf 28 februari 2017 voor vijf jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën, pcb/pct's en ziekenhuis- en gezondheidszorgafval van klasse B2.


begin


Publicatie : 2017-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^