Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 09 oktober 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Notariaat Bij ministerieel besluit van 28 september 2017, - zijn aangewezen, voor de duur van één jaar, in de hoedanigheid van lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen voor de provincie Namen : o de heer Laurent X., als ef o mevr. Ca

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2017205152
pub.
09/10/2017
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017205152

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Notariaat Bij ministerieel besluit van 28 september 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/09/2017 pub. 17/10/2017 numac 2017205212 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 22 januari 2015 tot erkenning van de producentenorganisaties, de unies van producentenorganisaties en brancheorganisaties en tot uitvoering van de artikelen 6 en 7 van het type ministerieel besluit prom. 28/09/2017 pub. 26/10/2017 numac 2017013719 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Commissie voor de Nederlandse taal belast met het organiseren van taalexamens type ministerieel besluit prom. 28/09/2017 pub. 17/11/2017 numac 2017013720 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Commissie voor de Engelse taal belast met het organiseren van taalexamens type ministerieel besluit prom. 28/09/2017 pub. 15/12/2017 numac 2017014209 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 februari 2015 houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging sluiten, - zijn aangewezen, voor de duur van één jaar, in de hoedanigheid van lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen voor de provincie Namen : o de heer Laurent X., als effectief lid, met ingang van 19 september 2017; o mevr. Cassart S., als plaatsvervangend lid, met ingang van 19 september 2017. - zijn aangewezen, voor de duur van één jaar, in de hoedanigheid van lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen voor de provincie Henegouwen : o mevr. Sabiau A., als effectief lid, met ingang van 2 oktober 2017; o mevr. Lefevre S., als plaatsvervangend lid, met ingang van 2 oktober 2017.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.


begin


Publicatie : 2017-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^