Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 28 maart 2018

Extern plaatsvervangend bijzitter voor de Nederlandstalige kamer van de Tuchtraad Bij ministerieel besluit van 12 maart 2018 wordt het mandaat van de heer Etienne ALLAERT als extern plaatsvervangend bijzitter voor de Nederlandstalige kamer van d Dit bes

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2018011519
pub.
28/03/2018
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018011519

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Extern plaatsvervangend bijzitter voor de Nederlandstalige kamer van de Tuchtraad Bij ministerieel besluit van 12 maart 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/03/2018 pub. 21/03/2018 numac 2018201386 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een revisor bij de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie type ministerieel besluit prom. 12/03/2018 pub. 27/03/2018 numac 2018201449 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de oproep tot het indienen van projecten voor het eerste bouwplan van ziekenhuizen en tot bepaling van de termijn van indiening van de aanvragen voor inschrijving van projecten, bedoeld in artikel 13, lid 2, van het beslui sluiten wordt het mandaat van de heer Etienne ALLAERT als extern plaatsvervangend bijzitter voor de Nederlandstalige kamer van de Tuchtraad van de personeelsleden van de politiediensten hernieuwd voor een termijn van twee jaar.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 7 oktober 2017.


begin


Publicatie : 2018-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^