Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 25 mei 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 7 mei 2018 dat uitwerking heeft met ingang van 1 mei 2018, wordt eervol ontslag uit zijn functies van Attaché verleend aan de heer Philippe DE BLOUDTS. Bij hetzelfde besluit wordt de betr

bron
federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
numac
2018012144
pub.
25/05/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018012144

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN


Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 7 mei 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/05/2018 pub. 29/05/2018 numac 2018031094 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 13 februari 2014 tot benoeming van de leden van de Algemene raad voor het onderwijs voor sociale promotie en van zijn vast secretariaat type ministerieel besluit prom. 07/05/2018 pub. 23/05/2018 numac 2018031032 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 januari 2016 tot benoeming van de leden van de adviescommissie voor dienstencheque-activiteiten bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 07/05/2018 pub. 04/06/2018 numac 2018012376 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing en hernieuwing in het mandaat van bijzitter- personeelslid van de politiediensten bij de kamers van de Tuchtraad sluiten dat uitwerking heeft met ingang van 1 mei 2018, wordt eervol ontslag uit zijn functies van Attaché verleend aan de heer Philippe DE BLOUDTS. Bij hetzelfde besluit wordt de betrokkene ertoe gemachtigd om zijn aanspraak op een rustpensioen te doen gelden en de eretitel van zijn ambt te voeren.


begin


Publicatie : 2018-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^