Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 04 mei 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Plaatselijke Besturen EDINGEN. - Bij ministerieel besluit van 10 maart 2017 wordt de beraadslaging van 9 februari 2017 goedgekeurd waarbij de gemeenteraad van Edingen de beslissing heeft genomen om het geldelijk statuut van het gemeentelijk EDINGEN. -

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017202215
pub.
04/05/2017
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017202215

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Plaatselijke Besturen

EDINGEN. - Bij ministerieel besluit van 10 maart 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/03/2017 pub. 12/04/2017 numac 2017011574 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 16 maart 2015 tot bepaling van bijkomende structurele voorafnames voor de toekenning van een erfgoedpremie volgens de bijzondere procedure, wat betreft de aanvragen binnen de meester type ministerieel besluit prom. 10/03/2017 pub. 07/04/2017 numac 2017201892 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 29 oktober 2009 tot invoering van bepaalde afwijkingen voor de toelating van landrassen en rassen in de landbouw die zich op natuurlijke wijze hebben aangepast aan de loka type ministerieel besluit prom. 10/03/2017 pub. 23/03/2017 numac 2017011316 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende een machtiging om over te gaan tot de vastlegging en de vereffening van de dotatie voor het begrotingsjaar 2017 toegekend aan de Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van het federaal kenniscentrum voor d type ministerieel besluit prom. 10/03/2017 pub. 18/04/2017 numac 2017011505 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanwijzing van leden van de Pedagogische raad van de Haute Ecole Charlemagne sluiten wordt de beraadslaging van 9 februari 2017 goedgekeurd waarbij de gemeenteraad van Edingen de beslissing heeft genomen om het geldelijk statuut van het gemeentelijk niet-onderwijzend personeel te wijzigen.

EDINGEN. - Bij ministerieel besluit van 10 maart 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/03/2017 pub. 12/04/2017 numac 2017011574 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 16 maart 2015 tot bepaling van bijkomende structurele voorafnames voor de toekenning van een erfgoedpremie volgens de bijzondere procedure, wat betreft de aanvragen binnen de meester type ministerieel besluit prom. 10/03/2017 pub. 07/04/2017 numac 2017201892 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 29 oktober 2009 tot invoering van bepaalde afwijkingen voor de toelating van landrassen en rassen in de landbouw die zich op natuurlijke wijze hebben aangepast aan de loka type ministerieel besluit prom. 10/03/2017 pub. 23/03/2017 numac 2017011316 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende een machtiging om over te gaan tot de vastlegging en de vereffening van de dotatie voor het begrotingsjaar 2017 toegekend aan de Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van het federaal kenniscentrum voor d type ministerieel besluit prom. 10/03/2017 pub. 18/04/2017 numac 2017011505 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanwijzing van leden van de Pedagogische raad van de Haute Ecole Charlemagne sluiten wordt de beraadslaging van 9 februari 2017 goedgekeurd waarbij de gemeenteraad van Edingen de beslissing heeft genomen om het administratief statuut van het gemeentelijk niet-onderwijzend personeel te wijzigen.

EDINGEN. - Bij ministerieel besluit van 10 maart 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/03/2017 pub. 12/04/2017 numac 2017011574 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 16 maart 2015 tot bepaling van bijkomende structurele voorafnames voor de toekenning van een erfgoedpremie volgens de bijzondere procedure, wat betreft de aanvragen binnen de meester type ministerieel besluit prom. 10/03/2017 pub. 07/04/2017 numac 2017201892 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 29 oktober 2009 tot invoering van bepaalde afwijkingen voor de toelating van landrassen en rassen in de landbouw die zich op natuurlijke wijze hebben aangepast aan de loka type ministerieel besluit prom. 10/03/2017 pub. 23/03/2017 numac 2017011316 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende een machtiging om over te gaan tot de vastlegging en de vereffening van de dotatie voor het begrotingsjaar 2017 toegekend aan de Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van het federaal kenniscentrum voor d type ministerieel besluit prom. 10/03/2017 pub. 18/04/2017 numac 2017011505 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanwijzing van leden van de Pedagogische raad van de Haute Ecole Charlemagne sluiten wordt de beraadslaging van 9 februari 2017 goedgekeurd waarbij de gemeenteraad van de stad Edingen de beslissing heeft genomen om de gemeentelijke niet-onderwijzend personeelsformatie te wijzigen.

EDINGEN. - Bij ministerieel besluit van 27 maart 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/03/2017 pub. 14/04/2017 numac 2017011452 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie van 162.000 eur voor de werking van de Boeddhistische Unie van België type ministerieel besluit prom. 27/03/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017040305 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 november 2011 tot benoeming van de leden van de Beroepscommissie voor het onderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 27/03/2017 pub. 31/07/2017 numac 2017203999 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 05 en 06 van organisatieafdeling 18 en programma 02 van organisatieafdeling 33 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 27/03/2017 pub. 07/04/2017 numac 2017201973 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende erkenning van de personeelsleden van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen belast met het uitvoerbaar verklaren van de kohieren type ministerieel besluit prom. 27/03/2017 pub. 07/04/2017 numac 2017201972 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende erkenning van de personeelsleden van de sociale verzekeringskas "Nationale hulpkas voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen" opgericht in de schoot van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen type ministerieel besluit prom. 27/03/2017 pub. 18/04/2017 numac 2017011471 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "J. Plastische en reconstructieve heelkunde" van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetko sluiten wordt de beraadslaging van 15 december 2016 niet goedgekeurd, waarbij de gemeenteraad van Edingen de rekeningen 2011 van de gemeentelijke regie van het Agentschap voor plaatselijke ontwikkeling vaststelt.

EDINGEN. - Bij ministerieel besluit van 27 maart 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/03/2017 pub. 14/04/2017 numac 2017011452 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie van 162.000 eur voor de werking van de Boeddhistische Unie van België type ministerieel besluit prom. 27/03/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017040305 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 november 2011 tot benoeming van de leden van de Beroepscommissie voor het onderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 27/03/2017 pub. 31/07/2017 numac 2017203999 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 05 en 06 van organisatieafdeling 18 en programma 02 van organisatieafdeling 33 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 27/03/2017 pub. 07/04/2017 numac 2017201973 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende erkenning van de personeelsleden van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen belast met het uitvoerbaar verklaren van de kohieren type ministerieel besluit prom. 27/03/2017 pub. 07/04/2017 numac 2017201972 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende erkenning van de personeelsleden van de sociale verzekeringskas "Nationale hulpkas voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen" opgericht in de schoot van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen type ministerieel besluit prom. 27/03/2017 pub. 18/04/2017 numac 2017011471 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "J. Plastische en reconstructieve heelkunde" van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetko sluiten wordt de beraadslaging van 15 december 2016 niet goedgekeurd, waarbij de gemeenteraad van Edingen de rekeningen 2012 van de gemeentelijke regie van het Agentschap voor plaatselijke ontwikkeling vaststelt.

EDINGEN. - Bij ministerieel besluit van 27 maart 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/03/2017 pub. 14/04/2017 numac 2017011452 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie van 162.000 eur voor de werking van de Boeddhistische Unie van België type ministerieel besluit prom. 27/03/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017040305 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 november 2011 tot benoeming van de leden van de Beroepscommissie voor het onderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 27/03/2017 pub. 31/07/2017 numac 2017203999 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 05 en 06 van organisatieafdeling 18 en programma 02 van organisatieafdeling 33 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 27/03/2017 pub. 07/04/2017 numac 2017201973 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende erkenning van de personeelsleden van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen belast met het uitvoerbaar verklaren van de kohieren type ministerieel besluit prom. 27/03/2017 pub. 07/04/2017 numac 2017201972 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende erkenning van de personeelsleden van de sociale verzekeringskas "Nationale hulpkas voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen" opgericht in de schoot van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen type ministerieel besluit prom. 27/03/2017 pub. 18/04/2017 numac 2017011471 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "J. Plastische en reconstructieve heelkunde" van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetko sluiten wordt de beraadslaging van 15 december 2016 niet goedgekeurd, waarbij de gemeenteraad van Edingen de rekeningen 2013 van de gemeentelijke regie van het Agentschap voor plaatselijke ontwikkeling vaststelt.

EDINGEN. - Bij ministerieel besluit van 27 maart 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/03/2017 pub. 14/04/2017 numac 2017011452 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie van 162.000 eur voor de werking van de Boeddhistische Unie van België type ministerieel besluit prom. 27/03/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017040305 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 november 2011 tot benoeming van de leden van de Beroepscommissie voor het onderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 27/03/2017 pub. 31/07/2017 numac 2017203999 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 05 en 06 van organisatieafdeling 18 en programma 02 van organisatieafdeling 33 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 27/03/2017 pub. 07/04/2017 numac 2017201973 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende erkenning van de personeelsleden van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen belast met het uitvoerbaar verklaren van de kohieren type ministerieel besluit prom. 27/03/2017 pub. 07/04/2017 numac 2017201972 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende erkenning van de personeelsleden van de sociale verzekeringskas "Nationale hulpkas voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen" opgericht in de schoot van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen type ministerieel besluit prom. 27/03/2017 pub. 18/04/2017 numac 2017011471 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "J. Plastische en reconstructieve heelkunde" van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetko sluiten wordt de beraadslaging van 15 december 2016 niet goedgekeurd, waarbij de gemeenteraad van Edingen de rekeningen 2014 van de gemeentelijke regie van het Agentschap voor plaatselijke ontwikkeling vaststelt.

EDINGEN. - Bij ministerieel besluit van 27 maart 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/03/2017 pub. 14/04/2017 numac 2017011452 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie van 162.000 eur voor de werking van de Boeddhistische Unie van België type ministerieel besluit prom. 27/03/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017040305 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 november 2011 tot benoeming van de leden van de Beroepscommissie voor het onderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 27/03/2017 pub. 31/07/2017 numac 2017203999 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 05 en 06 van organisatieafdeling 18 en programma 02 van organisatieafdeling 33 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 27/03/2017 pub. 07/04/2017 numac 2017201973 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende erkenning van de personeelsleden van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen belast met het uitvoerbaar verklaren van de kohieren type ministerieel besluit prom. 27/03/2017 pub. 07/04/2017 numac 2017201972 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende erkenning van de personeelsleden van de sociale verzekeringskas "Nationale hulpkas voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen" opgericht in de schoot van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen type ministerieel besluit prom. 27/03/2017 pub. 18/04/2017 numac 2017011471 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "J. Plastische en reconstructieve heelkunde" van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetko sluiten wordt de beraadslaging van 15 december 2016 niet goedgekeurd, waarbij de gemeenteraad van Edingen de rekeningen 2015 van de gemeentelijke regie van het Agentschap voor plaatselijke ontwikkeling vaststelt.

VLOESBERG. - Bij ministerieel besluit van 13 februari 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/02/2017 pub. 20/03/2017 numac 2017011134 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit over de verdeling van de middelen voor de terbeschikkingstelling van budgetten voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning type ministerieel besluit prom. 13/02/2017 pub. 28/07/2017 numac 2017203995 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 03, 04, 11 en 12 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 13/02/2017 pub. 22/02/2017 numac 2017020265 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 0,50 % - 22 oktober 2024 » type ministerieel besluit prom. 13/02/2017 pub. 22/02/2017 numac 2017020266 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 2,25 % - 22 juni 2057 » sluiten wordt de begroting voor het boekjaar 2017 van de gemeente Vloesberg, gestemd ter zitting van de gemeenteraad van 21 december 2016, hervormd.


begin


Publicatie : 2017-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^