Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 04 januari 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Exploitatie van de Luchthavens Bij ministerieel besluit van 28 september 2017 wordt de heer Ibrahim Hakim voor een termijn van tien jaar die ingaat op 28 september 2017 erkend om grondafhandelingsdiensten op de site van de luchthaven Luik te ver 5. dien

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017206815
pub.
04/01/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017206815

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Exploitatie van de Luchthavens Bij ministerieel besluit van 28 september 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/09/2017 pub. 17/10/2017 numac 2017205212 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 22 januari 2015 tot erkenning van de producentenorganisaties, de unies van producentenorganisaties en brancheorganisaties en tot uitvoering van de artikelen 6 en 7 van het type ministerieel besluit prom. 28/09/2017 pub. 26/10/2017 numac 2017013719 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Commissie voor de Nederlandse taal belast met het organiseren van taalexamens type ministerieel besluit prom. 28/09/2017 pub. 17/11/2017 numac 2017013720 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Commissie voor de Engelse taal belast met het organiseren van taalexamens type ministerieel besluit prom. 28/09/2017 pub. 15/12/2017 numac 2017014209 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 februari 2015 houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging sluiten wordt de heer Ibrahim Hakim voor een termijn van tien jaar die ingaat op 28 september 2017 erkend om grondafhandelingsdiensten op de site van de luchthaven Luik te verlenen voor: 5. dienstverlening bij baanoperaties : * 5.7. het vervoer, het inladen in en het uitladen uit het vliegtuig van voedsel en dranken; 6. dienstverlening bij vliegtuigservicing : *6.1. schoonmaken van de binnenkant van het vliegtuig; 11. dienstverlening bij cateringsactiviteiten : *11.3. het schoonmaken van het toebehoren; * 11.4. het voorbereiden en leveren van het materieel en de voedingsmiddelen.

Bij ministerieel besluit van 16 november 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/11/2017 pub. 22/11/2017 numac 2017031537 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 september 2017 houdende vaststelling van verblijfsvergoedingen toegekend aan afgevaardigden en ambtenaren afhangend van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Han type ministerieel besluit prom. 16/11/2017 pub. 19/12/2017 numac 2017031755 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 21 december 2012 betreffende het aanbod, beschreven in typemodules, van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning sluiten, wordt de maatschappij « Care SA » voor een termijn van tien jaar die ingaat op 16 november 2017 erkend om grondafhandelingsdiensten op de site van de luchthaven Charleroi te verlenen voor: 6. dienstverlening bij vliegtuigservicing : 6.1. het schoonmaken van de binnenkant van het vliegtuig, toilet- en waterservice.


begin


Publicatie : 2018-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^